Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра алгебри Діяльність кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

Історія кафедри.

У 1950 році на фізико-математичному факультеті була створена кафедра математики, яка в 1974 році була реорганізована. З того часу на факультеті працювали дві математичні кафедри: кафедра математики і кафедра математичного аналізу. У 1988 році на основі кафедри математики були створені дві кафедри: кафедра алгебри і геометрії та кафедра методики викладання математики.

У 1994 році відбувся перерозподіл дисциплін на цих кафедрах. Кафедра алгебри і геометрії стає кафедрою алгебри, а кафедра методики викладання математики стає кафедрою геометрії та методики викладання математики.

Кафедру алгебри на той час очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Усенко Віталій Михайлович. У 2000 році В.М. Усенко захистив докторську дисертацію, а у 2001 – одержав вчене звання професора. Завдяки ініціативі Віталія Михайловича в Слов’янському державному педагогічному університеті було відкрито аспірантуру з алгебри.

У 1997 році зусиллями кафедри під керівництвом В.М. Усенка була організована та проведена Перша Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні, присвячена пам’яті професора Л.М. Глускіна, яка стала початком традиції проведення таких конференцій в Україні. В липні 2011 року колектив кафедри прийняв участь в роботі ХІІІ Міжнародної алгебраїчної конференції, присвяченій пам’яті професора В.М. Усенка, яка проводилася в Луганському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка.

У 2001 році Віталій Михайлович переїхав до міста Луганська та почав працювати у Луганському національному педагогічному університеті.

Кафедру очолила кандидат фізико-математичних наук, доцент Рябухо Олена Миколаївна. В 2007-2010 роках О.М. Рябухо проходила навчання в докторантурі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. В цей період кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук Величко Владислав Євгенович.

Сьогодення кафедри.

Кафедра алгебри - базовий структурний підрозділ Університету. Вона проводить освітню та методичну діяльність за спеціальностями: 014 Середня освіта (математика), 014 Середня освіта (фізика), 012 Дошкільна освіта, 231 Соціальна робота, 232 Соціальне забезпечення, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта, 014 Середня освіта (трудове навчання, технології та креслення), 015 Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості), 014 Середня освіта (фізична культура), 227 Фізична реабілітація, 014 Середня освіта (українська мова та література), 014 Середня освіта (російська мова та література), 014 Середня освіта (мова та література (англійська, німецька)).

Кафедра має лабораторію обчислювальної техніки та інформатики.

Офіційно лабораторія була заснована у 1993 році, проте, працювати почала задовго до цього.

На даний момент лабораторія обчислювальної техніки та інформатики складається з 3 класів та налічує близько 50 комп’ютерів, має постійний швидкісний доступ до мережі Інтернет. На базі лабораторії постійно проходять курси підвищення кваліфікації вчителів, щорічні олімпіади з інформатики та програмування.

Значної уваги кафедра алгебри приділяє й підтримці тісних зв'язків зі школами та вишами І та ІІ рівнів акредитації. Викладачі кафедри керують підготовкою учнівських наукових робіт. Роботи під їх керівництвом займають призові місця у обласному конкурсі наукових робіт МАН України та посідають почесні місця у заключному Всеукраїнському конкурсі учнівських робіт.

Для учнів шкіл Слов'янська та району на фізико-математичному факультеті за сприянням міського відділу освіти проходять учнівські олімпіади з математики, фізики, інформатики та програмування. В рамках зазначеної діяльності на кафедрі алгебри випускаються навчально-методичні посібники серії Викладачі СДПУ – учням, студентам, вчителям , які містять умови задач ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та кілька способів їх розв'язання.

В напрямку підвищення наукового рівня кадрового складу кафедри в листопаді 2013 року асистент Рубан М.М. вступив до аспірантури, доцент Сенченко О.С. вступив до докторантури Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доцент Величко В.Є. вступив до докторантури Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Кафедра активно співпрацює із кафедрою алгебри та математичної логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрою прикладної математики та інформаційних комп’ютерних технологій Миколаївського національного університету ім.

В.О. Сухомлинського, кафедрою інформатики і інженерної графіки Донбаської машинобудівної академії, кафедрою комп'ютерних наук Сумського державного університету, кафедрою комп'ютерних інформаційних технологій Донбаської машинобудівної академії, із відділом теорії керуючих систем ІПММ НАН України, та ін.

На кафедрі ведуться дослідження з теми: Алгебраїчні, дискретні, та формальні системи: історія, методологія та методика викладання

На кафедрі постійно працює два наукових гуртка.

«Гурток з алгебри», яким керує: кандидат фізико-математичних наук, доцент Дудченко І.В. Тематика роботи гуртка: Сильнозв'язні сагайдаки та їх алгебри . Під час відвідування гуртка студентам проводять короткий огляд історії виникнення поняття сагайдак . Мета роботи гуртка: ознайомити студентів з поняттям “сагайдак”, кожному сагайдаку поставити у відповідність його матрицю суміжності. Вивчаючи властивості цих матриць ми переходимо до вивчення комп’ютерної алгебри.

Гурток з інформатики» – керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Кайдан Н.В. Тематика роботи гуртка: Інтернет - технології. Під час відвідування гуртка студенти аналізують методи просування інформаційного продукту в мережі Інтернет, їх особливості та ефективність застосування. Мета роботи гуртка: навчити здобувачів орієнтуватися і продуктивно діяти в інформаційному інтернет-просторі, використовуючи для досягнення своїх цілей створювані веб-ресурси; познайомити їх із способами науково-технічного мислення і діяльності, спрямованими на самостійне творче пізнання і дослідження інформаційної частини мережевого простору; сформувати у студентів елементи інформаційної і телекомунікаційної компетенції по відношенню до знань, умінь і досвіду конструювання веб-сайтів.

 

Навігація

Контакти

Оголошення