Шлях по сайту: Історія

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Історія

Друк

Профспілкова організація Слов'янського державного педагогічного університету з'явилася в 1954 році. В цьому році були приєднанні до Слов'янського учительського інституту Артемівський та Старобєльський учительські інститути. Голова профкому Старобєльського учительського інституту Михайло Володимирович Мирошниченко був обраний головою об'єднаного профспілкового комітету профспілки Слов'янського державного педагогічного інституту. Він очолював профспілку до 1958 року. За цей час профспілкова організація стала потужною громадською організацією, яку неодноразово відзначали в обкомі профспілки. Після нього головами профспілкової організації обиралися Малюта Микола Тимофійович, Переверзєв Григорій Євтєєвич, Гриднєв Станіслав Георгійович, Якименко Геннадій Федорович, Матусік Антоніна Іванівна, Зубрицька Людмила Іванівна. Профспілкова організація працівників розділялася та об'єднувалася із студентською профспілковою організацією. Голови профспілки працювали на громадських засадах.

В 1978 році при об'єднанні зі студентською організацією головою об'єднаного профкому була обрана Зубрицька Людмила Іванівна, яка працювала на оплачуваній посаді. Це дало змогу значно укріпити профспілкову організацію організаційно. Саме в цей час профспілкова робота значно активізувалася. Профспілка вирішувала багато питань професійної роботи та відпочинку членів профспілки. Студенти отримували багато молодіжних екскурсійних путівок, а викладачі - санаторних. Це був цікавий час соціалістичних змагань в роботі та відпочинку. Велику увагу профспілковий комітет приділяв художній самодіяльності.

В 1979 році керівником профспілки був обраний Рибєнцев Володимир Никифорович. В 1980 році в обласному змаганні наша профспілка отримала перехідний вимпел переможця соціалістичного змагання серед вузів Донецької обласної організації працівників освіти. Це була велика перемога, бо змагання оцінювалося за великою кількістю параметрів змагання. Високий рівень організаційної роботи, кадрове укріплення факультетських організацій, дозволило знову виділити як самостійну профспілкову організацію - студентську організацію. її очолила Борило Юлія Петрівна. Особливу увагу вона приділяла роботі студкомів в гуртожитках. Саме гуртожитки в соцзмаганні серед вузів Донецької області були кращими, особливо в самоврядуванні. Профспілковий комітет працівників знову працює на громадських засадах.

В 1983 році головою профспілкового комітету працівників був обраний Кудима Олександр Петрович, а ревкомісію очолив Рибєнцев В.Н. Наступного року профком працівників очолила Крайнова Любов Валентинівна, а потім Лазарєв Володимир Валентинович, який був звільнений за недоліки в роботі і знову обирається головою Рибєнцев В.Н. Акцентується робота профкому на питаннях покращення умов праці, охорони праці, розвитку спортивно-масової та культурно-масової роботи. Профспілковий комітет готує та заключає колективний договір, ретельно працює над виконанням статутних норм профспілки.

В 2002 році СДШ отримує статус університету. Перед профкомом працівників обком ставить актуальні питання соціального захисту працівників, дотримання законодавства, підвищення рівня культурно-масової та спортивно-масової роботи. Вже вдруге проводиться на базі університету фестиваль творчих колективів профорганізацій області, де демонстрували свої досягнення в художній самодіяльності освітяни міст, районів і вузів Донецької області. Університет продемонстрував високий рівень художньої майстерності творчих колективів у всіх номінаціях. Особливо високо було оцінено виступ викладачів музики — тріо баяністів, які вже презентували свої твори, що ввійшли в скарбницю української народної та класичної музики. Великих досягнень працівники університету досягли і в спорті. Щорічно проводилася спартакіада "Здоров'я". Переможці демонстрували свої досягнення в обласній та всеукраїнській спартакіадах. Профком завжди заохочував працівників у різних видах змагань і це давало хороші результати.

Університет добивається хороших результатів у різних напрямках профспілкової роботи. Серед вузів мали призові місця з охорони праці і техніки безпеки, в оздоровленні членів профспілки, особливо санаторному. В спортивно-оздоровчому таборі "Буревісник" оздоровлюються щорічно понад 200 студентів та працівників з дітьми. Особливу увагу профком приділяє оздоровленню дітей працівників в оздоровчих таборах. Слід, особливо відзначити виконання профкомом статутних зобов'язань, дотримання фінансової дисципліни. Головне в роботі профкому створення умов для роботи профгрупоргів, бо від того, як працюють профгрупорги, залежить вся робота профспілкової організації. Профгрупорги своєчасно отримують інформацію та рекомендації, спрямовані на поліпшення роботи в профгрупі, залучаються до роботи над колдоговором, своєчасно отримують відповіді на поставлені запитання на заняттях школи профактиву.

Профком щорічно організовує новорічні свята для дітей працівників, з врученням новорічних та різдвяних подарунків, для ветеранів на День Перемоги, запрошує ветеранів на концерти. Значні кошти профком виділяє на матеріальну допомогу для придбання ліків, дров, вугілля, одягу для дітей і таке інше.

25 листопаду 2009 року на звітно-виборній конференції головою профспілкового комітету був обраний Сілін Євгеній Сергійович, заступником голови профкому — Рибєнцев Володимир Нікіфорович. У профком увійшли представники всіх дев’яти факультетів, бібліотеки та адміністративно-господарської частини.