Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра алгебри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Кафедра алгебри

Друк

У 1950 році на фізико-математичному факультеті була створена кафедра математики, яка в 1974 році була реорганізована. Із того часу на факультеті працювали дві математичні кафедри: кафедра математики і кафедра математичного аналізу. У 1988 році на основі кафедри математики були створені дві кафедри: кафедра алгебри і геометрії та кафедра методики викладання математики. У 1994 році відбувся перерозподіл дисциплін на цих кафедрах. Кафедра алгебри і геометрії стає кафедрою алгебри, а кафедра методики викладання математики стає кафедрою геометрії та методики викладання математики.

Кафедру алгебри на той час очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Усенко Віталій Михайлович. У 2000 році В.М. Усенко захистив докторську дисертацію, а у 2001 – одержав вчене звання професора. Завдяки ініціативі Віталія Михайловича в Слов’янському державному педагогічному університеті було відкрито аспірантуру з алгебри.

У 1997 році зусиллями кафедри під керівництвом В.М. Усенка була організована та проведена Перша Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні, присвячена пам’яті професора Л.М. Глускіна, яка стала початком традиції проведення таких конференцій в Україні. У липні 2011 року колектив кафедри взяв участь у роботі ХІІІ Міжнародної алгебраїчної конференції, присвяченій пам’яті професора В.М. Усенка, яка проводилася в Луганському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка.

У 2001 році Віталій Михайлович переїхав до міста Луганська та почав працювати у Луганському національному педагогічному університеті. Кафедру очолила кандидат фізико-математичних наук, доцент Рябухо Олена Миколаївна. У 2007 – 2010 роках О.М. Рябухо проходила навчання в докторантурі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.  У цей період кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук Величко Владислав Євгенович. Починаючи з 2015 року, виконуючим обов’язки завідувача кафедри стає кандидат фізико-математичних наук Турка Тетяна Вікторівна.

На кафедрі алгебри працює 8 викладачів, із них: 5 мають наукову ступінь кандидатів фізико-математичних наук та 2 мають вчене звання доцента.

За кафедрою алгебри закріплені дисципліни: алгебра та теорія чисел; аналітична геометрія та лінійна алгебра; будова персонального комп'ютера; в вибрані питання інформатики; вибрані питання математики; використання обчислювальної техніки в навчальному процесі; дискретна математика; інформатика; інформатика та обчислювальна техніка; інформаційні машини та кібернетичні системи; інформаційні системи та бази даних; інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання; історія математики; історія та методологія математики; лінійна алгебра; математична логіка та теорія алгоритмів; математичні структури; методи обчислень; нові інформаційні технології; основи інформатики та застосування ЕОМ у психології; основи інформаційних технологій та ТЗН; основи програмування; офісні додатки; практикум з інформатики; програмування; проектування баз даних інформаційних систем; спец. курс з інформатики; спеціальний лабораторний практикум із математичного моделювання; сучасні інформаційні технології (ОКР спеціаліст); СІТ у навчанні; сучасні комп’ютерні комунікації; сучасні технології програмування; інформаційно-комунікаційні технології так комп'ютерна обробка інформації у фізвихованні та реабілітації; числові системи.

 

На кафедрі ведуться дослідження з теми: «Алгебраїчні, дискретні, та формальні системи: історія, методологія та методика викладання»

 

Професорсько-викладацький склад

та співробітники кафедри


Турка Тетяна Вікторівна,

в.о. завідувача кафедри,

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри

E-mail: tvturka1

У 1997 році закінчила фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Математика», а у 2002 році закінчила з відзнакою магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю «ПМСО. Математика.»

Із 2007 року працювала асистентом кафедри алгебри СДПУ.

У 2013 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на тему: «Будова напівгруп відповідностей» за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Із 2013 року працювала на посаді старшого викладача, а з 2014 року працює на посаді доцента кафедри алгебри.

У 2015 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання.

Викладає провідні курси: «Числові системи», «Історія математики», «Інформатика», «Сучасні комп’ютерні комунікації», «Нові інформаційні технології», «Сучасні інформаційні технології», «Основи інформаційних технологій та ТЗН».

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень.

Коло наукових інтересів: алгебраїчні, дискретні та формальні системи: теорія, методологія та методика викладання. Інформаційні технології у навчанні. Історія математики.

Автор понад 30 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались в Україні. Є співавтором науково-методичних посібників, методичної рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт.

 

Величко Владислав Євгенович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

E-mail: velichko v1

У 1994 році закінчив фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту, за спеціальністю «Математика» з присвоєнням кваліфікації «вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки».

Із 1994 року працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри алгебри.

У 2006 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на тему: «Квазіідеали напівгруп» за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел і отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Із 2007 по 2010 роки був завідувачем кафедри алгебри.

У 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри алгебри. Із вересня 2013 року В.Є. Величко працює на кафедрі за сумісництвом, оскільки стає докторантом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка працює над темою «Теоретико-методичні засади застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики»

Викладає провідні курси: «Сучасні комп’ютерні комунікації», «Сучасні інформаційні технології», «Будова персонального комп’ютера», «Інформаційні системи та бази даних», «Сучасні системи програмування».

Автор дистанційної підтримки курсу: «Інформатика».

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень.

Коло наукових інтересів: алгебраїчні та дискретні системи. Сучасні інформаційні технології в навчанні.

Автор понад 60 публікацій у наукових виданнях України та зарубіжжя, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались як в Україні, так і за її межами.

Пащенко Зоя Дмитрівна,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

E-mail:

У 1983 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Математика».

Із 1983 по 1988 навчалась в аспірантурі при Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка.

Із 1989 року працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри алгебри і геометрії Слов'янського державного педагогічного інституту.

У 1990 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила наукову дисертацію на тему: «Про деякі питання структурної теорії напівдосконалих кілець» за спеціальністю 01.01.06 – математична логіка, алгебра і теорія чисел і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

У 1998 році присвоєно вчене звання доцента.

Викладає провідні курси: «Лінійна алгебра», «Аналітична геометрія та лінійна алгебра», «Алгебра та теорія чисел», «Математичні структури», «Математична логіка та теорія алгоритмів».

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень.

