Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра алгебри Склад кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк


Турка Тетяна Вікторівна,

в.о. завідувача кафедри,

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри

E-mail: tvturka

У 1997 році закінчила фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Математика», а у 2002 році закінчила з відзнакою магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю «ПМСО. Математика.»

Із 2007 року працювала асистентом кафедри алгебри СДПУ.

У 2013 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на тему: «Будова напівгруп відповідностей» за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Із 2013 року працювала на посаді старшого викладача, а з 2014 року працює на посаді доцента кафедри алгебри.

У 2015 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання.

Викладає провідні курси: «Числові системи», «Історія математики», «Інформатика», «Сучасні комп’ютерні комунікації», «Нові інформаційні технології», «Сучасні інформаційні технології», «Основи інформаційних технологій та ТЗН».

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень.

Коло наукових інтересів: алгебраїчні, дискретні та формальні системи: теорія, методологія та методика викладання. Інформаційні технології у навчанні. Історія математики.

Автор понад 30 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались в Україні. Є співавтором науково-методичних посібників, методичної рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт.

 

Величко Владислав Євгенович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

E-mail: velichko v

У 1994 році закінчив фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту, за спеціальністю «Математика» з присвоєнням кваліфікації «вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки».

Із 1994 року працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри алгебри.

У 2006 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на тему: «Квазіідеали напівгруп» за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел і отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Із 2007 по 2010 роки був завідувачем кафедри алгебри.

У 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри алгебри. Із вересня 2013 року В.Є. Величко працює на кафедрі за сумісництвом, оскільки стає докторантом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка працює над темою «Теоретико-методичні засади застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики»

Викладає провідні курси: «Сучасні комп’ютерні комунікації», «Сучасні інформаційні технології», «Будова персонального комп’ютера», «Інформаційні системи та бази даних», «Сучасні системи програмування».

Автор дистанційної підтримки курсу: «Інформатика».

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень.

Коло наукових інтересів: алгебраїчні та дискретні системи. Сучасні інформаційні технології в навчанні.

Автор понад 60 публікацій у наукових виданнях України та зарубіжжя, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались як в Україні, так і за її межами.

Пащенко Зоя Дмитрівна,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

E-mail: pashchenko zd

У 1983 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Математика».

Із 1983 по 1988 навчалась в аспірантурі при Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка.

Із 1989 року працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри алгебри і геометрії Слов'янського державного педагогічного інституту.

У 1990 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила наукову дисертацію на тему: «Про деякі питання структурної теорії напівдосконалих кілець» за спеціальністю 01.01.06 – математична логіка, алгебра і теорія чисел і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

У 1998 році присвоєно вчене звання доцента.

Викладає провідні курси: «Лінійна алгебра», «Аналітична геометрія та лінійна алгебра», «Алгебра та теорія чисел», «Математичні структури», «Математична логіка та теорія алгоритмів».

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень.

Коло наукових інтересів: методичні особливості викладання алгебри для студентів педагогічних ВНЗ. Структурна теорія напівдосконалих кілець. Факторіальні евклідові та нефакторіальні кільця. Жорданова нормальна форма та її застосування.

Автор понад 50 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались в Україні.

Кайдан Наталія Володимирівна,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

E-mail: kaydannv

У 2000 році закінчила фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту, за спеціальністю «Математика та основи інформатики», а у 2001 році закінчила з відзнакою магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю «ПМСО. Математика».

Із 2001 року працювала асистентом кафедри алгебри.

Із 2007 по 2010 навчалась в аспірантурі при Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка. У 2013 році захистила дисертацію на тему: «Скінченні кільця» за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Із 2013 року працювала на посаді старшого викладача кафедри алгебри, а з 2014 року працює на посаді доцента кафедри алгебри.

У 2015 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання.

Викладає провідні курси: «Дискретна математика», «Математична логіка та теорія алгоритмів», «Інформатика», «Операційні системи та прикладне програмне забезпечення», «Основи програмування», «Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі», «Спеціальний математичний практикум з математичного моделювання», «Сучасні інформаційні технології», «Нові інформаційні технології», «Інформатика і технічні засоби навчання».

Автор дистанційних курсів з дисциплін: «Дискретна математика», «Інформатика», «Основи програмування», «Сучасні інформаційні технології», «Державний екзамен з інформатики і методики навчання інформатики».

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень.

Коло наукових інтересів: алгебраїчні та дискретні системи. Сучасні інформаційні технології в навчанні.

