тит. ст.

завантажити

Зміст – 2013

Від редакційної колегії

3

завантажити

 

До 75-річчя Шуригіної Лідії Семенівни

 

 

4

 

завантажити

 

Математика

 

 

13

 

Новиков О.А., Ровенская О.Г., Шулик Т.В., Шаповалов М.С.

 

 

 

Представление повторных методов Валле Пуссена в виде λ –методов

13

завантажити

Новиков О.А., Кондрашина Г.М., Больбат І.А., Маража О.С., Лащенова А.А.

 

 

 

Приближение периодических функций многих переменных

17

завантажити

Бодрая В.И., Новиков О.А., Прокопчук А.Г., Куценко А.А., Кушнир Т.В.

 

 

 

Приближение периодических функций суммами Фавара и Фейера

27

завантажити

Волков С.В.

 

 

 

Наближення класів ψ диференційованих функцій біматричним методом

35

завантажити

Голубкова О.В., Пащенко З.Д.

 

 

 

Арифметика нефакторіальних областей цілісності з «ідеальними» множниками

48

завантажити

Черепня Ю.А., Величко В.Є.

 

 

 

Напівгрупи відображень, що зберігають бінарне відношення

55

завантажити

Рябухо О.М., Турка Т.В.

 

 

 

Дослідження імовірнісних алгоритмів тестування простоти чисел

60

завантажити

 

Фізика

 

 

68

 

Надточій В.О., Уколов О.І., Хорунжа І.О., Полтавцев М.А.

 

 

 

Формування наноструктур у монокристалічному германії за умови дислокаційно поверхневої дифузії

68

завантажити

Надточий В.А., Уколов А.И., Щербина И.Л., Иванов Р.И.

 

 

 

Исследование распределения дефектов в полупроводниковых пластинах интегральных схем при воздействии механических напряжений

77

завантажити

Шурыгина Л.С., Шурыгин Е.Г., Мелешко А.И.

 

 

 

О естественноматематическом образовании в постнеклассический период развития науки

86

завантажити

 

Інформатика та методика її викладання

 

 

99

 

 

Сенченко А.С., Бобырь А.В.

 

 

 

Использование генетических алгоритмов для решения задачи о расщеплении множества

99

завантажити

Стёпкин А.В.

 

 

 

Возможность и сложность распознавания графов коллективом агентов

104

завантажити

Рубан Н.Н.

 

 

 

Графовые базы данных

114

завантажити

Сьомкін В.С.

 

 

 

Особливості організації лабораторного практикуму з дисципліни «Шкільний курс інформатики та методики її навчання»

118

завантажити

Глазова В.В.

 

 

 

Застосування методу проектів у викладанні шкільного курсу інформатики та методики її навчання

124

завантажити

Овчарова О.І.

 

 

 

Особливості викладання інформатики для студентів гуманітарних спеціальностей

128

завантажити

Величко В.Є., Рухманкова Г.В., Скрипачова Т.О., Пугачова І.В.

 

 

 

Створення інформаційно-освітнього середовища педагогічного ВНЗ

131

завантажити

 

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

 

 

135

 

Беседін Б.Б., Донченко Я.А.

 

 

 

Розвиток математичної культури школярів на уроках алгебри в основній школі

135

завантажити

Беседін Б.Б., Пономарьова А.О.

 

 

 

Узагальнення та систематизація знань при вивченні алгебри 7-9 класів

140

завантажити

Дугінова Ю.О., Беседін Б.Б.

 

 

 

Реалізація принципу наочності з метою формування просторових уявлень на уроках стереометрії

145

завантажити

Попова Ю.А., Беседін Б.Б.

 

 

 

Використання координатного та векторного методу в шкільному курсі геометрії

150

завантажити

Кадубовський О.А., Романкевич М.В.

 

 

 

Основні метричні задачі на прямі у площині в афінних координатах

154

завантажити

Труш Н.І., Пиляк К.І.

 

 

 

Формування вмінь розробляти системи навчальних задач

178

завантажити

Медведчук Ю.О., Чуйко О.В.

 

 

 

Нестандартні уроки – новий засіб ефективного навчання учнів

184

завантажити

Саврасов М.В., Гунько Л.В.

 

 

 

Психологічні особливості динаміки професійної самосвідомості майбутніх вчителів математики у процесі навчальної діяльності

189

завантажити

 

Методика викладання фізики і астрономії в ЗОШ та ВНЗ

 

 

199

 

 

Ткаченко В.М., Чмирьова К.М.

 

 

 

Використання віртуальних лабораторних робіт при проведенні фізичного практикуму в 11 класі ЗОШ

199

завантажити

Ткаченко В.М., Читанава С.Д.

 

 

 

Використання комп’ютерних технологій при викладанні розділу «механіка» в курсі фізики 10 класу ЗОШ

204

завантажити

Овчаренко В.П., Лысенко Е.М.

 

 

 

Активизация познавательной деятельности на уроках физики

208

завантажити

Овчаренко В.П., Щербина І.Л.

 

 

 

Застосування інтеграційних зв’язків при викладанні фізики

213

завантажити

Олійник Р.В., Пашковська Н.М.

 

 

 

Технологія співробітництва як один із шляхів розвитку пізнавальної мотивації учнів

218

завантажити

Белошапка О.Я., Попов О.К., Шарап В.А.

 

 

 

Технологія проблемного виховання, як засіб покращення пізнавального інтересу до навчання

222

завантажити

Белошапка А.Я., Попов О.К.

 

 

 

Использование параллактического треугольника для преобразования координат

226

завантажити

Митилёв Д.И., Сысоев Д.В., Белошапка А.Я.

 

 

 

Применение инновационных технологий обучения при изучении курса астрономии в старшей школе

232

завантажити

Белошапка О.Я., Ігнатенко О.Ю.

 

 

 

Використання комп’ютерних технологій в процесі викладання астрономії

236

завантажити

Игнатенко А.Ю.

 

 

 

История исследования термоядерного синтеза

241

завантажити

Белошапка О.Я., Войнов О.Л., Муляр А.С.

 

 

 

Про екологічне виховання учнів на уроках природничо-наукових дисциплін

246

завантажити

 

Зміст

 

 

252

 

завантажити

 

Інформація для авторів журналу

 

 

255

 

завантажити

 

Остання сторінка

 

256

 

завантажити