Коло наукових інтересів: методичні особливості викладання алгебри для студентів педагогічних ВНЗ. Структурна теорія напівдосконалих кілець. Факторіальні евклідові та нефакторіальні кільця. Жорданова нормальна форма та її застосування.

Автор понад 50 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались в Україні.

Кайдан Наталія Володимирівна,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

E-mail: kaydannv1

У 2000 році закінчила фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту, за спеціальністю «Математика та основи інформатики», а у 2001 році закінчила з відзнакою магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю «ПМСО. Математика».

Із 2001 року працювала асистентом кафедри алгебри.

Із 2007 по 2010 навчалась в аспірантурі при Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка. У 2013 році захистила дисертацію на тему: «Скінченні кільця» за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Із 2013 року працювала на посаді старшого викладача кафедри алгебри, а з 2014 року працює на посаді доцента кафедри алгебри.

У 2015 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання.

Викладає провідні курси: «Дискретна математика», «Математична логіка та теорія алгоритмів», «Інформатика», «Операційні системи та прикладне програмне забезпечення», «Основи програмування», «Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі», «Спеціальний математичний практикум з математичного моделювання», «Сучасні інформаційні технології», «Нові інформаційні технології», «Інформатика і технічні засоби навчання».

Автор дистанційних курсів з дисциплін: «Дискретна математика», «Інформатика», «Основи програмування», «Сучасні інформаційні технології», «Державний екзамен з інформатики і методики навчання інформатики».

Є керівником курсових, дипломних та магістерських досліджень.

Коло наукових інтересів: алгебраїчні та дискретні системи. Сучасні інформаційні технології в навчанні.

Здійснює керівництво науково-методичними гуртками та науково-методичним семінаром кафедри.

Автор понад 30 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались як в Україні, так і за її межами. Є співавтором науково-методичних посібників, методичної рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт.

 

Дудченко Ірина Володимирівна,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

E-mail: dudchira1

У 2002 році закінчила фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного інституту, за спеціальністю «Математика та основи інформатики», а у 2003 році закінчила з відзнакою магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю “ПМСО. Математика”.

Із 2008 року працює на посаді асистента кафедри алгебри.

У 2009 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на тему: «Сильнозвязані сагайдаки та А - повні матричні алгебри» за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел і отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Із 2011 року працювала на посаді старшого викладача, а з 2014 року – на посаді доцента кафедри алгебри.

Викладає провідні курси: «Інформатика», «Сучасні комп'ютерні комунікації», «Офісні додатки», «Вибрані питання інформатики».

Є керівником курсових досліджень.

Коло наукових інтересів: використання комп’ютерного моделювання в навчальному процесі. Алгебри Фуджити.

Автор понад 20 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались в Україні.

 

 

Пірус Євген Михайлович

старший викладач

E-mail: pirus1

У 1989 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, за спеціальністю «Математик, викладач» та почав працювати на посаді асистента кафедри алгебри та геометрії Слов'янського державного педагогічного інституту.

Із 1992 року по 1995 рік навчався в аспірантурі при кафедрі геометрії Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

Із 1996 року працює на посаді старшого викладача кафедри алгебри.

Викладає провідні курси: «Програмування», «Інформатика», «Інформаційні машини та кібернетичні системи», «Сучасні комп'ютерні комунікації».

Коло наукових інтересів: комбінаторика, теорія чисел, теорія алгоритмів, дискретна математики, криптографія,  алгебраїчні структури (групи, кільця, квазігрупи), дистанційна освіта.

Автор понад 40 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались в Україні.

Стьопкін Андрій Вікторович,

старший викладач

E-mail: stepkin.andrey1

У 2008 році закінчив фізико-математичний факультет Слов'янського державного педагогічного університету, за спеціальністю «Математика та основи інформатики», а у 2009 році закінчив з відзнакою магістратуру фізико-математичного факультету за спеціальністю «ПМСО. Математика.»

Із 2013 року працював на посаді асистента кафедри алгебри, а з 2015 року працює на посаді старшого викладача кафедри алгебри.

Викладає провідні курси: «Інформатика», «Операційні системи та прикладне програмне забезпечення», «Основи програмування», «Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі», «Спеціальний математичний практикум з математичного моделювання», «Сучасні інформаційні технології», «Нові інформаційні технології», «Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання», «Інформатика і технічні засоби навчання», «Проектування баз даних», «Сучасні комп'ютерні комунікації».

Є керівником курсових досліджень.

Коло наукових інтересів:теорія графів. Розпізнавання графів.Сучасні інформаційні технології.

Автор понад 30 публікацій у наукових виданнях України та Росії, учасник Міжнародних наукових конференцій.

 

 

Федоренко Олена Георгіївна,

асистент

E-mail: bestbest1

У 2000 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інституту, за спеціальністю: «Дошкільне виховання», та здобула кваліфікацію «викладача дошкільної педагогіки та психології, вихователя».

У 2007 році отримала другу вищу освіту з присвоєнням кваліфікації «спеціаліст з обліку та аудиту».

У 2015 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Донбаський  державний педагогічний університет» за спеціальністю «Технологічна освіта», та здобула кваліфікацію «вчитель технологій, профільного навчання (дизайн) і креслення. Вчитель інформатики».

Із 2012 по 2015 роки навчалася в очній аспірантурі ДВНЗ «ДДПУ» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, наразі триває підготовка дисертації до захисту на тему: «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій»

Викладає провідні курси: «Сучасні комп’ютерні комунікації», «Сучасні інформаційні технології в навчанні», «Будова персонального комп’ютера», «Інформаційні системи та бази даних», «Практикум з інформатики».

Автор дистанційної підтримки курсу: «Сучасні комп’ютерні комунікації» та «Сучасні інформаційні технології в навчанні».

Є керівником курсових досліджень.

Коло наукових інтересів: сучасні інформаційні технології в навчанні.

Автор 15  публікацій у наукових виданнях України та зарубіжжя, учасник Міжнародних наукових конференцій, які відбувались як в Україні, так і за її межами.

Електронна адреса: kafedra-algebry-1

Сторінка кафедри: http://algebra.dn.ua/

 

Список публікацій викладачів кафедри алгебри за останні п'ять років:

Турка Тетяна Вікторівна– кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри.

