Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра МНМ та МНІ Склад кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк


Турка Тетяна Вікторівна,

в.о. завідувача кафедри,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

E-mail: tvturka1

У 1997 році закінчила фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Математика», а у 2002 році закінчила з відзнакою магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю «ПМСО. Математика.»

З 2007 року працювала асистентом кафедри алгебри СДПУ.

В 2013 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на тему: «Будова напівгруп відповідностей» за спеціальністю 01.01.06 - алгебра і теорія чисел і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

З 2013 року працювала на посаді старшого викладача, а з 2014 року працює на посаді доцента кафедри алгебри.

В 2016 році присвоєно вчене звання доцента.

Проходження стажування: В 2015 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання.

Викладає провідні курси: «Вибрані питання інформатики та МНІ», «Вибрані питання математики», «Інформаційно-технічні засоби навчання», «Нові інформаційні технології», «Основи інформаційних технологій та ТЗН», «Числові системи».

Автор 3 дистанційних курсів з навчальних дисциплін.

Коло наукових інтересів: Алгебраїчні та дискретні системи. Методичні умови організації навчання з інформатики.

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень.

Автор понад 40 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які проходили в Україні.

Величко Владислав Євгенович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

E-mail: velichko v1

У 1994 році закінчив фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту, за спеціальністю «Математика» з присвоєнням кваліфікації «вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки».

З 1994 року працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри алгебри. У 2006 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на тему: «Квазіідеали напівгруп» за спеціальністю 01.01.06 - алгебра і теорія чисел і отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

З 2007 по 2010 роки був завідувачем кафедри алгебри.

В 2012 році отримав вчене звання доцента.

З вересня 2013 року В.Є. Величко працював на кафедрі за сумісництвом, оскільки став докторантом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, тема дослідження «Теоретико-методичні засади застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики».

З 2017 року продовжує працювати на посаді доцента кафедри.

Викладає провідні курси: «Будова персонального комп'ютера», «Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі», «Інформатика та обчислювальна техніка», «Розв’язування олімпіадних задач з програмування», «Технології програмування».

Автор 3 дистанційних курсів з навчальних дисциплін.

Коло наукових інтересів: Теоретико-методичні засади застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики.

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень та членом журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук.

Автор понад 60 публікацій у наукових виданнях України та зарубіжжя, учасник Міжнародних наукових конференцій, які проходили як в Україні, так і за її межами.

Пащенко Зоя Дмитрівна,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

В 1983 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Математика».

З 1983 по 1988 навчалась в аспірантурі при Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка.

З 1989 року працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри алгебри і геометрії Слов'янського державного педагогічного інституту.

В 1990 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила наукову дисертацію на тему: «Про деякі питання структурної теорії напівдосконалих кілець» за спеціальністю 01.01.06 - математична логіка, алгебра і теорія чисел і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

В 1998 році присвоєно вчене звання доцента.

Проходження стажування: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013 рік

Викладає провідні курси: «Алгебра і теорія чисел», «Аналітична геометрія та лінійна алгебра», «Вибрані питання математики», «Лінійна алгебра», «Математична логіка і теорія алгоритмів».

Автор 5 дистанційних курсів з навчальних дисциплін.

Коло наукових інтересів: Методичні особливості викладання алгебри для студентів педагогічних ВНЗ.

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень.

Автор понад 50 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які проходили в Україні.

Кайдан Наталія Володимирівна,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

E-mail: kaydannv1

У 2000 році закінчила фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту, за спеціальністю «Математика та основи інформатики», а у 2001 році закінчила з відзнакою магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю «ПМСО. Математика».

З 2001 року працювала асистентом кафедри алгебри.

З 2007 по 2010 навчалась в очній аспірантурі при Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка.

В 2013 році захистила дисертацію на тему: «Скінченні кільця» за спеціальністю 01.01.06 - алгебра і теорія чисел у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

З 2013 року працювала на посаді старшого викладача кафедри алгебри, а з 2014 року працює на посаді доцента кафедри.

В 2016 році присвоєно вчене звання доцента.

Проходження стажування: В 2015 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання.

