Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Загальна інформація

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Друк

Спеціалізована вчена рада К 12.112.01

у Державному вищому навчальному закладі „Донбаський державний педагогічний університет”

84116, м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19.

тел. – (06262) 3-23-54;

e-mail: 

У 2014 році спеціалізована вчена рада К 12.112.01 (створена у 2012 році на підставі наказу МОНмолодьспорту України від 29.03.2012 р. № 379 „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад”) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка успішно пройшла перереєстрацію. Наказом №793 від 04.07.2014 року „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2014 року” (та змінами внесеними наказами МОН України: № 1528 від 29.12.2014; № 261 від 06.03.2015) у ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” створено спеціалізовану вчену раду К 12.112. 01 з правом приймати до розгляду та проводити захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти строком на два роки.

Голова ради:

Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.05.

Заступник голови ради:

Коношенко Сергій Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.05.

Учений секретар ради:

Курінна Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність: 13.00.05.

Члени ради:

Гавриш Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник, лабораторія Інституту проблем виховання НАПН України, спеціальність 13.00.04.

Караман Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, спеціальність 13.00.05.

Коротяєв Борис Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність 13.00.04.

Кузьміна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність 13.00.05.

Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність 13.00.04.

Пристинський Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність 13.00.04.

Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач науково-методичного центру, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.04.

Роганова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія”, спеціальність 13.00.04.

Сапожников Станіслав Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, професора кафедри ПВНЗ „Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля”, спеціальність 13.00.04.

Стешенко Володимир Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність 13.00.04.

Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ВНЗ Укоопспілки „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність 13.00.04.

Трубавіна Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 13.00.05.

Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, спеціальність 13.00.05.

Цибулько Людмила Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, спеціальність 13.00.05.

 

Навігація

Контакти

вул. Г. Батюка, 19, м.Слов'янськ, Донецька область, Україна, 84116
e-mail:
веб-сайт: ddpu.edu.ua
(06262) 32354

Оголошення
Оголошення