Ліцензія та сертифікати про акредитацію


 

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності Державним вищим навчальним закладом «Донбаський державний педагогічний університет»

 

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освітиза ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра

Сертифікати про акредитацію напрямів та спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів:

ВНЗ


бакалавра магістра