 1. Turka T. The lattice of the ideals the semigroup of correspondence of the finite group. 8th International Algebraic Conference in Ukraine: abstracts of talks (5-12 July, 2011, Lugansk, Ukraine). – Lugansk, 2011. – P. 277.
 2. Турка Т.В. Будова решітки ідеалів на напівгрупі відповідностей скінченної групи. Вісник Київського університету, випуск № 1. Серія: фізико-математичні науки, 2011. – С. 45–48.
 3. Рябухо О.М., Турка Т.В., Литвиненко Л.П. Напівгрупа відповідностей скінченної групи. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання науки і освіти"). − Слов’янськ: СДПУ, 2012. − №2 − С. 69–72.
 4. Тетяна Турка Коли напівгрупа відповідностей є об’єднанням груп. International Mathematical conference: abstracts of talks. – Mykolayiv: Published by Mykolayiv V.O. Suchomlinsky National University, 2012. – p. 182.
 5. Турка Т. Про ідемпотенти напівгрупи відповідностей - ХІV міжнародна конференція імені академіка М.Кравчука, 19–21 квітня 2012 р.: тези доп. –  Київ, 2012. – С. 246.
 6. Ганюшкін О.Г., Турка Т.В. Про ідемпотенти напівгрупи відповідностей. // Труди ІПММ НАН України. – 2012. – Т. 24. – С. 68–77. 8. Рябухо О.М., Турка Т.В., Пірус Є.М. Використання системи комп’ютерної математики при вивченні природничих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах  Збірник наукових праць /[За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] – Вип.LXIII. − Слов’янськ: ДДПУ, 2013. − С. 114–120.
 7. Рябухо О.М., Турка Т.В. Дослідження імовірнісних алгоритмів тестування простоти чисел. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. − Слов’янськ: ДДПУ, 2013. − № 3 − С. 60–67.
 8. T. Turka, The Maximal Subgroups of the Semigroup of the Correspondences of the Finite Group. 9th International Algebraic Conference in Ukraine. – L’viv, Ukraine, July 8-13, 2013. Book of abstracts – P. 84
 9. Рябухо О.М., Турка Т.В., Судіна К.О., Плюшко Г.В. Напівгрупи відповідностей груп та напівгруп. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. − Слов’янськ: ДДПУ, 2014. − Випуск № 4 − С. 58–62.
 10. Turka T. Subgroups of correspondences semigroup. The Bulletin of the University of Kiev. Series: Mechanics and mathematics – 2014 – № 2. рр. (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. – 2014. – Вип. 2. – С.47–50)
 11. Кайдан Н.В., Турка Т.В. Підвищення ефективності навчання студентів у ВНЗ шляхом професійної спрямованості практичних завдань. – П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука, 15–17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.4. Історія та методика математики. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 116.
 12. Турка Т. Про центр напівгрупи відповідностей. – Міжнародна алгебраїчна конференція присвячена 100-річчю від дня народження Л.А. Калужніна (Київ, 7-12 липня 2014 року)., Київ: Матеріали конф. – Київ, 2014. – С.83.
 13. Рябухо О.М., Турка Т.В. Київський період науково-педагогічної діяльності М.Г.Чеботарьова (до 130-річчя з дня народження) _ Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. – 2014. – Вип. 4. – С. 53-60.
 14. Рябухо О., Стьопкін А., Турка Т.В. Використання систем комп’ютерної математики в підготовці викладачів математики – Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Вип. LXXI. – Слов’янськ : ДДПУ, 2015. – 336 с.
 15. Кайдан Н., Кадубовський О., Турка Т.В. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей: 7.04020101 Математика*, 8.04020101 Математика*, 7.04030201 Фізика*, 8.04030201 Фізика*. – Слов’янськ, 2015 – 52 с.
 16. Рябухо О., Летенко Ю., Турка Т.В. Протоколи розподілу та узгодження ключа. – Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – Слов'янськ: ДДПУ, 2015. – № 5 – 30–37 с.
 17. Рябухо О., Турка Т.В., Шерстюк О. Практичні схеми реалізації протоколів цифрового підпису. – Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – Слов'янськ: ДДПУ, 2015. – № 5 – С. 43–50 с.
 18. Дикарев С., Рябухо О., Турка Т.В. Исследование алгоритмов генерации простых чисел. – Молодой ученый, № 90(10) , май 2015, С. 6-9
 19. Н. В. Кайдан, З. Д. Пащенко, О. М. Рябухо, А. В. Стьопкін, Т. В. Турка Узагальнення досвіду роботи з впровадження сучасного програмного забезпечення в навчальний процес у ДВНЗ «ДДПУ». ХVІ міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 14–15 травня 2015 р., Київ: Матеріали конф. Т. 3. Історія та методика математики –  К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 169–171.

 

Величко Владислав Євгенович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри алгебри.

 1. Методичний посібник до спецкурсу з математики "Симетрична група" для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів / В.Є. Величко, З.Д. Пащенко. − Слов'янськ: СДПУ, 2011 − 44с.
 2. Величко В.Є., Кислий М.С. Використання генетичних алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання науки і освіти"). − Слов’янськ: СДПУ, 2011. − № 1 − С. 110–115.
 3. Величко В.Є., Крохмальова Т.П. Розв’язання некоректно поставлених задач. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання науки і освіти"). − Слов’янськ: СДПУ, 2011. − № 1 − С. 44–48.
 4. V. Velichko Near-filters and quasi-ideals of semigroups of partial transformations, 8-ма Мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi, присвячена 60-річчю професора В.М. Усенка : збiрник тез (англiйською мовою), 5–12 липня 2011 р., Луганськ / Видавництво Луганського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, 2011. – c. 279.
 5. Величко В.Є., Пірус С.М. Переваги, недоліки Web 2.0 та альтернативи його використання в сфері освіти. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць/(за заг. ред. проф. В.І. Сипченко). − Слов’янськ: СДПУ, 2011.− Вип. LV. − Ч. ІІІ. − С. 3–11
 6. В.Е. Величко, О.А. Новиков, О.Г. Ровенская, В.И. Рукасов Приближение аналитических функций повторними суммами Валле Пуссена. Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины. – том 22, Донецк, 2011 г. − с.33–42.
 7. Величко В.Є., Батуніна В.П. Статистичний аналіз результатів експерименту в електронних таблицях OpenOffice.org Calc. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання науки і освіти"). − Слов’янськ: СДПУ, 2012. − №2 − С. 119–123.
 8. Величко В.Є., Федоренко О.Г. Організація самостійної роботи студентів засобами систем дистанційного навчання. Новітні комп’ютерні технології: матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції: Севастополь, 11-14 вересня 2012 р. К.: Мінрегіон України, 2012. С. 196–197.
 9. Величко В.Є., Черепня Ю.А. Напівгрупи відображень, що зберігають бінарне відношення. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. − Слов’янськ: ДДПУ, 2013. − № 3 − С. 55–59.
 10. Величко В.Є., Рухманкова Г.В., Скрипачова Т.О., Пугачова І.В. Створення інформаційно-освітнього середовища педагогічного ВНЗ. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. − Слов’янськ: ДДПУ, 2013. − №3 − С. 131–134.

