Шлях по сайту: Історія

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Історія факультету

Друк

Факультет підготовки вчителів початкових класів засновано в 1959 р.

Із першого випуску (1963 р.) по 2016 р. підготовлено майже 15000 висококваліфікованих спеціалістів денної та заочнї форм навчання.  Факультету виповнилося 55 років.

Біля витоків становлення факультету стояли відомі вчені, науковці, практики: Ігуменцева Н.І. (математика), Міх Д.А. (історія КПРС), Халявченко А.П. (педагогіка), Кузьменков В.К. (психологія), Мірошниченко М.В. (українська мова), Мірошниченко Є.С. (методика української мови), Ольшанський О.Ю. (російська мова), Барило В.М. (малювання), Загнибіда П.С. (малювання), Сергєєв В.Т. (музика), Кравчук Д.М. (вступ до мовознавства).

У різні роки факультет очолювали провідні спеціалісти інституту з великим стажем науково-педагогічної роботи. Першим деканом факультету (з 1959 по 1967 рр.) була Корнієнко Н.М. Надалі посади декана обіймали: Деркач І.К. (1967-1969 рр.), доц. Кравчук Д.М. (1970-1974 рр.). Велику роль у розбудові факультету відіграла багаторічна діяльність доц. Сарієнка В.К. (1975-1984 рр.) та доц. Горобець Л.В. (з 1985 по 2004 рр.). Подальше зростання факультету з 2004 відбувалось під керівництвом доц. Макарової Л.М. Наразі факультет очолює кандидат педагогічних наук, доцент Інна Анатоліївна Хижняк.

Ретроспективний аналіз засвідчує, що найбільш потужний процес кадрового зростання відбувся протягом 1980-2006 років.

У зв’язку з дефіцитом на Донеччині кваліфікованих спеціалістів із музики в 1984 році відкрито нову спеціалізацію – «Музика». Згодом виокремилася кафедра музики, укомплектована висококваліфікованими спеціалістами. Вона забезпечувала викладання спеціальних музичних дисциплін, організацію педагогічної практики, підготовку та захист курсових робіт. Із відкриттям спеціалізаціїї «Хореографія» у 2007 році кафедру музики було реорганізовано в кафедру музики і хореографії.

Із 1989 року на факультеті розпочалася підготовка фахівців за двома спеціальностями: учитель початкових класів, учитель української мови та літератури (по 1996 рік). Згодом на базі спеціальності «учитель української мови і літератури» утворено філологічний факультет. Актуальність проблеми формування національної свідомості, ґрунтовних знань про національні цінності українського народу викликала до життя відкриття спеціалізації “Українознавство” (2000 рік).

У 2002 році на факультеті підготовки вчителів початкових класів відкрито спеціалізацію “Англійська мова в початкових класах”.

Із 2004 р. підготовка фахівців здійснюється за чотирма кваліфікаціями: учитель початкових класів, українознавства; учитель початкових класів, англійської мови в початкових класах; учитель початкових класів, музики; учитель початкових класів, керівник дитячих (молодіжних) хореографічних колективів.

У 2008 р. на факультеті розпочато підготовку вчителів початкових класів і інформатики. Було введено спеціалізацію «Інформатика».

До складу факультету входять чотири кафедри: теорії і практики початкової освіти, природничо-математичних дисциплін, музики та хореографії, педагогіки вищої школи. Якісну підготовку студентів забезпечують 60 висококваліфікованих викладачів, серед яких 4 доктори наук, 5 професорів, 48 доцентів, кандидатів наук.

Професорсько-викладацький склад факультету постійно працює над розробкою й удосконаленням навчальних програм дисциплін кафедр у контексті поліпшення фахової підготовки вчителя початкових класів, створенням методичних посібників для вчителя початкової школи з метою удосконалення його готовності до навчально-виховної роботи з молодшими школярами.

 

Навігація

Контакти

Оголошення