Здійснює керівництво науково-методичними гуртками та науково-методичним семінаром кафедри.

Автор понад 30 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались як в Україні, так і за її межами. Є співавтором науково-методичних посібників, методичної рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт.

 

Дудченко Ірина Володимирівна,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

E-mail: dudchira

У 2002 році закінчила фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту, за спеціальністю «Математика та основи інформатики», а у 2003 році закінчила з відзнакою магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю “ПМСО. Математика”.

Із 2008 року працює на посаді асистента кафедри алгебри.

У 2009 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на тему: «Сильнозвязані сагайдаки та А - повні матричні алгебри» за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Із 2011 року працювала на посаді старшого викладача, а з 2014 року – на посаді доцента кафедри алгебри.

Викладає провідні курси: «Інформатика», «Сучасні комп'ютерні комунікації», «Офісні додатки», «Вибрані питання інформатики».

Є керівником курсових досліджень.

Коло наукових інтересів: використання комп’ютерного моделювання в навчальному процесі. Алгебри Фуджити.

Автор понад 20 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались в Україні.

 

 

Пірус Євген Михайлович

старший викладач

E-mail: pirus

У 1989 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, за спеціальністю «Математик, викладач» та почав працювати на посаді асистента кафедри алгебри та геометрії Слов'янського державного педагогічного інституту.

Із 1992 року по 1995 рік навчався в аспірантурі при кафедрі геометрії Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

Із 1996 року працює на посаді старшого викладача кафедри алгебри.

Викладає провідні курси: «Програмування», «Інформатика», «Інформаційні машини та кібернетичні системи», «Сучасні комп'ютерні комунікації».

Коло наукових інтересів: комбінаторика, теорія чисел, теорія алгоритмів, дискретна математики, криптографія, алгебраїчні структури (групи, кільця, квазігрупи), дистанційна освіта.

Автор понад 40 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались в Україні.

Стьопкін Андрій Вікторович,

старший викладач

E-mail: stepkin.andrey

У 2008 році закінчив фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного університету, за спеціальністю «Математика та основи інформатики», а у 2009 році закінчив з відзнакою магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю «ПМСО. Математика.»

Із 2013 року працював на посаді асистента кафедри алгебри, а з 2015 року працює на посаді старшого викладача кафедри алгебри.

Викладає провідні курси: «Інформатика», «Операційні системи та прикладне програмне забезпечення», «Основи програмування», «Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі», «Спеціальний математичний практикум з математичного моделювання», «Сучасні інформаційні технології», «Нові інформаційні технології», «Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання», «Інформатика і технічні засоби навчання», «Проектування баз даних», «Сучасні комп'ютерні комунікації».

Є керівником курсових досліджень.

Коло наукових інтересів:теорія графів. Розпізнавання графів.Сучасні інформаційні технології.

Автор понад 30 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій.

 

 

Федоренко Олена Георгіївна,

асистент

E-mail: bestbest

У 2000 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інституту, за спеціальністю: «Дошкільне виховання», та здобула кваліфікацію «викладача дошкільної педагогіки та психології, вихователя».

У 2007 році отримала другу вищу освіту з присвоєнням кваліфікації «спеціаліст з обліку та аудиту».

У 2015 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю «Технологічна освіта», та здобула кваліфікацію «вчитель технологій, профільного навчання (дизайн) і креслення. Вчитель інформатики».

Із 2012 по 2015 роки навчалася в очній аспірантурі ДВНЗ «ДДПУ» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, наразі триває підготовка дисертації до захисту на тему: «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

Викладає провідні курси: «Сучасні комп’ютерні комунікації», «Сучасні інформаційні технології в навчанні», «Будова персонального комп’ютера», «Інформаційні системи та бази даних», «Практикум з інформатики».

Автор дистанційної підтримки курсу: «Сучасні комп’ютерні комунікації» та «Сучасні інформаційні технології в навчанні».

Є керівником курсових досліджень.

Коло наукових інтересів: сучасні інформаційні технології в навчанні.

Автор 15 публікацій у наукових виданнях України та зарубіжжя, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались як в Україні, так і за її межами.

Жабрєєва Олена Олексіївна,

старший лаборант кафедри.

Електронна адреса кафедри:kafedra algebry sdpu

Сторінка кафедри: http://algebra.dn.ua/

 

Список наукових публікацій викладачів кафедри.

 

Навігація

Контакти

Оголошення