Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра ГМВМ

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Кафедра геометрії та методики викладання математики

Друк

Кафедра геометрії та методики викладання математики ДВНЗ “ДДПУ” створена у 1994 році. Із 1994 р. по 1998 р. завідувачем кафедри був кандидат фізико-математичних наук, доцент Моторний Л.Т.

Починаючи з 1998 року кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Чуйко О.В. Свого часу на кафедрі працювали: Величко Є.В.,      Вікол Б.А., Вікол Л.В., Глива Г.М., Тімофєєнко Т.В., Тонєнкова М.М., Колбасіна Н.І., Бурова Г.Ф., Чурінова Р.А., Савєльєв В.М., Авраменко М.П. та інші.

На кафедрі працюють 4 викладача. Із них: 4 кандидати наук, доценти.

За кафедрою геометрії та МВМ закріплені дисципліни: аналітична геометрія, лінійна алгебра і аналітична геометрія, проективна геометрія, елементарна математика, диференціальна геометрія і топологія, вибрані питання елементарної геометрії, практикум із розв'язання задач з шкільного курсу геометрії, методика навчання математики, методика навчання математики в ЗОШ та ВНЗ,    шкільний курс інформатики та методика її навчання, методика навчання інформатики, основи векторного і тензорного аналізу та  спецкурси: «Вибрані питання математики», «Вибрані питання методики навчання математики», «Вибранні питання методики навчання математики та інформатики».

На кафедрі ведуться дослідження з тем: “Методи дослідження теорії крайових задач та комбінаторних структур на многовидах”; “Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів математики та інформатики”.

 

Склад кафедри

Чуйко Олена Вікторівна,

завідувач кафедри геометрії та МВМ,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1996 році в Інституті математики НАН України захистила дисертацію «Крайові задачі з виродженим імпульсним впливом в критичних випадках» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Вчене звання: доцент.

Рік присвоєння: 2001 р.

Проходження стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2015 р.

ІЗ 1998 року очолює кафедру геометрії та МВМ.

Загальна кількість публікацій – 68 (з них: тези доповідей – 28, наукові статті у фахових виданнях – 24, наукові статті у нефахових виданнях – 6, навчально-методичні посібники  – 10).

Напрям наукової роботи: «Методи дослідження теорії крайових задач  та комбінаторних структур на многовидах».

Викладає дисципліни: аналітична геометрія, лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференціальна геометрія і топологія,  спец. курс: “Вибранні питання методики навчання математики та інформатики”.

Беседін Борис Борисович,

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1992 році в Інституті загальноосвітньої школи РАО захистив дисертацію «Изучение функций в курсе алгебры 7-9 классов с использованием компьютера» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання математики.

Вчене звання: доцент.

Рік присвоєння: 1995 р.

Проходження стажування: СКНЦ Ровенського національного університету водного господарства та природокористування, 2014 р.

Загальна кількість публікацій – 53 (з них: тези доповідей – 9, наукові статті у фахових виданнях – 4, наукові статті у нефахових виданнях – 27, навчально-методичні посібники – 11).

Викладає дисципліни: елементарна математика, методика навчання математики, методика навчання математики в ЗОШ та ВНЗ, спец. курс: «Вибрані питання математики».

Кадубовський Олександр Анатолійович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 2006 році в Інституті математики НАН України захистив дисертацію «Векторні поля і функції Ляпунова на поверхнях» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Вчене звання: доцент.

Рік присвоєння: 2011 р.

Проходження стажування: ДВНЗ “ДДПУ” за програмою Intel®«Навчання для майбутнього», 2011 р.

Кадубовський О.А. бере активну участь у громадському житті фізико-математичного факультету та університету. Є членом редакційної колегії журналу “Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ”.

Загальна кількість публікацій – 70 (з них: тези доповідей – 18, наукові статті у фахових виданнях – 14, наукові статті у нефахових виданнях – 23, навчально-методичні посібники – 10).

Викладає дисципліни: проективна геометрія, основи векторного і тензорного аналізу, елементарна математика, вибрані питання елементарної геометрії, практикум із розвязання задач з шкільного курсу геометрії, спец. курс: «Вибрані питання математики».