 

Пащенко Зоя Дмитрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри алгебри.

 1. Пащенко З.Д., Зайцева Ю.С. Силовські -підгрупи. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання науки і освіти"). − Слов’янськ: СДПУ, 2011. − № 1 − С. 78–79.
 2. Пащенко З.Д., Ткаченко Ю.Є. Сагайдаки горенштейнових (0;1)-порядків. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання науки і освіти"). − Слов’янськ: СДПУ, 2011. − № 1 − С. 80–82.
 3. Методичний посібник до спецкурсу з математики "Симетрична група" для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів / В.Є. Величко, З.Д. Пащенко. − Слов'янськ: СДПУ, 2011 − 44 с.
 4. Пащенко З.Д. Об идеалах SPSD – колец. International Mathematical conference: abstracts of talks. – Mykolayiv: Published by Mykolayiv V.O. Suchomlinsky National University, 2012. – p. 130.
 5. Пащенко З.Д., Плахотя О.В. Решето Ератосфена для гаусових чисел. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання науки і освіти"). − Слов’янськ: СДПУ, 2012. − № 2 − С. 82–86.
 6. Пащенко З.Д., Білик С.В. О числе образующих идеалов SPSD-колец. International Mathematical conference: abstracts of talks. – Mykolayiv: Published by Mykolayiv V.O. Suchomlinsky National University, 2012. – p. 100.
 7. Пащенко З.Д., Голубкова О.В. Арифметика не факторіальних областей цілісності з "ідеальними" множинами. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. − Слов’янськ: ДВНЗ “ДДПУ”, 2013. − № 3 − С. 48–54.
 8. Пащенко З.Д. Лінійна алгебра. Частина 1: навчальний посібник. − Словянськ: ДВНЗ “ДДПУ”, 2013. − 112 с.
 9. Пащенко З.Д. Алгебра і теорія чисел. Частина 1: навчальний посібник. − Словянськ: ДВНЗ “ДДПУ”, 2013. − 139 с.
 10. Пащенко З.Д., Турка Т.В. Евклідові кільця. Теорія чисел: методичні вказівки до практичних занять з курсу “Алгебра і теорія чисел”− Словянськ: ДВНЗ “ДДПУ”, 2013. − 61 с.
 11. Алгебра і теорія чисел. Частина 2:навчальний посібник / З.Д. Пащенко. − Словянськ: ДВНЗ “ДДПУ”, 2014.  − 101 с.
 12. Пащенко З.Д., Валюх К.В. Суперрозв’язність і силовські системи. // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. − Слов’янськ: ДВНЗ “ДДПУ”, 2014. − № 4 − С. 52–57.
 13. Пащенко З.Д., Рябухо О.М. Специфіка та проблеми організації контролю та самоконтролю результатів самостійної роботи студентів. П'ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука, 15–17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.4. Історія та методика математики. − К.: НТУУ "КПІ", 2014 . − С. 165–166.
 14. Пащенко З.Д., Рябухо О.М., Пилипенко В.Ю. Організація контролю та самоконтролю результатів самостійної роботи  студентів засобами ІКТ у вищих педагогічних навчальних закладах. Гуманізація навчально-виховного процесу:Збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] – Вип. LXVI. − Слов’янськ: ДДПУ, 2013. − С. 155 – 166.
 15. Пащенко З.Д., Кайдан Н.В..  Організація системи поточного самоконтролю результатів оцінювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 33 – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2014. – С. 79–82.
 16. Пащенко З.Д., Кайдан Н.В. Використання карти оцінювання для поточного самоконтролю. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2014): матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 3–4 грудня 2014 р., м. Суми, Том І. – Суми: ВВП «Мрія», 2014. – С. 42–43.
 17. Пащенко З.Д., Шажко С.П.. Жорданова нормальна форма та класифікація лінійних однорідних систем диференціальних рівнянь. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. − Слов’янськ: ДВНЗ “ДДПУ”, 2015. − № 5 − С. 38–42.
 18. Пащенко З.Д..Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Частина 1: навчальний посібник. − Словянськ: ДВНЗ “ДДПУ”, 2015. − 89 с. (5,0 др.арк.).
 19. Пащенко З.Д.. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Аналітична геометрія та лінійна алгебра” (розділ “Лінійна алгебра”) − Словянськ: ДВНЗ “ДДПУ”, 2015. − 49 с.
 20. Пащенко З.Д., Шажко С.П. Классификация линейных однородных систем дифференциальных уравнений с помощью жордановой нормальной формы. // Молодой ученый. 2015. − № 11 − С. 99–101.
 21. Н. В. Кайдан, З. Д. Пащенко, О. М. Рябухо, А. В. Стьопкін, Т. В. Турка Узагальнення досвіду роботи з впровадження сучасного програмного забезпечення в навчальний процес у ДВНЗ «ДДПУ». ХVІ міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 14-15 травня 2015 р., Київ: Матеріали конф. Т. 3. Історія та методика математики –  К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 169–171.

 

Кайдан Наталія Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри.

