Правила прийому до базового університету ДДПУ у 2017 р.


pdf-версія

 

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

Перелік освітніх спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні строки навчання.

Додаток 2

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Додаток 3

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Додаток 4

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра.

Додаток 5

Перелік спеціальностей.

Додаток 6

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали.

Додаток 7

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

Додаток 8

Правил прийому на навчання за науковим ступенем доктора філософії у Донбаському державному педагогічному університеті у 2017 році.

Додаток 9

Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення АТО (на період її проведення)..

Додаток 10

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного замовлення в 2017 році..

Додаток 11

Перелік наказів Міністерства освіти і науки України..