Глазова Віра Віталіївна,

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2012 році в ДВНЗ “Криворізький національний університет” захистила дисертацію «Формування контрольно-оцінних умінь у молодших школярів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю  13.00.09 – теорія навчання.

Проходження стажування: Сумський державний університет, 2014 р.

Загальна кількість публікацій – 32 (з них: тези доповідей – 2, наукові статті у фахових виданнях – 11, наукові статті у нефахових виданнях – 11, навчально- методичні посібники – 6).

Викладає дисципліни: шкільний курс інформатики та методика її навчання, методика навчання інформатики, спец. курси: «Вибрані питання математики», «Вибрані питання методики навчання математики», «Вибрані питання методики навчання математики та інформатики».

Список публікацій викладачів кафедри геометрії та МВМ за останні п'ять років:

Чуйко Олена Вікторівна – завідувач кафедри геометрії та МВМ, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 1. Чуйко О.В., Старкова О.В. Елементи різнецевих  схем у курсі вищої математики / Проблеми трудової і професійної підготовки: наук.-метод. зб. / Кол. авт.; відповід. редактор і укладач В.В. Стешенко. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип.16 – С.145 – 150.
 2. Беседін Б.Б., Кадубовський О.А., Кадубовська В.М., Сьомкін В.С., Чуйко О.В. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: Розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2010 / ВИПУСК 8, СЕРІЯ: Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям: Навчальний посібник. – Слов’янськ, 2011. – 80 с.
 3. Кадубовський О.А., Беседін Б.Б., Труш Н.І., Кадубовська В.М., Сьомкін В.С., Чуйко О.В., Рубан М.М. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: Розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2011 / ВИПУСК 10, СЕРІЯ: Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям: Навчальний посібник. – Слов’янськ, 2012. – 84 с.
 4. Чуйко С.М., Чуйко Е.В. О регуляризации периодической краевой задачи с импульсным воздействием / Четвертая Международная конференция по дифференциальным уравнениям и их приложениям имени Я.Б. Лопатинского. Донецк. 2012. Тез. Доп. Донецьк, 14 – 17 лисопада 2012р. – С.91 – 92.
 5. Чуйко Е.В., Любимая О.Е., Чуйко Ан.С. Автономная периодическая задача для уравнения типа Хилла / Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Математика, прикладна математика і механіка. –66. – №1030. – 2012. – С. 38 – 53.
 6. Чуйко С.М., Чуйко Е.В. О регуляризации периодической краевой задачи с импульсным воздействием / Intern. Conf. Dinamical Sistems Modelling and Stability Investigation, Киев, 29 – 31 мая 2013г. Тези доп. – С.142.
 7. Чуйко Е.В., Белущенко А.В. О регуляризации периодической краевой задачи с вырожденным импульсным воздействием в критическом случае / Міжнародна наукова конференція “Краевые задачи, теория функций и их применения” присвячена ювілею академіка НАН України А.М. Самойленка, Слов'янськ, 12 – 14 червня 2013р. Тези доп. – С.40 – 41.
 8. Чуйко С.М., Чуйко Е.В. О регуляризации периодической краевой задачи с вырожденным импульсным воздействием / Міжнародна наукова конференція “Боголюбовські читання DIF – 2013. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування” присвячена ювілею академіка НАН України А.М. Самойленка, Севастополь, 23 – 30 червня 2013р. Тези доп. – С.193
 9. Чуйко С.М., Чуйко О.В. О регуляризации периодической краевой задачи с вырожденным импульсным воздействием / Crimea international Mathematical Conference, Ukraine, Crimea, Sudak, September, 22 – October, 4, 2013y. Тезисы докл. – Судак: 2013 г. – С.18 – 19.
 10. Чуйко С.М., Чуйко Е.В., Кулиш П.В. Периодическая краевая задача для уравнения типа Хилла в случае параметрического резонанса / Динамические системы. – 2013. – 31, №3. – С.151 – 158.
 11. Чуйко С.М., Чуйко А.В., Білущенко А.В. Про регуляризацію періодичної крайової задачі за допомогою імпульсного впливу / Вісник харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: Математика, прикладна математика і механіка. – 67. – №1061. – 2013. – С.37 – 44.