 1. Кайдан Н.В. Сагайдаки кускових областей. 8-а Міжнародна алгебраїчна конференція в Україні: збірник тез (англійською мовою) – Луганськ: Видавництво Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 203.
 2. Кайдан Н.В., Щенсневич О. В. Скінченні структури інцидентності. ХІV міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 19-21 квітня 2012 р., Київ: Матеріали конф. Т. 2. Алгебра. Геометрія. Математичний та чисельний аналіз –  К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 121.
 3. Kaydan N. Construction of finite local ring with a Jacobson radical index of nilpotency 2. International Mathematical conference: abstracts of talks. – Mykolayiv: Published by Mykolayiv V.O. Suchomlinsky National University, 2012. – P. 100.
 4. Кайдан Н. В. Скінченні кільця. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. – Київ, 2012. – 16 с.
 5. Kaydan N.,. Mekhtieva Z. Maximal Galois subring of R. 9th International Algebraic Conference in Ukraine. – L’viv, Ukraine, July 8-13, 2013. Book of abstracts – P. 84.
 6. Кайдан Н.В., Турка Т.В. Підвищення ефективності навчання студентів у ВНЗ шляхом професійної спрямованості практичних завдань. ХV міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 15–17 травня 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т. 4. Історія та методика математики –  К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 116.
 7. Kaydan N.V. Projective line over finite ring R. International Algebraic Conference  dedicated to 100th anniversary of L.A.Kaluzhnin – Kyiv, Ukraine, July 7-12, 2014. Book of abstracts – P. 38.
 8. Кайдан Н.В., Щенсневич Ю.Ю. Скiнченнi ланцюговi кiльця Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ.— Слов’янськ: ДДПУ, 2014 . – № 4 – С. 46–51.
 9. Кайдан Н.В., Кайдан В.П. Педагогічна технологія: сутність, історія виникнення терміну. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. Вип. LXIX. – Слов’янськ: ДДПУ, 2014. – С. 179–186.
 10. Кайдан Н.В., Пащенко З.Д. Організація системи поточного самоконтролю результатів оцінювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 33 – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2014. – С. 79–82.
 11. Кайдан Н.В., Пащенко З.Д. Використання карти оцінювання для поточного самоконтролю. Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2014): матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 3–4 грудня 2014 р., м. Суми, Том І. – Суми: ВВП «Мрія», 2014. – С. 42–43.
 12. Кайдан В.П., Кайдан Н.В. Комп’ютерні технології як компонент навчання природничо-математичним дисциплінам. Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті (ІІСТЕ-2014). Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів. Полтава, 19-20 листопада 2014 – Полтава: ПП «Астрая», 2014 . – С. 15–17.
 13. Кайдан В.П., Кайдан Н.В. Комп’ютерні технології як компонент процесу викладання природничо-математичних дисциплін. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. Вип. LXX. – Ч.ІІ. – Слов’янськ: ДДПУ, 2014. – С. 24–30.
 14. Глазова В.В., Кайдан Н.В. Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 223–229.
 15. Кайдан Н.В., Мельничук Т.М. Комп’ютерне моделювання на уроках фізики загальноосвітньої школи з використанням системи MathCad. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – Слов’янськ: ДДПУ, 2015. – № 5 – 146-–153 с.
 16. Н.В. Кайдан, З. Д. Пащенко, О. М. Рябухо, А. В. Стьопкін, Т. В. Турка Узагальнення досвіду роботи з впровадження сучасного програмного забезпечення в навчальний процес у ДВНЗ «ДДПУ». ХVІ міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 14–15 травня 2015 р., Київ: Матеріали конф. Т. 3. Історія та методика математики –  К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 169–171.
 17. 17. Методичнi рекомендацiї до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт для студентiв спецiальностей: 7.04020101 Математика*, 7.04030201 Фiзика*, 8.04020101 Математика*, 8.04030201 Фiзика* /О.А. Кадубовський, Н.В. Кайдан, Т.В. Турка. – Слов'янськ, 2015. – 52. – с. 3,25.

 

Дудченко Ірина Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри.

 1. Дудченко І.В. Нефробеніусові алгебри Фуджити. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фіз.-мат. науки. – 2011. – № 2. С. 12−20.
 2. Dudchenko I.V. Fujita Algebra for the strongly connected quivers with p=2, 3, 4. 8th International Algebraic Conference in Ukraine: abstracts of talks (5-12 July, 2011, Lugansk, Ukraine). – Lugansk, 2011. – P. 195.
 3. Дудченко І.В. Сильно зв’язні сагайдаки, та їх власні вектори. Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригала КМУ СППММ. – Львів, 24–27 травня. –2011. − С. 265–266.
 4. Дудченко І.В. Алгебри Фуджити. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, – випуск № 4. – Серія: фізико-математичні науки. – 2011. – С. 20–22.
 5. I. Dudchenko, M. Plakhotnyk Numeric calculating of sndex and correspond eigen vector of strongly connected quiver – колец. International Mathematical conference: abstracts of talks. – Mykolayiv: Published by Mykolayiv V.O. Suchomlinsky National University, 2012. – p. 37.
 6. Дудченко, І.В., Прун А.Ф., Ткаченко В.М. Використання комп'ютерних технологій при проведенні фізичного практикуму. Збірник наукових праць /[За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] – Вип. 64. − Слов’янськ: ДДПУ, 2013. − С. 48–52.
 7. Дудченко І.В., Прун А.Ф., Ткаченко В.М. Експериментальні роботи фізичного практикуму. Збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] – Вип. 66. − Слов’янськ: ДДПУ, 2013. − С. 115–121.
 8. Дудченко І.В., Таранець А.А., Ткаченко В.М. Використання комп’ютерного моделювання при вивченні геометричної оптики. /Гуманізація навчально-виховного процесу:збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – вип.71. – Слов’янськ. – 2015. – с. 66–73.

 

Пірус Євген Михайлович – старший викладач кафедри алгебри.

