Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра ГМВМ Склад кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк

Чуйко Олена Вікторівна,

завідувач кафедри геометрії та МВМ,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1996 році в Інституті математики НАН України захистила дисертацію «Крайові задачі з виродженим імпульсним впливом в критичних випадках» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Вчене звання: доцент.

Рік присвоєння: 2001 р.

Проходження стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2015 р.

З 1998 року очолює кафедру геометрії та МВМ.

Напрям наукової роботи: «Методи дослідження теорії крайових задач  та комбінаторних структур на многовидах».

Загальна кількість публікацій – 68.

Викладає дисципліни: аналітична геометрія, лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференціальна геометрія і топологія,  спец. курс: “Вибранні питання методики навчання математики та інформатики”.

Беседін Борис Борисович,

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1992 році в Інституті загальноосвітньої школи РАО захистив дисертацію «Изучение функций в курсе алгебры 7-9 классов с использованием компьютера» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання математики.

Вчене звання: доцент.

Рік присвоєння: 1995 р.

Проходження стажування: СКНЦ Ровенського національного університету водного господарства та природокористування, 2014 р.

Напрям наукової роботи: «Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів математики».

Загальна кількість публікацій – 53.

Викладає дисципліни: елементарна математика, методика навчання математики, методика навчання математики в ЗОШ та ВНЗ, спец. курс: «Вибрані питання математики».

Кадубовський Олександр Анатолійович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 2006 році в Інституті математики НАН України захистив дисертацію «Векторні поля і функції Ляпунова на поверхнях» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Вчене звання: доцент.

Рік присвоєння: 2011 р.

Проходження стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2016 р.

Кадубовський О.А. приймає активну участь у громадському житті фізико-математичного факультету та університету. Є членом редакційної колегії журналу “Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ”.

Напрям наукової роботи: «Методи дослідження теорії крайових задач  та комбінаторних структур на многовидах».

Загальна кількість публікацій – 70.

Викладає дисципліни: проективна геометрія, основи векторного і тензорного аналізу, елементарна математика, вибрані питання елементарної геометрії, практикум із розвязання задач з шкільного курсу геометрії, спец. курс: «Вибрані питання математики».

Глазова Віра Віталіївна,

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2012 році в ДВНЗ “Криворізький національний університет” захистила дисертацію «Формування контрольно-оцінних умінь у молодших школярів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю  13.00.09 – теорія навчання.

Проходження стажування: Сумський державний університет, 2014 р.

Напрям наукової роботи: «Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики».

Загальна кількість публікацій – 32.

Викладає дисципліни: шкільний курс інформатики та методика її навчання, методика навчання інформатики, спец. курси: «Вибрані питання математики», «Вибрані питання методики навчання математики», «Вибрані питання методики навчання математики та інформатики».

Шулик Тетяна Валеріївна

асистент кафедри геометрії та методики викладання математики.

Напрям наукової роботи: «Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ століття».

Загальна кількість публікацій – 23.

Проводить практичні заняття з таких дисциплін: методика навчання математики, елементарна математика.

Чуйко Дар'я Михайлівна

старший лаборант кафедри геометрії та методики викладання математики.

Список наукових публікацій викладачів кафедри.

 

Навігація

Контакти

Оголошення