 12. Чуйко О.В., Медведчук Ю.О. Нестандартні уроки – новий засіб ефективного навчання учнів / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. Вип.№3, – Слов’янськ–2013. – С. 184 – 189.
 13. Беседін Б.Б., КадубовськийО.А., Рубан М.М., Сьомкін В.С., Труш Н.І., Чуйко О.В. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: Розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2012 / ВИПУСК 11, СЕРІЯ: Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям: Навчальний посібник. – Слов’янськ, 2013. – 64 с.
 14. Чуйко С.М., Чуйко О.В. Регуляризація періодичної крайової задачі за допомогою імпульсного впливу / Буковинский мат. Журн., №3 – 4, 2013.
 15. Чуйко О.В., Глазова В.В. Підготовка майбутніх учителів інформатики до формування в учнів компетенцій безпечного користування ресурсами мережі Інтернет / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. - Вип. LXVI. - Словянськ: ДДПУ, 2013. - с.47-53.
 16. Самойленко А.М., Шевченко В.П., Перестюк М.О., Шарко В.В., Бойчук О.А., Горбачук М.Л., Задерей П.В., Чуйко С.М., Чуйко О.В., Романюк А.С., Сердюк А.С., Чайченко С.О., Новіков О.О., Божко В.О., Кадубовський О.А. Пам'яті Володимира Івановича Рукасова / Міжнародна наукова конференція «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування» з нагоди 60-річчя В.І. Рукасова, Слов'янськ, 21-24 травня 2014р. Тези доп. С. 3-4.
 17. Чуйко С.М., Бойчук И.А., Чуйко Е.В. О приведении нетеровой краевой задачи к критическому случаю первого порядка / Нелінійні коливання. - 2014. - 17, №2. - С.281-292.
 18. Chuiko S.M., Belushenko A.V., Chuiko Е.V. On a regularization method for solving linear matrix equation / Bull. of Taras Shevchenko  National Univ. Ser. Math. - 2014. - 1, P. 12-14
 19. Чуйко E.В., Любимая О.Е. Вклад Шевченко В.Е. в развитие ЗМШ / ХV Міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука (Київ, 15 - 17 травня 2014 р.). Тези доп. IV, - Київ: 2014р. - С.199.
 20. Чуйко С.М., Чуйко О.В. Лінійна нетерова крайова задача для виродженої диференціально-алгебраїчної системи з імпульсним впливом / XV Міжнародна Ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана (Чернівці, 30 червня - 5 липня 2014р.). Тези доп. - Чернівці: 2014 р. - С.214.
 21. Чуйко С.М., Чуйко E.В. Псевдорешения матричных нетеровых краевых задач для матричных уравнений / Международная конференция «Моделирование, управление и устойчивость. MFL - 2014» (Алушта, Крым, 15 - 20 сентября 2014г.). Тезисы докладов - Симферополь: 2014 г. - С. 50 - 51.
 22. Кадубовський О.А., Беседін Б.Б.,  Сьомкін В.С., Труш Н.І., Чуйко О.В. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: Розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2014 / ВИПУСК 13, СЕРІЯ: Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям: Навчальний посібник. – Слов’янськ, 2015. – 64 с.
 23. Chuiko S.M., Chuiko Е.V. Jn the reduction of a Noetherian boundary-value problem to a first order critical case / Journal of Mathematical Sciences. - 2015, 206, №2, рр. 281-292.
 24. Чуйко С.М., Чуйко E.В. О псевдорешениях матричных нетеровых краевых задач / XXVII Intern. Conf. Dynamical Systems Modelling and Stabiliti Investigation, Киев, 27-29 мая 2015 г. Тези доп. С.60.
 25. Чуйко С.М., Чайченко С.О., Новіков О.О.,  Кадубовський О.А., Чуйко О.В. Пам'яті Володимира Івановича Рукасова / Збірн. наук. праць фізико-математичного факультету ДДПУ. Вип. 5. - С.4 -14.
 26. Chuiko S.M., Chuiko E.V., Boichuk I.A. Reduction of the Fredholm boundaryvalue problem to the critical case of the first order // Journal of Mathematical Sciences. - August 2015, 208, №5, - pp. 607 — 619.
 27. Чуйко С.М., Чуйко Е.В. Обобщенная матричная дифференциально-алгебраическая краевая задача // XXVI Крымская осенняя математическая школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам (17-29 сентября 2015 г.). Тезисы докл. - Симферополь: 2015 г. - С. 43-44.

