Шлях по сайту: Історія факультету

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Історія технологічного факультету

Друк

Історія факультету починається з 1969 року, коли при фізико-математичному факультеті було відкрито відділення підготовки вчителів загальнотехнічних дисциплін та фізики.

Ініціаторами та організаторами створення відділення були ректор інституту Петрик Іван Іванович і керівник науково-дослідницької лабораторії Міністерства освіти УРСР із трудового навчання, професор Яровий Ілля Миколайович. З 1972 року відділення набуло статус окремого факультету „Загальнотехнічних дисциплін, праці і фізики” з єдиною кафедрою „Загальнотехнічних дисциплін”.

Петрик І.І. Яровий І.М.

Першим деканом факультету був Черненко Микола Олексійович кандидат педагогічних наук, доцент, а завідувачем кафедри – кандидат технічних наук, доцент Тихонов Анатолій Павлович.

У цей час навчання на факультеті здійснювалося за спеціальністю „Загальнотехнічні дисципліни і праця” (із додатковою спеціальністю „фізика”). Випускникам факультету було присвоєно кваліфікацію „Учитель загальнотехнічних дисциплін, праці і фізики середніх навчальних закладів”.

Черненко М.О Тихонов А.П.

Ректорат інституту приділив багато уваги належному підбору кадрів на новому факультеті, подальшому поглибленню спеціалізації з напрямків трудової і політехнічної підготовки студентів. Були залучені висококваліфіковані спеціалісти.

З 1972 до 1976 року на факультеті створені і оснащені лабораторії технології матеріалів і зварювального обладнання, деталей машин, станків та інструментів, гідравліки і теплотехніки, автотранспортної справи, обладнані кабінети трудового навчання. Створено обчислювальний центр, який обладнано, на той час, сучасними електронно-обчислювальними машинами «Промінь» та «Наірі-2»; значно розширено учбовий автопарк, придбані нові верстати для майстерень. Отже, були створені необхідні умови для здійснення навчальної і науково-дослідницької роботи.

Основними напрямками наукових досліджень на факультеті були – проблема міцності і пластичності металевих матеріалів, методи зміцнення твердоплавного інструменту, удосконалення технології обробки деталей та ін. Результатом роботи по цих напрямках став захист декількох кандидатських дисертацій, десятки авторських свідоцтв на винаходи. Проводилися наукові дослідження з госпдоговірних тем, результати яких було впроваджено у галузі народного господарства, що давало значний економічний ефект.

Перший випуск вчителів загальнотехнічних дисциплін і праці відбувся у 1974 році. Дипломи отримали 62 молодих спеціаліста. У наступному році спеціалістів випустили як стаціонарне, так і заочне відділення.

Перший випуск учителів загальнотехнічних дисциплін і праці

У 1974 році на факультеті введено спеціалізацію „Металообробка”, а додаткову спеціальність „Фізика” було вилучено. На цій підставі факультет отримав нову назву „Факультет загальнотехнічних дисциплін і праці”. У цей час посаду декана факультету обіймає Коркін Євген Іванович. У 1975 році деканом факультету був кандидат педагогічних наук, доцент Малюта Микола Тимофійович, а посаду завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін обіймав кандидат технічних наук, доцент Агулов В’ячеслав Тихонович.

Малюта М.Т. Коркін Є.І.

Наприкінці 70-их років на факультеті загальнотехнічних дисциплін і праці (декан факультету доцент Павло Олександрович Антонов) діяли дві спеціальні кафедри: загальнотехнічних дисциплін (завідувач кафедри доцент Агулов В’ячеслав Тихонович) і трудового навчання та креслення (в.о. завідувача кафедри доцент Апанасенко В. М.). Викладацький склад кафедр нараховував 17 викладачів, 10 з яких – кандидати наук, доценти. При кафедрах діяли 14 творчих гуртків, у яких студенти набували навичок проведення наукових досліджень, здійснили перші самостійні відкриття.

Антонов П.О. Агулов В.Т.

З 1979 року деканом факультету було обрано кандидата технічних наук, доцента Агулова В’ячеслава Тихоновича, а його заступником – викладача кафедри трудового навчання та креслення Цибулька Григорія Яковича.

Кафедра трудового навчання та креслення (1981 рік).

До складу кафедри входили: Овчаренко В.В., Малюта М.Т., Ніскородов В.В., Хаєт Л.Г., Антосевич А.І., Цибулько Г.Я., Курочка М.Ф., Мершалко В.С., Карпухин Г.М.

Лекція зі студентами 3 курсу факультету загальнотехнічних дисциплін к.п.н., доцента Малюти М.Т. (1979 рік)

Науково-методична конференція 1978 року

Лабораторна робота з фізики студентів 2 курсу. Викладач: Калімбет А.З.

Лабораторні заняття у слюсарній майстерні. Викладач Курочка М.Ф. (1979 рік)

У 70 – 80-их роках у Слов’янському державному педагогічному інституті було засновано команду з баскетболу, основним „стрижнем” якої були студенти факультету загальнотехнічних дисциплін. Команда неодноразово була переможцем та призером першості області товариства „Буревісник”, срібним призером першості Міносвіти України та другою командою першості МінВНЗу України.

Протягом десятиріч у Радянському Союзі діяв студентський будівельний рух. Студенти вищих навчальних закладів із задоволенням працювали в будівельних загонах країни. Такий загін існував і в Слов’янському державному педагогічному інституті.

Більшість бійців будівельних загонів Слов’янського державного педагогічного інституту були студентами факультету (М. Луганець, А. Батіцький, Ю. Кримський, Ю. Дмитрохін, В. Теліус, С. Крючков, С. Петіргерін, Ю. Семикін, М. Чурай, С. Шибецький, Ю. Ягупець та ін.). Вони неодноразово працювали в студентських будівельних загонах у різні роки студентського будівельного руху в країні.

