Правила прийому до базового університету ДДПУ у 2019 р.


pdf-версія

 

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

Перелік конкурсних пропозицій та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання

Додаток 1А

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднену спеціальність.

Додаток 2

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Додаток 3

Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 4

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти базового університету ДДПУ.

Додаток 5

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Додаток 6

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю.

Додаток 7

Правила прийому до аспірантури базового університету ДДПУ.