 1. Величко В.Є., Пірус С.М. Переваги, недоліки Web 2.0 та альтернативи його використання в сфері освіти. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / (за заг. ред. проф. В.І. Сипченко). − Слов’янськ: СДПУ, 2011. −  Вип. LV. − Ч. ІІІ. − С. 3–11.
 2. Рябухо О.М., Пірус Є.М., Колеснікова О.О. Реалізація шифру Ель Гамаля на еліптичній кривій. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання науки і освіти"). − Слов’янськ: СДПУ, 2011. − № 1 − С. 73–77.
 3. Бутиріна М.В., Пірус Є.М. Сучасні засоби розвитку інформаційної культури студентів. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць/(за заг. ред. проф. В.І. Сипченко). − Слов’янськ: СДПУ, 2012. − Вип. LX. − Ч. ІІ. − С. 42–50.
 4. Пірус Є.М., Бутиріна М.В. Використання WEB-технологій для реалізації педагогічного тестування. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / (за заг. ред. проф. В.І. Сипченко). − Слов’янськ: ДДПУ, 2013. − Вип. LXII. − Ч. ІІ. − С. 65–72.
 5. Рябухо О.М., Турка Т.В., Пірус Є.М. Використання системи комп’ютерної математики при вивченні природничих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах  Збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] – Вип. LXIII. − Слов’янськ: ДДПУ, 2013. − С. 114–120.
 6. Пірус Є.М. Інформаційно-комунікаційні засоби розвитку інформаційної культури майбутніх учителів трудового навчання.  Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Технологічна та професійна освіта: збірник наукових праць / (за заг. ред. проф. В.В. Стешенка). − Вип. 1.− Слов’янськ: ДДПУ, 2013. − С. 52–59.
 7. Пірус Є.М. Розвиток інформаційної культури майбутніх учителів трудового навчання інформаційно-комунікаційними засобами Збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] – Вип. LXIV. − Слов’янськ: ДДПУ, 2013. − С. 71–78.
 8. Fedir M.Sokhatsky, Ievgen Pirus.  About top-quasigroups. Proceedings IMCS-50 The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, 19-23 aug. 2014 Chisinau, Moldova, p.162–165.
 9. Пірус Є.М., Дікарєв С.С. Програмна реалізація алгоритмів асиметричних методів шифрування інформації засобами середовища програмування Lazarus. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – Слов’янськ: ДДПУ, 2014 . – № 4 – С. 104–113.
 10. Sokhatsky F.M., Pirus IE.M. Top-Latin Cubes. Матеріали Шістнадцятого міжнародного науково–практичного семінару  Комбінаторні конфігурації  та їх застосування. – 11–12 квітня 2014 року. –  Кіровоградський національний технічний університет. – С. 128–130.

Стьопкін Андрій Вікторович – старший викладач кафедри алгебри.

