Шлях по сайту: Співробітнику

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

04.03.15

Друк

1. Інформація про набір учасників на «Майстерню громадської активності 2015».

2. Інформація про реєстрацію для участі в роботі семінару творчої молоді.

3. Інформація про проведення Конференції з питань подолання насильства щодо жінок та ґендерних стереотипів у ЗМІ, яку проведено в рамках Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні», Проекту «Впровадження європейських стандартів в українському медіа-середовищі» та Проекту «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні» (4 березня 2015 р., м. Київ).

4. Інформація про проведення заходів у рамках Тижня жіночої солідарності (3–8 березня 2015 р.).

5. Інформаційний лист про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку» (18–19 березня 2015 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).

6. Інформаційний лист про проведення міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання», присвяченої 85-річчю Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (25 березня 2015 р., м. Харків).

7. Інформаційне повідомлення про проведення Першого навчального модулю у рамках III сезону Програми підготовки тренерів (27–29 березня 2015 р., м. Київ).

8. Інформаційне повідомлення про проведення IX регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» (квітень 2015 р., Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова).

9. Інформаційний лист про проведення II міжвузівського науково-практичного семінару «Ґендерні студії» (22 квітня 2015 р., Луцький педагогічний коледж).

10. Інформаційне повідомлення про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності» (29 квітня 2015 р., Дніпропетровський інститут післядипломної педагогічної освіти).

11. Інформація про спеціальні гранти та стипендії для жінок у сфері освіти та науки.

12. Лекції дослідниці жіночої історії Франсуази Тебо.

 

Навігація

Контакти

ОголошенняОголошення