Викладає провідні курси: «Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі», «Дискретна математика», «Інформаційно-комп'ютерні технології та комп'ютерна обробка інформації у фізичному вихованні і реабілітації», «Сучасні інформаційні технології», «Спеціальний лабораторний практикум з математичного моделювання», «Системи комп’ютерної математики та фізики».

Автор понад 15 дистанційних курсів з навчальних дисциплін.

Коло наукових інтересів: Алгебраїчні, дискретні та формальні системи: методологія та методика викладання. Інформатизація освіти.

Здійснює керівництво науково-методичними гуртками та науково-методичним семінаром кафедри.

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень та членом журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук.

Автор понад 40 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які проходили як в Україні, так і за її межами.

Беседін Борис Борисович,

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1992 році в Інституті загальноосвітньої школи РАО захистив дисертацію «Изучение функций в курсе алгебры 7-9 классов с использованием компьютера» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання математики.

В 1995 році присвоєно вчене звання доцента.

Проходження стажування: СКНЦ Ровенського національного університету водного господарства та природокористування, 2014 р.

Викладає провідні курси: «Елементарна математика», «Методика навчання математики», «Методика навчання математики в ЗОШ та ВНЗ».

Коло наукових інтересів: Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів математики та інформатики.

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень.

Автор понад 50 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які проходили в Україні.

Глазова Віра Віталіївна,

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2012 році в ДВНЗ «Криворізький національний університет» захистила дисертацію «Формування контрольно-оцінних умінь у молодших школярів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.

В 2016 році присвоєно вчене звання доцента.

Проходження стажування: Сумський державний університет, 2014 р.

Викладає провідні курси: «Вибранні питання МНМ та інформатики», «Методика навчання інформатики», «Шкільний курс інформатики та методика її навчання», «Вибранні питання математики».

Автор 2 дистанційних курсів з навчальних дисциплін.

Коло наукових інтересів: Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів математики та інформатики.

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень.

Автор понад 40 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які проходили в Україні.

Стьопкін Андрій Вікторович,

кандидат фізико-математичних наук

У 2008 році закінчив фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного університету, за спеціальністю «Математика та основи інформатики», а у 2009 році закінчив з відзнакою магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю «ПМСО. Математика.»

Із 2013 року працював на посаді асистента кафедри алгебри, а з 2015 року працює на посаді старшого викладача кафедри.

У 2016 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на тему: «Розпізнавання графів за допомогою колективу агентів» за спеціальністю 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» і отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Викладає провідні курси: «Інформатика», «Інформаційно-комп’ютерні технології в середній школі», «Інформаційні машини та кібернетичні системи», «Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання», «Основи інформаційних технологій та ТЗН», «Сучасні комп’ютерні комунікації».

Автор 3 дистанційних курсів з навчальних дисциплін.

Коло наукових інтересів: Розпізнавання скінчених неорієнтованих графів колективом агентів. Дослідження питань використання вільно поширюваного програмного забезпечення в освіті.

Є керівником курсових досліджень.

Автор понад 30 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій.

Федоренко Олена Георгіївна,

кандидат педагогічних наук

E-mail: bestbest1

У 2000 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інституту, за спеціальністю: «Дошкільне виховання», та здобула кваліфікацію «викладача дошкільної педагогіки та психології, вихователя».

У 2007 році отримала другу вищу освіту з присвоєнням кваліфікації «спеціаліст з обліку та аудиту».

У 2015 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Технологічна освіта», та здобула кваліфікацію «вчитель технологій, профільного навчання (дизайн) і креслення. Вчитель інформатики».

Із 2012 по 2015 роки навчалася в очній аспірантурі ДВНЗ «ДДПУ» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2016 році в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» захистила дисертацію на тему: «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Викладає провідні курси: «Сучасні комп’ютерні комунікації», «Сучасні інформаційні технології в навчанні».

Автор 2 дистанційних курсів з навчальних дисциплін.

Коло наукових інтересів: Педагогічні аспекти створення та використання електронних засобів навчання.

Є керівником курсових досліджень.

Автор 15 публікацій у наукових виданнях України та зарубіжжя, учасник Міжнародних наукових конференцій, які проходили як в Україні, так і за її межами.

Жабрєєва Олена Олексіївна,

старший лаборант кафедри.

 

Сторінка кафедри: http://algebra.dn.ua/

 

Навігація

Контакти

Оголошення