Географія будівельних майданчиків загону дуже різноманітна – Калмикія, Калуська область, Донеччина, Уренгой, Тюмень, Нягань, Солехард. Будували школи, дороги, компресорні станції, мережі телефонних ліній, цивільні і промислові будівлі тощо. Загін неодноразово було відзначено як кращій в області та нагороджено перехідним прапором ЦК ВЛКСМ.

Заняття з цивільної оборони 1981 рік (декан факультету Агулов В.Т., проводить заняття Малюта М.Т.)

Державні іспити 1982 року (декан факультету Агулов В.Т.)

Кафедра загально технічних дисциплін – 1985 рік

У цей час до складу кафедри входять: Л.Зубов, О.Соколов, В.Костюк, А.Снидецький, В.Кушнарьов, В.Савельєв, Ю.Ягупець

Випускники загально технічного факультету СДПІ 1984 року

Із 1984 року, уперше в державі, факультет починає підготовку спеціалістів за новою спеціалізацією „Обслуговуюча праця”.

У 1988 році факультет перейменовано у факультет „Підготовки вчителів праці” (ПВП). На цьому етапі розвитку факультету студенти отримують додаткову кваліфікацію – вчитель креслення.

Згідно з наказом ректора Слов'янського державного педагогічного інституту професора Нечволода М.К. у зв'язку зі структурною реорганізацією на факультеті, з 01.07.88 р. була відкрита нова, третя за кількістю кафедра „Обслуговуюча праця”.

Лазаренко О.Я.
У 1990 році було створено кафедру педагогіки та методики технологічної підготовки. З моменту створення й на теперішній час кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Стешенко В.В. Із 1990 року на посаду декана факультету було обрано кандидата технічних наук, доцента Лазаренка Олександра Яковича, а його заступником призначено кандидата технічних наук, доцента Перепічаєнка Євгена Костянтиновича. У цей час факультет посів одне з перших місць серед інших факультетів університету й першим одержав 4 рівень акредитації. У зв’язку з посиленням роботи в напрямку впровадження технологічної підготовки в шкільний навчально-виховний процес і необхідністю підготовки фахівців відповідного профілю, у 1995р. факультет отримав назву „Технологічний”.

У 2000 році на технологічному факультеті було відкрито магістратуру, в якій пропонували навчання кращім випускникам факультету. Для цього було складено відповідну освітньо-кваліфікаційну характеристику магістра, навчальний план і програми навчальних дисциплін магістратури. У 2001 році відбувся перший випуск магістрів – учителів і науковців вищої кваліфікації.

Із 2009 по 2010 рр. посаду декана обіймав кандидат педагогічних наук Стешенко Володимир Васильович, а з 2010 року, у зв’язку з обранням за конкурсом, деканом технологічного факультету став кандидат технічних наук, доцент Бондаренко Володимир Іванович.

Стешенко В.В. Бондаренко В.І.

2012 року факультет отримав ліцензію щодо впровадження нового напряму підготовки „Професійна освіта” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.

 

З 1972 року деканом технологічного факультету були:

Черненко М.О. (01.09.1972 – 24.08.1975)

Малюта М.Т. (24.08.75 – 29.12.1977)

Коркін Є.І. (29.12.1977 – 12.09.1978)

Антонов П.О. (12.09.78 – 01.09.1979)

Агулов В.Т. (01.09.79 – 05.05.90)

Лазаренко О.Я. (05.05.90 –01.01.2009)

Стешенко В.В. (01.01.2009 – 26.03.2009)

Бондаренко В.І. (з 26.03.2010 )

Сьогодні на факультеті працює 4 спеціалізовані кафедри:

- Педагогіки і методики технологічної та професійної освіти (яка є випускаючою кафедрою);

- Технології виробів легкої промисловості та дизайну;

- Промислових технологій;

- Загальнотехнічних дисциплін і технічної графіки.

На факультеті працює наукова школа доктора педагогічних наук, професора Стешенка Володимира Васильовича. Напрям її дослідження – „Інформаційні основи змісту технологічної освіти”. Під його керівництвом успішно захищено та готується до захисту низка дисертаційних робіт.

Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Борисова Вячеслава Вікторовича працює за напрямом дослідження – „Полікультурна освіта і виховання в умовах глобалізаціїї”.

Під керівництвом В.В. Борисова захищено 3 кандидати педагогічних наук та виконується низка дисертаційних робіт. Під керівництвом академіка Академії інженерних наук України, кандидата технічних наук, доцента Лазаренка Олександра Яковича, на факультеті ведеться робота за темою „Теорія і практика виробництва палива для різних технологічних процесів”. Групою вчених та науковців досягнуто певних результатів цих досліджень, які відображено у п`яти патентах, монографії та наукових статтях у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя. Підготовлено до захисту докторську та кандидатську дисертації.

Більшість приміщень технологічного факультету оснащено відповідним промисловим обладнанням: усі кабінети, лабораторії та аудиторії оснащені ТЗН і комп’ютерною технікою; на належному рівні обладнані лабораторії гідравліки, теплотехніки, деталей машин, технології конструкційних матеріалів, матеріалознавства, швейного та харчового виробництва, методики трудової підготовки, хімії, автоклас, навчальні майстерні для технічної праці, технічної творчості тощо.

Протягом усього періоду існування факультету велика увага приділяється науково-дослідницькій роботі викладачів і співробітників як в технічній, так і в педагогічній галузях. Традиційно до неї залучають кращих студентів. Особлива увага приділяється виданню науково-методичного збірника „Проблеми трудової і професійної підготовки”, який затверджено ВАК України.