Беседін Борис Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент.

 1. Беседін Б.Б., Кадубовський О.А., Кадубовська В.М., Сьомкін В.С., Чуйко О.В. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: Розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2010 / ВИПУСК 8, СЕРІЯ: Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям: Навчальний посібник. – Слов’янськ, 2011. – 80 с.
 2. Беседін Б.Б., Крилова І.В. Формування елементів дослідницької діяльності у учнів старших класів / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. Вип.№1,- Слов’янськ-2011. – С. 132-137.
 3. Беседін Б.Б., Довбонос М.С. Формування елементів творчої діяльності учнів на уроках математики / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. Вип.№1,- Слов’янськ-2011. – С. 138-141.
 4. Беседін Б.Б., Павленко Д.О. Задачі на побудову як засіб розвинення просторового мислення учнів на уроках геометрії / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. Вип.№1,- Слов’янськ-2011. – С. 142-145.
 5. Беседін Б.Б., Буглак О.М. Формування просторових уявлень в процесі вивчення стереометрії / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. Вип.№1,- Слов’янськ-2011. – С. 146-149.
 6. Беседін Б.Б., Мороз В.Є. Підвищення рівня математичних знань учнів на основі аналізу типових помилок / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. Вип.№2,- Слов’янськ-2012. – С. 153-157.
 7. Кадубовський О.А., Беседін Б.Б., Труш Н.І., Кадубовська В.М., Сьомкін В.С., Чуйко О.В., Рубан М.М. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: Розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2011 / ВИПУСК 10, СЕРІЯ: Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям: Навчальний посібник. – Слов’янськ, 2012. – 84 с.
 8. Беседін Б.Б., Сьомкін В.С., Бойко С.Д. Формування морального потенціалу в учнів як чинник їх навчальних досягнень / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] - Спецвип.6 - Ч.II - Слов'янськ: СДПУ, 2012, С.46-53.
 9. Беседін Б.Б., КадубовськийО.А., Рубан М.М., Сьомкін В.С., Труш Н.І., Чуйко О.В. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: Розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2012 / ВИПУСК 11, СЕРІЯ: Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям: Навчальний посібник. – Слов’янськ, 2013. – 64 с.
 10. Беседін Б.Б., Донченко Я.А. Розвиток математичної культури школярів на уроках алгебри в основній школі / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. Вип.№3,- Слов’янськ-2013. – С. 135-139.
 11. Беседін Б.Б., Пономарьова А.О. Узагальнення та систематизація знань при вивченні алгебри 7-9 класів / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. Вип.№3,- Слов’янськ-2013. – С. 140-144.
 12. Беседін Б.Б., Дугінова Ю.О. Реалізація принципу наочності з метою формування просторових уявлень на уроках стереометрії / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. Вип.№3,- Слов’янськ-2013. – С. 145-149.
 13. Беседін Б.Б., Попова Ю.А. Використання координатного та векторного методу в шкільному курсі геометрії / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. Вип.№3,- Слов’янськ-2013. – С. 150-153.
 14. Беседін Б.Б., Беседіна І.Г, Щербак В. Використання елементів інноваційних технологій на уроках трудового навчання / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] — Вип.LXII. - Ч.II. - Слов'янськ: ДДПУ, 2013, С. 151-159.
 15. Беседін Б.Б., Донченко Я. До питання визначення компонентів математичної культури школярів основної школи / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] - Вип.LXV. - Слов'янськ: ДДПУ, 2013, С. 112-121.
 16. Беседін Б.Б., Беседіна І. Впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній простір / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] - Вип.LXVI. - Слов'янськ: ДДПУ, 2013, С. 119-128.
 17. Олімпіадні задачі: розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2013 / Б.Б. Беседін, О.А. Кадубовський, В.С. Сьомкін, Н.I. Труш, О.В. Чуйко. – Слов’янськ : видавничий центр «Маторін», 2014. – 60 с. – (Викладачі ДДПУ – учням, студентам, вчителям, вип. 12).
 18. Кадубовський О.А., Беседін Б.Б.,  Сьомкін В.С., Труш Н.І., Чуйко О.В. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: Розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2014 / ВИПУСК 13, СЕРІЯ: Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям: Навчальний посібник. – Слов’янськ, 2015. – 64 с.
 19. Беседін Б.Б., Шевцова К.С. Тестова перевірка знань учнів під час вивчення математики / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. Вип.№5,- Слов’янськ-2015. – С. 104-106.

