Шлях по сайту: Співробітнику

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

27.03.15

Друк

1. Інформація про Всеукраїнський конкурс відеопроектів з подолання всіх форм насильства щодо дітей та просування прав людини і демократичного громадянства (березень – червень 2015 р.).

2. Програма семінару «Ґендерний аудит ВНЗ як інструмент реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в освітній сфері» (25–27 березня 2015 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний університет).

3. Інформаційний лист про проведення науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України» (16 квітня 2015 р., м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ).

4. У Фонді Вікімедіа стартувала кампанія із залучення жінок до редагування Вікіпедії.

5. Запрошення членів організацій, які працюють із молоддю, до участі в освітньому проекті «Навчання та налагодження анти дискримінаційних зв’язків українських недержавних організацій» (Федерація «Добра Воля» (м. Краків), Міжнародна Школа Рівних Можливостей (м. Київ), Тернопільська обласна громадська організація «Партнерство»).

6. Анкета претендента/тки на навчання через e-learing в освітньому проекті «Навчання та налагодження анти дискримінаційних зв’язків українських недержавних організацій».

7. Інформаційний лист про проведення Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Академія молода – 2015»: «Мир як вища соціальна цінність» (21 травня 2015 р., м. Ірпінь).

8. Інформаційний лист про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті загальних цивілізаційних змін: виклики та можливості сьогодення» (21 травня 2015 р., м. Київ, Європейський університет).

9. Інформаційний лист про V Міжнародний фестиваль «Світ психології» (18–23 травня 2015 р., м. Київ).

10. Інформаційний лист про відбір слухачок/ів для проходження інтенсивного 4-денного навчального курсу виборчого права для експертом/ів та активісток/ів, які працюють з ґендерними питаннями (18–19 квітня та 25–26 квітня 2015 р., м. Київ, Міжнародна Фундація Виборчих Систем).

11. Ґендерні медійні практики: навч. посіб. Із ґендерної рівності та недискримінації / За заг. ред. С.В. Штурхецького. – К.: ОБСЄ, 2014. – 206 с.

12. Звіт Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців «Конфедерація роботодавців України» з партисипативного ґендерного аудиту, заснованого на принципі активної участі. – К.: Конфедерація роботодавців України, 2009. – 38 с.

13. Стратегія ґендерної рівності Ради Європи на 2014–2017 роки (англійською мовою). – 20 стор.

14. Ґендерна парадигма освітнього простору: зб. наук. праць. – Вип. № 1 / За заг. ред. Т.О. Дороніної. – Кривий Ріг: Видавничий центр Криворізького педагогічного ін-ту ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – 152 с.

 

Навігація

Контакти

ОголошенняОголошення