Студентська рада

Друк

У 2004 році силами студентського активу та за підтримки адміністрації тоді ше Слов’янського державного педагогічного університету розпочала своє функціонування Студентська рада, яка об’єднала студентські деканати та парламенти, створені на окремих факультетах. У своїй діяльності студентська рада, як орган студентського самоврядування, керується Конституцією України, державними законодавчими актами, наказами, розпорядженнями, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та Положенням про студентську раду, не дублює профспілкову організацію, користується допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету студентів та аспірантів.

Студентське самоврядування в ДДПУ є важливою ланкою у розвитку демократичних засад, виявленні потенційних лідерів. Усі студенти університету мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

- забезпечення та захист прав та інтересів студентів;

- сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;

- сприяння створенню відповідних умов для проживання й відпочинку студентів;

- сприяння створенню та діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами;

- проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів.

Головною структурною одиницею студентської ради є факультет, який має свій орган управління, його голову і делегує своїх представників до студентської ради університету і на загальні збори (конференцію) студентів. Організація роботи студентської ради університету здійснюється на рівні факультетів, відділень, академічних груп, гуртожитків.

При студентській раді працюють сектори за такими напрямами роботи: навчально-науковий, культурно-масовий, спортивно-оздоровчий, соціально-побутовий, інформаційний.

Наш актив:

Мазко Валерія Василіївна, голова студентської ради ДВНЗ «ДДПУ»

Терещенко Дмитро

голова студентського самоврядування факультету фізичного виховання

Савченко Наталія

голова профбюро факультету фізичного виховання

Артьомова Марія

голова студентської ради факультету ПТПО

Ківа Лариса,

голова профбюро ПТПО

Луняка Ольга,

голова студентської ради ПЕУ


Булінг Олег,

голова профбюро факультету психології, економіки і управління

Козаченко  Юлія,

голова студентської ради фізико-математичного факультету

Сипчук Єгор,

голова профбюро фізико-математичного факультету

Подгорна Оксана,

голова студентської ради факультету спеціальної освіти

Решетняк Сергій

голова студентської ради педагогічного факультету

Чепіга  Ельміра

голова профбюро педагогічного факультету

Шевченко Ганна

голова студентської ради філологічного факультету