Кадубовський Олександр Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 1. Кадубовський О.А., Гладищук Ю.В. Двокольорові хордові -діаграми мінімального роду / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – Випуск №1, 2011. – С. 49-60.
 2. Кадубовський О.А., Буглак О.М. Про число нерівних -кутників побудованих на колі з  точками / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – Випуск №1, 2011. – С. 61-72.
 3. Кадубовський О.А., Бунакова А.С. Про деякі застосування кіл нульового радіусу / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – Випуск №1, 2011. – С. 150-161.
 4. Кадубовський О.А. Двокольорові -діаграми з одним чорним (або білим) циклом / Вiсник СДПУ. Математика. – Слов'янськ: СДПУ. – Вип. 3(5), 2011. – С. 1-21.
 5. Беседін Б.Б., Кадубовський О.А., Кадубовська В.М., Сьомкін В.С., Чуйко О.В. Олімпіадні задачі: Розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2010 / ВИПУСК 8, СЕРІЯ: Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям: Навчальний посібник. – Слов’янськ, 2011. – 80 с.
 6. Kadubovs’kiy О.А. Enumeration of -color -diagrams with one black cycle / 8th International Algebraic Conference in Ukraine, Lugansk (July 5-12, 2011). Theses of reports. – p. 69.
 7. Новиков О.А., Ровенская О.Г., Кадубовский А.А.  Приближение интегралов Пуассона повторными суммами Валле Пуссена / Девятнадцатая международная конференция «Математика. Компьютер. Образование». Международная школа-конференция «Анализ сложных биологических систем. Математические модели субклеточных систем. Радиационная биофизика и спектрофотометрия», 30 января – 4 февраля 2012 г., Дубна: Материалы конференции. – Москва, Ижевск, 2012. – С. 112.
 8. Кадубовський О.А., Ірза В.І. Про число нееквівалентних кольорових хордових діаграм / Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 19 – 21 квітня, 2012 р., Київ: Матеріали конференції.Т. 2. Алгебра. Геометрія. Математичний та чисельний аналіз. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – C. 119 – 120.
 9. Кадубовський А.А. Двухцветные хордовые диаграммы с одним черным циклом  / Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные тенденции развития математики и её прикладные аспекты – 2012», 17 мая 2012 г., Донецк: Материалы конференции. – Донецк, ДонНУЭТ, 2012. – С. 46 – 49.
 10. Кадубовський А.А. Двухцветные хордовые диаграммы с одним черным циклом / Труды института прикладной математики и механики НАН Украины. – 2012. – Том. 24. – С. 134 – 146.
 11. Кадубовський О.А., Ірза В.І. Ознаки та обернені теореми прямокутного трикутника / Дидактика математики: проблеми і дослідження. – Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк: Вид-во ДонНУ. – 2012. – Вип. 38. – С. 98 – 105.
 12. Кадубовський О.А., Новиков О.А. , Ровенская О.Г., Шулик Т.В. , Байдуга Е.В. Приближение интегралов Пуассона повторными суммами Валле Пуссена / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 23 – 27.
 13. Кадубовський О.А., Ірза В.І. Кадубовський О.А.  кольорові хордові діаграми  / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. – С. 51 – 62.
 14. Кадубовський О.А., Кадубовська В.М. , Кадубовська О.Л. Навколо теореми Стюарта: наслідки, узагальнення та застосування  / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. – 2012. – Випуск 2. –  С. 163 – 180.
 15. Кадубовський О.А., Беседін Б.Б., Труш Н.І., Кадубовська В.М., Сьомкін В.С., Чуйко О.В., Рубан М.М. Олімпіадні задачі: Розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2011 / Випуск 10, серія: Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям: Навчальний посібник. – Слов’янськ, 2012. – 84 с.
 16. Кадубовський А.А. О числе неравных угольников О числе неравных угольников / Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные тенденции развития математики и её прикладные аспекты – 2013», 21 мая 2013 г., Донецк: Материалы конференции. – Донецк, ДонНУЭТ, 2013. – С. 43 – 46.
 17. Кадубовский А.А. О некоторых точных формулах рекуррентного соотношения Харера-Загира // Міжнародна математична конференція з нагоди 75-річчя з дня народження академіка А.М. Самойленка «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування», 12 – 14 червня 2013 р., Слов’янськ: Матеріали конференції. – Слов’янськ, ДДПУ, 2013. – С. 19.
 18. Кадубовський О.А., Романкевич М.В. Основні метричні задачі на прямі у площині в афінних координатах / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2013. – Випуск 3. – С. 154 – 177.
 19. Беседін Б.Б., КадубовськийО.А., Рубан М.М., Сьомкін В.С., Труш Н.І., Чуйко О.В. Олімпіадні задачі: Розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2012 / ВИПУСК 11, СЕРІЯ: Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям: Навчальний посібник. – Слов’янськ, 2013. – 64 с.