 1. Стёпкин А. В. Алгоритм распознавания графов коллективом агентов // Комбiнаторнi конфiгурації та їх застосування: матеріали IX міжвузівського. наук.-практ. Семінару (Кіровоград, 15 − 16 квітня 2011 р.). – C. 145–149.
 2. Стёпкин А. В. Алгоритм распознавания графов тремя агентами / А. В. Стёпкин // Вісник Донецького національного університету. – 2011. – №1. – C. 173–180.
 3. Стёпкин А. В. Алгоритм распознавания конечных графов коллективом агентов // Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг (ІУС КМ - 2011): матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Донецьк 11-13 квітня 2011.). − Донецьк, ДонНТУ 2011. − Т. 1 − C. 213−216.
 4. Стёпкин А. В. Распознавание графов тремя агентами // Перший крок у науку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. − Луганськ, 2011. − Т.1 − C. 124−130.
 5. Стёпкин А. В. Алгоритм распознавания конечных графов тремя агентами // Theoretical and applied aspects of cybernetics. Proceedings of the International Scientific Conference of Students and Young Scientists (Kyiv, February 21–25, 2011). – P. 185−188.
 6. Стёпкин А. В. Возможность и сложность распознавания графов тремя агентами / А. В. Стёпкин // Таврический вестник информатики и математики. – 2012. – №1 (20). – C. 88–98.
 7. Стёпкин А. В. Возможность и сложность распознавания графов коллективом агентов // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, – Слов’янськ: ДДПУ, 2013. – № 3 – C. 104–113.
 8. Стёпкин А. В. Распознавание конечных графов коллективом агентов. // Актуальні питання сучасної науки і освіти: за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (Слов’янськ, 19−21 квітня 2011 р.). – Слов’янськ, 2011. – C. 124–129.
 9. Stepkin A. Algorithm of finite graph exploration by a collective of agents. (Алгоритм распознавания конечного графа коллективом агентов.) 8th International Algebraic Conference in Ukraine (Lugansk, Ukraine, 5 − 12 July). − Lugansk Taras Shevchenko National University, 2011. − P. 81.
 10. Стёпкин А. В. Алгоритм распознавания конечного графа тремя агентами // Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів, студентів (Донецьк, 12–13 трав. 2011 р.). − Донецьк, 2011. – С. 118−121.
 11. Стёпкин А. В. Распознавание конечных графов тремя агентами / А. В. Стёпкин // Искусственный интеллект. – 2011. – № 2. – С. 84–93.
 12. Грунский И. С. Алгоритм распознавания конечных неориентированных графов коллективом агентов / И. С. Грунский, А. В. Стёпкин // Сборник тезисов четырнадцатой Международной науч.-техн. конф. (Донецк 11–18 сентября 2011 г.). − Донецк: ИПММ НАН Украины, 2011. − C. 198−199.
 13. Стёпкин А. В. Распознавание неориентированных графов коллективом агентов. // Інтелектуальні системи в промисловості і освіті – 2011 : матеріали Третьої міжнародної наук.-практ. конф. (Суми 2-4 листопада 2011 р.). − Суми, 2011. − Т.1 − C. 103−106.
 14. Стёпкин А. В. Распознавание конечного неориентированного графа коллективом агентов // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем : за матеріалами IX міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ 23–25 листопада 2011 р.). – Дніпропетровськ, 2011. – С. 251.
 15. Стёпкин А. В. Алгоритм распознавания графа тремя агентами / А. В. Стёпкин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ. [За матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Актуальні питання науки і освіти»]. – Слов’янськ: СДПУ, 2012. – № 2. – 220 с.
 16. Стёпкин А.В. Распознавание конечных неориентированных графов тремя агентами / А.В. Стёпкин // Информационные управляющие системы и компьютерный мониторинг: зб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-тех. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Донецьк, 16–18 квітня, 2012 р.). – Донецьк, 2012. – С. 331–333.
 17. Стёпкин А. В. Распознавание неориентированных графов тремя агентами // Комбінаторні конфігурації та їх застосування : матеріали Тринадцятого Міжвузівського наук.-практ. семінару (Кіровоград, 13–14 квітня 2012 р.). – Кіровоград, 2012. – C. 139–142.
 18. Стёпкин А. В. Распознавание конечных неориентированных графов коллективом агентов / А. В. Стёпкин // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2013. – № 2 (112). – С. 161–168.
 19. Стёпкин А. В. Распознавание конечного неориентированного графа тремя агентами // матеріали доповідей конференції (Донецьк 26 квітня 2012 р.). – Донецьк, 2012. – C. 83–87.
 20. Стёпкин А. В. Распознавание графа коллективом агентов // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2012): матеріали X ювілейної міжнародної наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ 21–23 листопада 2012 р.). – Дніпропетровськ, 2012. – C. 291.
 21. Стёпкин А. В. Алгоритм распознавания конечных неориентированных графов тремя агентами // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем (TAAPSD’2012) : матеріали Дев’ятої міжнародної конференції (Київ 3-7 грудня 2012 р.). – Київ, 2012. – C. 273.
 22. Grunsky I. S., Stepkin A. V. Algorithm of undirected graph exploration by a collective of agents (Алгоритм распознавания неориентированных графов коллективом агентов) // Book of abstracts 9th International Algebraic Conference in Ukraine (Lviv, Ukraine, 8 − 13 July 2013). − Lviv, Ivan Franko National University, 2013. − P. 70.
 23. Грунский И. С., Стёпкин А. В. Применение коллектива агентов для распознавания графов // Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку: матеріали міжнародної конференції (Київ 12-13 вересня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 70.
 24. Стёпкин А. В. Использование коллектива агентов для распознавания графов / А. В. Стёпкин // Компьютерные исследования и моделирование. – 2013. – Т. 5, №4. – С. 525–532.
 25. Стёпкин А. В. Использование трех агентов для распознавания неориентированных графов // Комбiнаторнi конфiгурації та їх застосування: матеріали шістнадцятого Міжнародного наук.-практ. семінару (Кіровоград, 11−12 квітня 2014 р.). – C. 122−123.
 26. Grunsky I. S. Algorithm of connected undirected graph exploration by a collective of agents (Алгоритм распознавания связных неориентированных графов коллективом агентов) / I. S. Grunsky, A. V. Stepkin // Book of abstracts of the International Algebraic Conference dedicated to 100th anniversary of L. A. Kaluzhnin (Kyiv, Ukraine, July 7-12, 2014). – Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2014. – P. 103.
 27. Стёпкин А. В. Алгоритм распознавания конечных графов с помощью трех агентов / А. В. Стёпкин // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем (TAAPSD’2014) : матеріали XI міжнародної наукової конференції (Київ, 15-17 грудня 2014р.) / редкол.: Д.Б. Буй та ін. – Кіровоград: ФО-П Александрова М. В., – 2014. – С. 229–230.
 28. Стёпкин А. В. Распознавание неориентированных графов с помощью коллектива агентов / А. В. Стёпкин // Дискретные модели в теории управляющих систем: IX Международная конференция, Москва и Подмосковье, 20–22 мая 2015 г.: Труды / Отв. ред. В.Б. Алексеев, Д.С. Романов, Б.Р. Данилов. — М.: МАКС Пресс, 2015. — 284 с. ISBN 978-5-317-04970-6
 29. Стёпкин А.В. Распознавание графов с помощью трёх агентов / А.В. Стёпкин // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – Слов’янськ: ДДПУ, 2015. – Випуск № 2. – 156 с.
 30. Рябухо О. Використання систем комп’ютерної математики в підготовці викладачів математики / О. Рябухо, А. Стьопкін, Т. Турка // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Вип. LXXI. – Слов’янськ : ДДПУ, 2015. – С. 138–144.
 31. Н.В. Кайдан, З. Д. Пащенко, О. М. Рябухо, А. В. Стьопкін, Т. В. Турка Узагальнення досвіду роботи з впровадження сучасного програмного забезпечення в навчальний процес у ДВНЗ «ДДПУ». ХVІ міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 14–15 травня 2015 р., Київ: Матеріали конф. Т. 3. Історія та методика математики –  К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 169–171.
 32. Стёпкин А.В. Использование коллектива агентов для распознавания неориентированных графов / А.В. Стёпкин // Кібернетика і системний аналіз. – 2015. – Т. 51, № 2. – С. 75–88.

 

Федоренко Олена Георгіївна – асистент кафедри алгебри.

 1. Федоренко О.Г., Батуніна В.П. Контроль самостійної роботи студентів засобами систем дистанційного навчання // Проблеми трудової і професійної підготовки. – Слов’янськ: СДПУ, 2012. – Вип.17. – Т.3 – С. 115–119.
 2. Федоренко О.Г. Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутнього вчителя до самоосвіти // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. Слов’янського державного педагогічного університету. В 4 т. / Кол. авт.; відповід. Редактор і укладач В.В. Стешенко. – Слов’янськ: СДПУ, 2012. – Вип. 17. – Т.4 (спецвипуск). – С. 86–92.
 3. Федоренко О.Г. Сутність і структура самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя технологій // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. Вип. 43 / Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. В. М. Шейко. – Х. : ХДАК, 2014. – С. 276–281.
 4. Федоренко О.Г. Чинники формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – Випуск № 1 (73) – C. 155–158.
 5. Федоренко О.Г., Величко В.Є. Використання можливостей масових відкритих он-лайн курсів (МООС) в самостійній роботі студентів // (журнал Наука та освіта Новий вимір:серія Педагогіка та психологія)Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, I(6), Issue: 10, Budapest, 2013. – P. 45-47. – p-ISSN 2308-5258.
 6. Федоренко О.Г. Формування самоосвітньої компетентності за допомогою персонального навчального плану. // Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Технологічна та професійна освіта : збірник наукових праць / [за заг. Ред.. проф. В.В. Стешенка]. – Вип. 1.  –  Слов’янськ : ДДПУ, 2013, – С.128–133.
 7. Федоренко О.Г. Використання хмарних технологій для організації самостійної роботи майбутніх вчителів // Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014. – Випуск № 4. – С. 122–126.
 8. еличко В.Є., Федоренко  О.Г. Організація самостійної роботи студентів засобами систем дистанційного навчання // Новітні комп’ютерні технології: Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції: Севастополь, 11-14 вересня 2012 р. – К: Мінрегіон України, 2012. – С. 196–197.
 9. Федоренко О.Г. Дистанційна освіта майбутніх вчителів як педагогічна проблема // Проблема трудової та професійної підготовки XXI сторіччя : матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної конференції (м. Слов’янськ, 11-12 жовтня 2012 р.). – Слов’янськ: СДПУ, 2012. – С. 68–70.
 10. Федоренко О.Г. Сутність самоосвітньої компетентності майбутніх вчителів технологій / О.Г. Федоренко // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій та технологічній галузях : IV всеукр. наук.-практ. конф., 11–13 вересня 2013 р.: матеріали. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 189–191.
 11. Федоренко О.Г. Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя як педагогічна проблема // Актуальні питання сучасної науки і освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Слов’янськ, 23-25 квітня 2013 р.). – Слов’янськ: СДПУ, 2013. – С. 86–88.
 12. Федоренко О.Г. Використання хмарних технологій для організації самостійної роботи майбутніх вчителів // Актуальні питання сучасної науки і освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Слов’янськ, 22–24 квітня 2014 р.) – Слов’янськ: ДДПУ, 2014. – С. 70–72.
 13. Федоренко О.Г. Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх вчителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – Вип. 3. – C. 255–258.


