Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра математики Склад кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк

Чуйко Сергій Михайлович

завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.

Напрям наукових досліджень: теорія крайових задач.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут, „Математика та фізика”, 1981 р.

Тема дисертації: «Нетерові крайові задачі для імпульсних диференціальних рівнянь», 01.01.02 – диференціальні рівняння, 2009 р.

Стажування: Інститут математики НАН України, 2014 р.

Дисципліни: теорія ймовірностей та математична статистика, статистика, економіко-математичні методи та моделі (економетрія), економетрія, математичний аналіз, теорія нелінійних коливань, диференціальні рівняння, диференціальні та інтегральні рівняння, методи обчислення, історія і методологія математики, вибрані питання математики.

Загальна кількість публікацій – 258, з них: навчальних посібників – 7, з Грифом МОН України – 2; монографій – 3; статей у фахових наукових виданнях – 118, з яких 62 – у міжнародних виданнях з impact-factor; тез наукових конференцій – 112.

Чуйко Олексій Сергійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: крайові задачі з імпульсним впливом типу "interface conditions".

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут, „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика”, 2002 р.

Тема дисертації: «Імпульсні крайові задачі для систем з перемиканнями», 01.01.02 – диференціальні рівняння, 2006 р.

Стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2015 р.

Дисципліни: математика для економістів (вища математики), математика для економістів (теорія ймовірностей), економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні процеси), математичні методи в психології, основи педагогічних вимірювань та якості освіти, інтелектуальна власність, компьютерні мережі, інформаційні системи і технології, чинники успішного працевлаштування за фахом.

Загальна кількість публікацій – 32 з них: статей у фахових наукових виданнях – 17, тез наукових конференцій – 15.

Божко Василь Олексійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: періодичні розв’язки квазілінійних диференціальних рівнянь у критичному і некритичному випадках.

ВНЗ: Київський державний педагогічний інститут ім. А.М. Горького, ”Математика і програмування”, 1969 р.

Тема дисертації: «Об асимптотических разложениях периодических решений систем дифференциальных уравнений с малым параметром при производных», 1978 р.

Стажування: Донбаська державна машинобудівна академія, 2012 р.

Дисципліни: математичний аналіз, математичні методи фізики, вибрані питання математики.

Загальна кількість публікацій – 78 з них: статей у фахових наукових виданнях – 24, тез наукових конференцій – 54.

Чайченко Станіслав Олегович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи.

Напрям наукових досліджень: наближення періодичних функцій лінійними середніми їх рядів Фур'є, тригонометричні наближення в узагальнених просторах Лебега та просторах Орліча, раціональні наближення в верхній напівплощині комплексної площини.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут, „Вчитель математики та фізики”, 1996 р.

Тема дисертації: «Наближення неперервних періодичних функцій сумами Валле-Пуссена», 01.01.01 – математичний аналіз, 2003 р.

Стажування: Краківська академія імені Анжея Фрица Модрзевського, 2013 р.

Дисципліни: вища математика, функціональний аналіз, теорія ймовірностей та математична статистика.

Загальна кількість публікацій – 79, з них: навчальних посібників – 3, монографій – 1; статей у фахових наукових виданнях – 41, з яких 14 – у міжнародних виданнях з impact-factor; тез наукових конференцій – 26.

Новіков Олег Олександрович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету.

Напрям наукових досліджень: наближення класів функцій, що визначаються за допомогою узагальненої ψ-похідної за допомогою лінійних методів підсумовування рядів Фур’є, зокрема сумами Валле Пуссена.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут, „Вчитель математики та фізики”, 1982 р.

Тема дисертації: «Приближение непрерывных периодических функций линейными средними их рядов Фурье», 01.01.01 – математичний аналіз, 1992 р.

Стажування: Донбаська державна машинобудівна академія, 2014 р.

Дисципліни: математичний аналіз, теорія функцій.

Загальна кількість публікацій – 65, з них: навчальних посібників – 1; монографій – 2, статей у фахових наукових виданнях – 25; тез наукових конференцій – 30.

Нєсмєлова Ольга Володимирівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: нетерові крайові задачі.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний університет, „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика», 2007 р.

Тема дисертації: «Недовизначені нетерові крайові задачі в критичних випадках», 01.01.02 – диференціальні рівняння, 2010 р.

Стажування: ВСП Інститут інтелектуальної власності Національний університет «Одеська юридична академія» в м. Києві, 2013 р.

Дисципліни: інтелектуальна власність.

Загальна кількість публікацій – 43, з них: навчальних посібників – 1; статей у фахових наукових виданнях – 13, з яких 1 – у міжнародних виданнях з impact-factor; тез наукових конференцій – 22.

Сілін Євген Сергійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, начальник відділу кадрів

Напрям наукових досліджень: наближення класів функцій, що визначаються за допомогою узагальненої ψ-похідної за допомогою лінійних методів підсумовування рядів Фур’є, зокрема сумами Валле Пуссена.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут, „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики ”, 2001 р.

Тема дисертації: «Наближення функцій, локально інтегровних на дійсній осі, операторами Валле Пуссена», 01.01.01 – математичний аналіз, 2006 р.

Стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2016 р.

Дисципліни: економічна кібернетика, сучасні інформаційні технології, інформаційна культура студента, основи педагогічних вимірювань та якості освіти.

Загальна кількість публікацій – 41, з них: навчальних посібників – 7, статей у фахових наукових виданнях – 8; тез наукових конференцій – 12.

Москальова Ольга Іванівна

старший викладач кафедри математики

Напрям наукових досліджень: Вербально-графічні методи навчання старшокласників в спадщині педагогів-новаторів 70-90 рр.XX століття.

ВНЗ: Слов'янський державний педагогічний інститут, „Математика та фізика ”, 1984 р.

Стажування: Університет менеджменту освіти НАПН України, 2012 р.

Дисципліни: інтелектуальна власність, основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти.

Загальна кількість публікацій – 32, з них: навчальних посібників – 6, статей у фахових наукових виданнях – 7; зарубіжних публікацій – 2; тез наукових конференцій – 12.

 

Василькова Вікторія Валентинівна – старший лаборант кафедри математики

 

Гриценко Олена Миколаївна – старший лаборант кафедри математики

 

Сбітнєва Ірина Станіславівна – старший лаборант кафедри математики

Список наукових публікацій викладачів кафедри.

Адреса кафедри: вул. Г.Батюка, 19, м. Слов’янськ, Донецька область, Україна, 84116.

Телефон: (06262) 3-26-59.

E-mail: kaf-matem

 

Навігація

Контакти

Оголошення