Шлях по сайту: Співробітнику Гендерна політика

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Гендерна політика

31.03.15

Друк

У Міністерстві соціальної політики України відбулася зустріч щодо координації зусиль у сферах протидії ґендерної дискримінації, торгівлі людьми, ґендерному насильству, захисту прав дітей (13 лютого 2015 р., м. Київ).

Доповідь про виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. – К.: Міністерство соціальної політики України, 2014. – 46 с.

Звіт про стан виконання Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року за 2013 рік. – К.: Міністерство соціальної політики України, 2014. – 28 с.

Стратегія ґендерної рівності Ради Європи на 2014–2017 роки. – 8 стор.

Корюкалов М. Ґендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні. Національний огляд виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН / М. Корюкалов. – К.: Фонд Фрідріха Еберта в Україні, Український жіночий центр, 2014. – 122 с.

Галустян Ю.М. Функціонування національного механізму реалізації ґендерної політики / Ю.М. Галустян // Аналітичний звіт за результатами проведення інтерв’ю з експертами у галузі ґендерної політики. – К.: Фонд народонаселення ООН в Україні, 2014. – 20 с.

Демченко І. Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження «Доступність соціальних послуг жінкам, які постраждали від насильства». – К.: Фонд народонаселення ООН в Україні, 2014. – 52 с.

Річний звіт про діяльність Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна» за 2013 р. – К., 2013. – 46 с.

 

27.03.15

Друк

1. Інформація про Всеукраїнський конкурс відеопроектів з подолання всіх форм насильства щодо дітей та просування прав людини і демократичного громадянства (березень – червень 2015 р.).

2. Програма семінару «Ґендерний аудит ВНЗ як інструмент реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в освітній сфері» (25–27 березня 2015 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний університет).

3. Інформаційний лист про проведення науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України» (16 квітня 2015 р., м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ).

4. У Фонді Вікімедіа стартувала кампанія із залучення жінок до редагування Вікіпедії.

5. Запрошення членів організацій, які працюють із молоддю, до участі в освітньому проекті «Навчання та налагодження анти дискримінаційних зв’язків українських недержавних організацій» (Федерація «Добра Воля» (м. Краків), Міжнародна Школа Рівних Можливостей (м. Київ), Тернопільська обласна громадська організація «Партнерство»).

6. Анкета претендента/тки на навчання через e-learing в освітньому проекті «Навчання та налагодження анти дискримінаційних зв’язків українських недержавних організацій».

7. Інформаційний лист про проведення Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Академія молода – 2015»: «Мир як вища соціальна цінність» (21 травня 2015 р., м. Ірпінь).

8. Інформаційний лист про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті загальних цивілізаційних змін: виклики та можливості сьогодення» (21 травня 2015 р., м. Київ, Європейський університет).

9. Інформаційний лист про V Міжнародний фестиваль «Світ психології» (18–23 травня 2015 р., м. Київ).

10. Інформаційний лист про відбір слухачок/ів для проходження інтенсивного 4-денного навчального курсу виборчого права для експертом/ів та активісток/ів, які працюють з ґендерними питаннями (18–19 квітня та 25–26 квітня 2015 р., м. Київ, Міжнародна Фундація Виборчих Систем).

11. Ґендерні медійні практики: навч. посіб. Із ґендерної рівності та недискримінації / За заг. ред. С.В. Штурхецького. – К.: ОБСЄ, 2014. – 206 с.

12. Звіт Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців «Конфедерація роботодавців України» з партисипативного ґендерного аудиту, заснованого на принципі активної участі. – К.: Конфедерація роботодавців України, 2009. – 38 с.

13. Стратегія ґендерної рівності Ради Європи на 2014–2017 роки (англійською мовою). – 20 стор.

14. Ґендерна парадигма освітнього простору: зб. наук. праць. – Вип. № 1 / За заг. ред. Т.О. Дороніної. – Кривий Ріг: Видавничий центр Криворізького педагогічного ін-ту ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – 152 с.

 

04.03.15

Друк

1. Інформація про набір учасників на «Майстерню громадської активності 2015».

2. Інформація про реєстрацію для участі в роботі семінару творчої молоді.

3. Інформація про проведення Конференції з питань подолання насильства щодо жінок та ґендерних стереотипів у ЗМІ, яку проведено в рамках Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні», Проекту «Впровадження європейських стандартів в українському медіа-середовищі» та Проекту «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні» (4 березня 2015 р., м. Київ).

4. Інформація про проведення заходів у рамках Тижня жіночої солідарності (3–8 березня 2015 р.).

5. Інформаційний лист про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку» (18–19 березня 2015 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).

6. Інформаційний лист про проведення міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання», присвяченої 85-річчю Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (25 березня 2015 р., м. Харків).

7. Інформаційне повідомлення про проведення Першого навчального модулю у рамках III сезону Програми підготовки тренерів (27–29 березня 2015 р., м. Київ).

8. Інформаційне повідомлення про проведення IX регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» (квітень 2015 р., Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова).

9. Інформаційний лист про проведення II міжвузівського науково-практичного семінару «Ґендерні студії» (22 квітня 2015 р., Луцький педагогічний коледж).

10. Інформаційне повідомлення про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності» (29 квітня 2015 р., Дніпропетровський інститут післядипломної педагогічної освіти).

11. Інформація про спеціальні гранти та стипендії для жінок у сфері освіти та науки.

12. Лекції дослідниці жіночої історії Франсуази Тебо.

 

12.02.2015

Друк
 1. Інформація про Програму USAID «Розширення підприємницьких та лідерських можливостей для жінок» (Go Women).
 2. Інформація про проведення тренінгу для тренерів за програмою «Розширення підприємницьких та лідерських можливостей для жінок» (21–23 січня 2015 р., м. Київ), яка реалізується Українським жіночим фондом за підтримки Програми розвитку фінансового сектору USAID.
 3. Інформація про зустріч представників Міністерства освіти і науки України, громадських організацій, освітніх центрів та кафедр вищих навчальних закладів з приводу обговорення впровадження гендерних підходів у систему вищої освіти України (17 червня 2014 р., м. Київ).
  Захід відбувся за підтримки Всеукраїнської мережі центрів гендерної освіти у ВНЗ, Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Міністерства освіти і науки України.
 4. Інформація про Міжнародний науково-практичний семінар «Майстерня ґендерних практик» (25–27 вересня 2014 р., м. Луцьк).
 5. Інформація про Творчу майстерню «Впровадження ґендерних підходів у систему вищої освіти» (20–22 листопада 2014 р., м. Харків).
 6. Когут І. Чим відрізняються жінки і чоловіки: про ґендерну (не)рівність у вищій освіті.
 7. Аналітичний матеріал «Ґендерної рівності буде досягнуто у 2095 році. Можливо».
 8. Марценюк Т. Ґендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і експертом аналітичних центрів. – К.: SIDA, 2014. – 66 с.
  Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/3540
 9. Мельниченко А. Представництво жінок у Парламенті зросло менш ніж на 1,5 %. Що вплинуло на цей результат.
 10. Виртосу І. Побутовий сексизм в Україні часто продукують самі жінки.
 
Сторінка 3 з 20

Навігація

Контакти

вул. Г. Батюка, 19, м.Слов'янськ, Донецька область, Україна, 84116
e-mail:
веб-сайт: ddpu.edu.ua
(06262) 32354

Оголошення
Оголошення