 

Офіційно лабораторія була заснована у 1993 році, проте, працювати почала задовго до цього.

1985 Придбано перші комп’ютери для лабораторії: «Промінь-2» (2 шт) та «Наірі-2» (4 шт). Введення інформації (програм) передбачалося з вузької перфоленти а виведення – на папір, за допомогою друкуючої машинки «Консул».
1986-1987 З’являється 16 комп’ютерів «Ямаха-1». Комп’ютери мали процесори з 6 MHz та ПЗУ 16 Kb, клас оснащено матричним принтером, побудована перша локальна мережа.
1988 Придбано 16 комп’ютерів «Ямаха-2» з 32 KB ПЗУ на борту.
1989 З’явилися 10 комп’ютерів «Правець» з п’ятидюймовими дисководами.
1990 Придбано 16 комп’ютерів «Пошук-2»
2000 На заміну класу з «Ямаха-1» приходять сучасні комп’ютери з процесорами: - Celeron 466 – 2 шт. - Celeron 600 – 2 шт. - AMD K6-2 – 12 шт.
2001 Придбано 16 комп’ютерів з процесорами Celeron 800, 128 Mb ПЗУ
2002 9 комп’ютерів – Celeron 1100 1 – Pentium IV 1.7 GHz
23 березня 2010 Розроблена емблема «Лабораторії обчислювальної техніки та інформатики». В центрі емблеми розміщено символ @ (лат: at), який символізує процес безкінечного навчання інформаційним премудростям. Міні-зображення відображують процес становлення техніки, а саме: все починалось зі звичайних монохромних моніторів (зображений в правому куті емблеми), далі у побуті з'явилися дискети як найпоширеніший носій інформації та вірусів (нижній кут емблеми). З часом інтерфейс на частина операційної системи прийшла до класичних Windows-вікон (лівий кут емблеми), вершиною сучасного інформаційного світу є комп’ютерні мережі різної складності (в горі емблеми). В зв’язку з цим дату 23 березня 2010 року прийнято вважати офіційною датою виникнення емблеми лабораторії.
2010 В рамках поточного ремонту комп’ютерної техніки було повністю замінено 12 комп’ютерів – зараз це сучасні комп’ютери з процесором 2,7 GHz, 1 Gb ПЗУ та жорсткими дисками об’ємом 160 Gb., отримано 3 нових робочих станції з двоядерними процесорами та TFT-моніторами.

З 2010 року лабораторія почала перехід на безкоштовне програмне забезпечення (GNU/GPL), вперше було встановлено ОС Linux на студентських комп’ютерах.

На даний момент Лабораторія обчислювальної техніки та інформатики складається з 3 класів та налічує близько 50 комп’ютерів, має постійний швидкісний доступ до мережі Інтернет. На базі лабораторії постійно проходять курси підвищення кваліфікації вчителів, щорічні олімпіади з інформатики та програмування.

 

Студентський науковий гурток з інформатики

при кафедрі алгебри фізико-математичного факультету

При кафедрі алгебри працює студентський науковий гурток з інформатики.

Керівник гуртка – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри Кайдан Наталія Володимирівна.

Гурток був створений із метою реалізації творчого потенціалу здобувачів вищої освіти, а також із метою здійснення наукової, освітньої, творчої діяльності. Засідання гуртка проводяться один раз у два тижні, у вільний від планових занять час. Традиційно у роботі гуртка беруть участь студенти 2 та 3 курсів фізико-математичного факультету ДВНЗ «ДДПУ».

На сьогодні студенти проводять науково-дослідну роботу за темою: «Інтернет-технології». Мета роботи гуртка навчити студентів орієнтуватися і продуктивно діяти в інформаційному Інтернет-просторі, використовуючи для досягнення своєї мети створювані веб-ресурси; ознайомити їх із способами науково-технічного мислення і діяльності, спрямованими на самостійне творче пізнання і дослідження інформаційної частини мережевого простору; сформувати у студентів елементи інформаційної і телекомунікаційної компетенції відносно знань, умінь і досвіду конструювання веб-сайтів.

Атмосфера гуртка дозволяє студентам відчути себе справжніми ораторами та науковцями, надає студентам можливість зрозуміти тонкощі педагогічної справи. Результатом наукової роботи студентів у гуртку є розширення кола їхніх наукових інтересів, вироблення у них навичок до самостійних експериментальних досліджень, наукового мислення, розвитку умінь системно аналізувати проблеми, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію.

Члени студентського гуртка планують представити результати цієї наукової роботи на щорічній науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної науки та освіти», секційне засідання кафедри алгебри фізико-математичного факультету. Викладачі кафедри здійснюють заохочення відмінників та студентів, що приймають активну участь у науковій роботі та громадському житті.

 

Навігація

Контакти

Оголошення