 20. Кадубовський О.А., Чайченко С.О. Правила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» в 2014 році / Слов’янськ: ДДПУ, 2013 – 60 с.
 21. Kadubovs’kiy О. А. Enumeration of noncrossing partitions of [n] with k blocks under rotation and reflection // Fifteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference, May 15–17, 2014, Kyiv: Conference materials. Vol. 2. Algebra. Geometry. Analysis. – К.: NTUU «KPI», 2014. – P. 18-19 – 216 p.
 22. Kadubovs’kiy О. А. Enumeration of Topologically Non-Equivalent Functions with Three Critical Values on Two-Dimensional Sphere // The InternationalMathematical Conference «Boundary Value Problems, Function Theory and its Application», dedicated to 60-th anniversary of V.Rukasov (1954–2009), May 21–24, 2014, Slavyansk: Conference materials. – Slavyansk, Donbas State Teachers' Training University, 2014. – P. 38 – 94 p.
 23. Кадубовський О.А. Про точне число топологічно-нееквівалентних функцій з однією виродженою критичною точкою типу сідла на двовимірній сфері // Тези доповідей міжнародної конференції «Геометрія в Одесі – 2014». – Одеса, 26 травня – 31 травня 2014. – C. 10 – 97 c.
 24. Кадубовський О.А. До питання про класифікацію прямих простору в курсі аналітичної геометрії / О.А. Кадубовський,А.В. Алдошина // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк: Вид-во ДонНУ. – 2014. – Вип. 41. – С. 31–43.
 25. Кадубовський О.А. До питання про вивчення метричних задач теорії прямих і площин в афінних координатах / О.А. Кадубовський, Н.О. Чиркова // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк: Вид-во ДонНУ. – 2014. – Вип. 41. – С. 21–30.
 26. Кадубовський О.А. Двокольорові хордові O-діаграми мінімального роду з k=9 циклами певного кольору / О.А. Кадубовський, К.В. Хабарова, Ю.В. Сапсай // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 69–84.
 27. Кадубовський О.А. Про змістове наповнення теми «Взаємне розташування прямих і площин у просторі» задачами класифікаційного характеру / О.А. Кадубовський, А.В. Алдошина // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 146–157.
 28. Кадубовський О.А. Про метричні задачі «теорії прямих і площин у просторі» в афінних координатах / О.А. Кадубовський, Н.О. Чиркова // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2014. – Випуск 4. – С. 158–167.
 29. Олімпіадні задачі: розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2013 / Б.Б. Беседін, О.А. Кадубовський, В.С. Сьомкін, Н.I. Труш, О.В. Чуйко. – Слов’янськ : видавничий центр «Маторін», 2014. – 60 с. – (Викладачі ДДПУ – учням, студентам, вчителям, вип. 12).
 30. Кадубовський О.А., Чайченко С.О. Положення про Приймальну комісію Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» / Слов’янськ: ДДПУ, 2014 – 14 с.
 31. Кадубовський О.А., Чайченко С.О. , Докашенко В.М., Набока О.Г., Швидкий С.М., Васильєва Г.О. Положення про Апеляційні комісії Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» / Слов’янськ: ДДПУ, 2014 – 23 с.
 32. Kadubovs’kyi О.А., Voschana L.V. Enumeration of 2-color chord diagrams of maximal genus under rotation and reflection // Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference, May 14–15, 2015, Kyiv: Conference materials. Vol. 2. Algebra. Geometry. Analysis. – К.: NTUU «KPI», 2015. – P. 20–21 – 216 p.
 33. Кадубовський О.А. Число топологiчно нееквiвалентних мiнiмальних функцiй на орієнтовних поверхнях, II // Тези доповідей міжнародної конференції «Геометрія в Одесі – 2015». – Одеса, 25 травня – 30 травня 2015. – C. 24 –100 c.
 34. Кадубовський О.А. Про число нееквівалентних двокольорових хордових O-діаграм максимального роду / О.А. Кадубовський, Л.В. Вощана // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 51–64.
 35. Кадубовский А.А. О числе топологически неэквивалентных функций с одной вырожденной критической точкой типа седло на двумерной сфере, ІІ / А.А. Кадубовский / Труды международного геометрического центра. – 2015. – Том 8, № 1. – С. 46–61.
 36. Кадубовський О.А. До питань про систематизацію фактів геометрії трапецій та їх класифікацію / О.А. Кадубовський, О.І. Цвєткова, М.І. Полюга // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – 2015. – Випуск 5. – С. 114–140.
 37. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ: розв’язання задач II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики – 2014 / О.А. Кадубовський, Б.Б. Беседін, В.С. Сьомкін, Н.I. Труш, О.В. Чуйко. – Слов’янськ : видавничий центр «Маторін», 2015. – 64 с. – (Викладачі ДДПУ – учням, студентам, вчителям, вип. 13).
 38. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей: 7.04020101 Математика*, 7.04030201 Фізика*, 8.04020101 Математика*, 8.04030201 Фізика* / О.А. Кадубовський, Н.В. Кайдан, Т.В. Турка. – Слов’янськ, 2015. – 52 с.

