Шлях по сайту: Перелік спеціальностей

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Перелік спеціальностей

Друк

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

за ступенем бакалавр:

на базі повної загальної середньої освіти

Денна форма навчання:

Напрями підготовки:
014 Середня освіта (трудове навчання, технології та креслення). Вчитель трудового навчання, технологій та креслення

Спеціалізації: Інформатика; фізична культура; основи підприємництва; позашкільна освіта.

015 Професійна освіта. (Технологія виробів легкої промисловості). Фахівець-технолог, викладач професійного навчання технології виробів легкої промисловості з узагальненим об’єктом діяльності: організація і проведення навчально-виховного та виробничого процесу з предметів швейного профілю з учнями ПТУ, коледжів, спеціальних шкіл; методи і способи проектування і конструювання швейних виробів; типові методики виготовлення швейних виробів; властивості текстильних матеріалів; системи управління якістю

Спеціалізація: моделювання, конструювання, технологія та дизайн одягу

Заочна форма навчання:

Напрям підготовки
014 Середня освіта. Вчитель трудового навчання, технологій та креслення

на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям:

Споріднені спеціальності ОКР молодшого спеціаліста 5.01010301 Технологічна освіта

Напрям підготовки ступеня бакалавр  6.010103 Технологічна освіта

за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста:

на основі здобутого рівня в.о. бакалавра або магістра за спорідненим напрямом/спеціальністю)

014 Середня освіта. Вчитель технологій, профільного навчання (зазначається профіль) і креслення. Вчитель додаткової спеціалізації (зазначається).

Спеціалізації: Інформатика; Технічна творчість; основи домашнього господарювання.

Профілі навчання: Технічна та комп’ютерна справа; Автосправа; Кулінарна справа; Конструювання та моделювання одягу; Дизайн.

за ступенем магістра:

на основі здобутого рівня в.о. бакалавра або спеціаліста за спорідненим напрямом/спеціальністю

014 Середня освіта. (трудове навчання, технології та креслення)

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій. Вчитель профільного навчання (зазначається профіль), технологій, креслення та інформатики.

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій. Вчитель профільного навчання (зазначається профіль), технологій, креслення та організатор технічної творчості.

Викладач загально-технічних дисциплін і методики навчання технологій. Вчитель профільного навчання (зазначається профіль), технологій, креслення та основ домашнього господарювання.

Спеціалізації: Інформатика; Технічна творчість; основи домашнього господарювання.

Профілі навчання: Технічна та комп’ютерна графіка; Автосправа; Кулінарна справа; Художне проектування (дизайн); Художня обробка матеріалів; Декоративно – ужиткове мистецтво.