Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра теорії і практики початкової освіти Навчально-методична робота

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою теорії і практики початкової освіти

Друк

Ступінь  «бакалавр»

 1. Країнознавство
 2. Педагогічні технології у початковій освіті
 3. Методика навчання німецької мови
 4. Стилістика української мови
 5. Методика навчання ОГ «Природознавство»
 6. Методика навчання ОГ «Суспільствознавство»
 7. Методика роботи з обдарованими дітьми в циклі природничих дисциплін
 8. Методика навчання літературного читання
 9. Практична граматика (англ. мова)
 10. Каліграфія
 11. Образотворче мистецтво з методикою навчання
 12. Основи комп’ютерної графіки
 13. Музично-образотворчі основи в соціально–педагогічній діяльності
 14. СУМ з практикумом
 15. Методика навчання української мови
 16. Теорія і практика розвитку мовлення
 17. СУМ з культурою мовлення
 18. Основи літературознавства
 19. Трудове навчання з практикумом
 20. Організація  і управління у початковій освіті
 21. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземної мови
 22. Методика навчання іноземної мови
 23. Методика навчання англійської мови
 24. Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова)

Ступінь  «магістр»

 1. Технології навчання освітніх галузей початкової школи
 2. Методика навчання у ВНЗ методик початкової освіти
 3. Методика навчання у ВНЗ педагогіки початкової школи
 4. Електронна лінгвометодика
 5. Електронний контент навчання мистецьких дисциплін у ВНЗ
 6. Історія музичного мистецтва України
 7. Методика навчання хореографії
 8. Практикум народного танцю
 9. Практикум класичного танцю
 10. Практикум «Технології»
 11. Інформаційні технології у пропедевтиці початкового навчання
 12. Методика навчання інформатики
 13. Педагогічна інформатика
 14. Практична граматика англійської мови
 15. Методика навчання англійської мови
 16. Інноваційні технології вивчення англійської мови
 17. Лінгвокраїнознавство

Третій освітньо-науковий рівень

 1. Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях
 2. Історія початкової освіти в Україні
 3. Культура наукового мовлення
 4. Професійна компетентність учителя початкової школи
 5. Структура наукового знання і пізнавальної діяльності

 1. Наскрізна програма педагогічної практичної підготовки у ВНЗ студентів зі спеціальності 013 – Початкова освіта

 

Навігація

Контакти

Оголошення
Оголошення