Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра ГМВМ Склад кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк

Чуйко Олена Вікторівна,

завідувач кафедри геометрії та МВМ,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1996 році в Інституті математики НАН України захистила дисертацію «Крайові задачі з виродженим імпульсним впливом в критичних випадках» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Вчене звання: доцент.

Рік присвоєння: 2001 р.

Проходження стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2015 р.

З 1998 року очолює кафедру геометрії та МВМ.

Напрям наукової роботи: «Методи дослідження теорії крайових задач  та комбінаторних структур на многовидах».

Загальна кількість публікацій – 68.

Викладає дисципліни: аналітична геометрія, лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференціальна геометрія і топологія,  спец. курс: “Вибранні питання методики навчання математики та інформатики”.

Беседін Борис Борисович,

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1992 році в Інституті загальноосвітньої школи РАО захистив дисертацію «Изучение функций в курсе алгебры 7-9 классов с использованием компьютера» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання математики.

Вчене звання: доцент.

Рік присвоєння: 1995 р.

Проходження стажування: СКНЦ Ровенського національного університету водного господарства та природокористування, 2014 р.

Напрям наукової роботи: «Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів математики».

Загальна кількість публікацій – 53.

Викладає дисципліни: елементарна математика, методика навчання математики, методика навчання математики в ЗОШ та ВНЗ, спец. курс: «Вибрані питання математики».

Кадубовський Олександр Анатолійович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 2006 році в Інституті математики НАН України захистив дисертацію «Векторні поля і функції Ляпунова на поверхнях» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Вчене звання: доцент.

Рік присвоєння: 2011 р.

Проходження стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2016 р.

Кадубовський О.А. приймає активну участь у громадському житті фізико-математичного факультету та університету. Є членом редакційної колегії журналу “Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ”.

Напрям наукової роботи: «Методи дослідження теорії крайових задач  та комбінаторних структур на многовидах».

Загальна кількість публікацій – 70.

Викладає дисципліни: проективна геометрія, основи векторного і тензорного аналізу, елементарна математика, вибрані питання елементарної геометрії, практикум із розвязання задач з шкільного курсу геометрії, спец. курс: «Вибрані питання математики».

Глазова Віра Віталіївна,

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2012 році в ДВНЗ “Криворізький національний університет” захистила дисертацію «Формування контрольно-оцінних умінь у молодших школярів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю  13.00.09 – теорія навчання.

Проходження стажування: Сумський державний університет, 2014 р.

Напрям наукової роботи: «Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики».

Загальна кількість публікацій – 32.

Викладає дисципліни: шкільний курс інформатики та методика її навчання, методика навчання інформатики, спец. курси: «Вибрані питання математики», «Вибрані питання методики навчання математики», «Вибрані питання методики навчання математики та інформатики».

Шулик Тетяна Валеріївна

асистент кафедри геометрії та методики викладання математики.

Напрям наукової роботи: «Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ століття».

Загальна кількість публікацій – 23.

Проводить практичні заняття з таких дисциплін: методика навчання математики, елементарна математика.

Чуйко Дар'я Михайлівна

старший лаборант кафедри геометрії та методики викладання математики.

Список наукових публікацій викладачів кафедри.

 

Навігація

Контакти

вул. Г. Батюка, 19, м.Слов'янськ, Донецька область, Україна, 84116
e-mail:
веб-сайт: ddpu.edu.ua
(06262) 32354

Оголошення