Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра ГМВМ Діяльність кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

Кафедра геометрії та методики викладання математики ДВНЗ “ДДПУ” створена у 1994 році. З 1994 р. по 1998 р. завідувачем кафедри був кандидат фізико-математичних наук, доцент Моторний Л.Т. Починаючи з 1998 року кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Чуйко О.В. Свого часу на кафедрі працювали: Величко Є.В., Вікол Б.А., Вікол Л.В., Глива Г.М., Тімофєєнко Т.В., Тонєнкова М.М., Колбасіна Н.І., Бурова Г.Ф., Чурінова Р.А., Савєльєв В.М., Авраменко М.П., Плесканьова Л.Г., Труш Н.І., Сьомкін В.С.

На кафедрі працюють 5 викладачів. З них: 4 кандидати наук, доценти, 1 асистент.

За кафедрою геометрії та МВМ закріплені дисципліни: аналітична геометрія, лінійна алгебра і аналітична геометрія, проективна геометрія, елементарна математика, диференціальна геометрія і топологія, вибрані питання елементарної геометрії, практикум із розв'язання задач з шкільного курсу геометрії, методика навчання математики, методика навчання математики в ЗОШ та ВНЗ,    шкільний курс інформатики та методика її навчання, методика навчання інформатики, основи векторного і тензорного аналізу, та  спецкурси: «Вибрані питання математики», «Вибрані питання методики навчання математики», «Вибранні питання методики навчання математики та інформатики».

Науково-методична робота, що ведеться на кафедрі геометрії та методики викладання математики (ГМВМ), присвячена таким пріоритетним напрямам:

«Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів математики» (науковий керівник – к.п.н., доцент Беседін Б.Б.);

«Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики» (науковий керівник – к.п.н., доцент Глазова В.В.);

«Методи дослідження теорії крайових задач  та комбінаторних структур на многовидах» (наукові керівники – к. фіз.-мат. н., доцент Чуйко О.В., к. фіз.-мат. н., доцент Кадубовський О.А.).

Викладачі кафедри Чуйко О.В., Беседін Б.Б., Кадубовський О.А., Глазова В.В. беруть активну участь в організації та проведенні курсів підвищення кваліфікації вчителів математики міста Слов’янська та Слов’янського району, які проводяться під керівництвом міського відділу освіти та ДДПУ. В рамках співробітництва з Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти викладачі Б.Б. Беседін та О.А. Кадубовський беруть участь в організації та проведенні курсів підвищення кваліфікації вчителів математики Донецької області.

Значної уваги кафедра ГМВМ приділяє й підтримці тісних зв'язків зі школами. Викладачі кафедри традиційно керують підготовкою учнівських наукових робіт. Щорічно роботи під їх керівництвом займають призові місця у обласному конкурсі наукових робіт МАН України та посідають почесні місця у заключному Всеукраїнському конкурсі учнівських робіт. Так, наприклад, під керівництвом доцента О.А. Кадубовського роботи Аліфіренко Федора Михайловича посіли у II (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2008/2009 навчальному році ІІ місце, а у 2009/2010 – І місце.

Для учнів шкіл Слов'янська та району на фізико-математичному факультеті за сприянням міського відділу освіти проходять учнівські олімпіади з математики, фізики, інформатики та програмування. В рамках зазначеної діяльності у 2008 році на кафедрі геометрії та методики викладання математики засновано серію навчально-методичних посібників «Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям». На сьогоднішній день опубліковано 14 випусків серії, які містять умови задач ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики і кілька способів їх розв'язання та користуються попитом серед вчителів математики та інформатики.

В рамках співробітництва з відділом математики Донецького ІППО викладачі кафедри ГМВМ Б.Б. Беседін та О.А. Кадубовський вже другий рік поспіль (2015, 2016 рр.) є головою та заступником голови журі (відповідно) на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Крім того, в рамках зазначеного співробітництва, у співавторстві із завідувачем відділу математики Донецького облІППО Воробйовою С.І. в 2016 році видано навчальний посібник: «ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2015 / О.А. Кадубовський, Б.Б. Беседін, О.В. Чуйко, С.І. Воробйова. – Слов’янськ : видавничий центр «Маторін», 2016. – 100 с. – (Викладачі ДДПУ – учням, студентам, вчителям, вип. 14).»

Відповідно до нової концепції підготовки здобувачів вищої освіти за ступенем магістра серед обов’язкових вимог до випускових робіт є: оприлюднення теми та результатів дослідження у науковому журналі, збірці та/або на сайті вищого навчального закладу в електронному вигляді. У зв’язку з цим у 2010 році на кафедрі ГМВМ започатковано видання «Збірника наукових праць фізико-математичного факультету», однією із задач якого є саме підвищення рівня випускових робіт студентів фізико-математичного факультету. До редакційної колегії збірника залучено провідних науковців з числа професорсько-викладацького складу факультету, зокрема кафедри ГМВМ. Відповідальним за випуск номерів збірника є викладач кафедри ГМВМ О.А. Кадубовський.

E-mail кафедри: Kafedra-geometry

 

Навігація

Контакти

Оголошення