Глазова Віра Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

 1. Глазова В.В. Виявлення готовності вчителя до контрольно-оцінної діяльності / Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. Наука і освіта. Педагогіка. – 2011. – № 2, – С. 12–15.
 2. Глазова В.В. Застосування методу проектів у викладанні Шкільного курсу інформатики та методики її навчання / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ – Слов’янськ, 2013 – 124–127.
 3. Глазова В.В. Використання методу проектів у підготовці майбутніх учителів інформатики / Збірник тез ІV Міжнародного освітнього форуму: («Особистість у єдиному освітньому просторі», Запоріжжя, 11–26 квітня 2013) [Електронний ресурс] / – Режим доступу:  https://docs.google.com/document/d/1ZAesgEFad8V7 v8HUEub0W6YbuS1hE1wM9SlfSWfBQo/edit
 4. Глазова В.В., Сьомкін В.С. Лабораторний практикум з теми «Моделювання і формалізація» як засіб формування професійних умінь майбутніх учителів інформатики / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Спецвипуск 12. Слов’янськ: ДДПУ, 2013. – С. 175–182.
 5. Глазова В.В., Чуйко О.В. Підготовка майбутніх учителів інформатики до формування в учнів компетенцій безпечного користування ресурсами мережі Інтернет / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. Вип. LXVI. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – С. 47–53.
 6. Глазова В.В., Каун В.В. Використання комп’ютерних технологій в евристичному навчанні математики / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014 – Випуск № 4 – 135-138.
 7. Глазова В.В. Використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання математики у системі підвищення кваліфікації вчителів / Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 березня 2014 р. – Рівне : РВВ РДГУ. – 2014. с.15
 8. Глазова В.В. Організаційні, мотиваційні та методичні проблеми впровадження дистанційного навчання / Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: Матеріали Міжнародної науково-практичної-конференції, 3 грудня 2014: у 4 ч. – Ч.3: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2014. – с. 29-32.
 9. Набока О.Г., Глазова В.В. Управління процесом впровадження дистанційного навчання у ВНЗ / Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» / гол. ред. Сисоєва С. О. – Київ: Видавництво ВП «Едельвейс», 2015. – Випуск 1-2. – 158 c. – c. 53-57.
 10. Глазова В.В., Кайдан Н.В. Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – с. 223-229.
 11. Глазова В.В., Весела К.В. Елементи дистанційного навчання при вивченні математики в школі / Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – Слов’янськ, 2015 – Випуск № 5. – с. 91–96.
 

Навігація

Контакти

Оголошення