Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада К 12.112.02 Паспорт спеціальності Папорт спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Папорт спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії

Друк

І. Формула спеціальності

«Соціальна філософія» – філософська наука, що досліджує суспільство, історію та людину як суб’єкта діяльності та соціокультурних взаємодій, вивчає сутність та форми існування соціальної реальності.

«Філософія історії» – галузь філософського знання, що вивчає історичний процес та його складові як своєрідні, внутрішньо розгалужені і водночас цілісні утворення в їхньому взаємозв’язку і змінах; природу, способи та форми історичного пізнання, особливості та форми використання історичних знань.

Наукові дослідження з цієї спеціальності сприяють цілеспрямованому використанню умов соціальної організації життєдіяльності суспільства, виявленню форм і засобів філософського осмислення історичної реальності. Наукові розробки спрямовуються на теоретичне обґрунтування засобів та механізмів стабілізації суспільства в цілому та українського суспільства зокрема.

ІІ. Напрями досліджень

 1. Методологічні функції соціальної філософії в структурі соціогуманітарного знання.
 2. Сутність, форми, структурні рівні соціальної реальності, методологічні підходи до її філософського осмислення.
 3. Соціально-філософські теорії діяльності.
 4. Соціально-філософський аналіз суб’єкта та об’єкта соціальної дії, їх властивостей та взаємозв’язку.
 5. Форми та механізми соціальної детермінації.
 6. Суспільні процеси та суспільні структури.
 7. Філософсько-світоглядні проблеми дослідження політичних явищ та процесів.
 8. Теоретичні та методологічні проблеми історичного пізнання.
 9. Проблеми єдності та багатоманітності історичного процесу, спрямованості та суб’єкта історії.
 10. Глобальні проблеми сучасного суспільства.
 11. Проблеми морфології та типології історії.

ІІІ. Галузі науки, в яких присуджується науковий ступінь: Філософські науки

 

Оголошення