Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра ГСФ Склад кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк

ГЛУЩЕНКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ

доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедрою германської та слов’янської філології

Глущенко Володимир Андрійович, 1952 року народження.

У 1975 році закінчив Харківський державний університет ім. О. М. Горького, одержав кваліфікацію “Філолог. Викладач російської мови та літератури.” У 2002 р. і 2012 р. закінчив Слов`янський державний педагогічний інститут (університет), кваліфікації „Вчитель української мови і літератури і зарубіжної літератури” та „Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури”.

Доктор філологічних наук з 1999 року. Дисертацію захистив 06.05.1999 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук при Інституті української мови НАН України, номер диплома ДД № 000953. Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство. Тема дисертації: „Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. – 20-і рр. ХХ ст.)”.

Вчене звання професора кафедри загального та російського мовознавства і теорії та історії літератури Слов’янського державного педагогічного університету присвоєно в 2001 році, атестат професора ПР № 000662.

Стаж педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації 37 років.

Коло наукових інтересів – методологія та історіографія мовознавства й історія мови. Опублікував понад 260 наукових праць, у тому числі 29 книг. Серед них «Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. – 20-і рр. ХХ ст.)» (Донецьк, 1998), «Одиниці фонетико-фонологічного рівня» (Слов’янськ, 2002), «Закономірності розвитку мови» (Донецьк, 2002), «Мова як система» (Київ, 2011). Автор поетичного збірника «Ощущение доброго ветра» (2012).

Під науковим консультуванням і керівництвом В. А. Глущенка захищено докторську й 11 кандидатських дисертацій.

Член двох спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських дисертацій (Донецьк, Одеса).

Є відповідальним редактором наукового збірника «Теоретические и прикладные проблемы русской филологии».

Очолює міжгалузеву наукову лабораторію «Методологія та історіографія мовознавства».

Має досвід викладання за кордоном (Німеччина, Польща, Болгарія).

Є академіком Міжнародної академії наук педагогічної освіти (м. Москва).

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

 

СПІЧКА АНТОНІНА ГАВРИЛІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства,

завідувач кафедри іноземних мов, завідувач відділення іноземних мов

Закінчила факультет іноземних мов Краснодарського державного педагогічного інституту в 1969 р.

У 1987 році закінчила аспірантуру при Науково-дослідному інституті теорії та історії педагогіки АПН СРСР (м. Москва) і в 1988 році захистила дисертацію з проблем порівняльної педагогіки (Німеччина).

У ДДПУ (СДПУ) працює з 1975 р., викладає німецьку, англійську мови.

З 1994 року є завідувачем кафедри іноземних мов та завідувачем відділення іноземних мов (англійська, німецька мови).

У 2004 році обрана членом-кореспондентом Міжнародної Академії наук педагогічної освіти.

Має понад 85 публікацій, зокрема в зарубіжних виданнях.

Значну увагу приділяє підготовці науково-методичних матеріалів та встановленню і зміцненню міжнародних наукових зв’язків з вищими навчальними закладами Німеччини та Англії.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти за сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.

Член ученої ради університету, член ради філологічного факультету.

 

ГОХБЕРГ ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства

У 1977 р. закінчила філологічний факультет Башкирського державного педагогічного університету (м. Уфа).

У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Проблема розробки та реалізації гнучких педагогічних технологій навчання у вузі» (Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова).

У ДДПУ (СДПІ, СДПУ) працює з 1984 р. Основні дисципліни: теорія літератури, стилістика російської мови, вступ до літературознавства. Стаж педагогічної діяльності близько 30 років. Успішно виконує кураторську роботу на філологічному факультеті, керує науковою роботою студентів.

Коло наукових інтересів: теоретичні та прикладні проблеми літературознавства, мови художнього твору, тексту, стилістики російської мови.

Має понад 50 публікацій у фахових виданнях України.

 

КОРОТЯЄВА ІРИНА БОРИСІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства

У 1981 р. закінчила Московський державний педагогічний інститут (нині Московський державний педагогічний університет), факультет романо-германської філології.

Закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію в Київському державному педагогічному інституті ім. А. М. Горького (нині Київський національний університет ім. Драгоманова) – 1990 р.

У ДДПУ (СДПУ) викладає такі курси: «Методика викладання іноземних мов», «Лексикологія сучасної англійської мови», «Теоретична фонетика англійської мови», «Практика усного та писемного мовлення».

Сфера наукових інтересів – методика викладання іноземних мов, лінгводидактика.

Кількість наукових публікацій – близько 50.

 


МАТОРІНА НАТАЛЯ МИХАЙЛІВНА

кандидат філологічних наук, доцент;

доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства

Має дві вищі освіти:

Донецький національний університет (1981–1986) (диплом з відзнакою); спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація «Філолог. Викладач».

Слов’янський державний педагогічний інститут (2001) (диплом з відзнакою); спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»; кваліфікація «Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури».

Аспірантура: Донецький національний університет (1990–1993).

Дисертація на тему «Еволюція словотвірних гнізд з вершинами делать і деять у російській мові ХІ–ХХ ст.ст.». Захист відбувся у Дніпропетровському національному університеті (диплом кандидата філологічних наук від 16 червня 1994 року).

Член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (з 2003 р.) (м. Москва).

У ДДПУ (СДПІ, СДПУ) працює з 1986 р. Основні дисципліни: сучасна російська літературна мова, методика викладання російської мови у школі, методика викладання російської мови у вузі, старослов’янська мова.

Наукові інтереси: сучасна російська літературна мова, методика викладання російської мови у школі, методика викладання російської мови у вузі, теорія та історія лексикографії, сучасний та історичний словотвір тощо.

Має близько 180 публікацій, у тому числі в центральних і зарубіжних виданнях («Відродження», «Мовознавство», «Russistik» (Німеччина), «Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР», «Русская словесность в школах Украины» тощо).

Автор 3 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Укладач і член редакційної колегії збірника «Теоретические и прикладные проблемы русской филологии», відповідальний редактор збірника «Актуальні питання сучасної науки та освіти».

 

ОВЧАРЕНКО ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат філологічних наук, доцент;

доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства

Має дві вищі освіти:

1. Донецький державний університет, 1996 р. Спеціальність: Українська мова та література Кваліфікація: Філолог. Викладач української мови та літератури

2. Слов’янський державний педагогічний університет, 2011 р. Спеціальність: Мова та література (англійська)) Кваліфікація: Філолог. Вчитель мови (англійської) та зарубіжної літератури

Навчався в аспірантурі СДПУ на кафедрі загального та російського мовознавства і теорії та історії літератури.

Кандидат філологічних наук з 2003 р. Спеціальність10.02.15 – загальне мовознавство. Тема дисертаційного дослідження: «Теорія „родовідного дерева” та „хвильова” теорія (ХІХ ст. – 20-х-30-х рр. ХХ ст.)».

Працює в ДДПУ (СДПУ) з 1997 року. Основні дисципліни: вступ до мовознавства, порівняльна типологія російської та української мов, історія російської літературної мови.

Наукові інтереси: лінгвістична історіографія, методологія і методика лінгвістичних досліджень, закономірності розвитку мов.

Має понад 45 публікацій.

 

АНАНЬЯН ЕЛІНА ЛЬВІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства

Закінчила Слов’янський державний педагогічний університет у 2003 р. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мови та літератури, зарубіжної літератури.

Закінчила аспірантуру при Слов’янському державному педагогічному університеті. Тема дисертації: ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ГІМНАЗІЯХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ століття) Захист відбувся в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка (м. Полтава), 2008 р.

Стаж педагогічної роботи в ДДПУ (СДПУ) складає 10 років. Основні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення (англ.)», «Аналіз художнього тексту», «Теоретична граматика англійської мови», «Стилістика англійської мови».

Коло наукових інтересів: загальні питання теорії мови, теоретична граматика сучасної англійської мови, стилістика тексту.

Має понад 35 наукових публікацій.

 

БОНДАРЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства

З 1999 р. по 2005р.– студентка філологічного факультету Слов’янського державного педагогічного університету. З 2005 р. – асистент кафедри іноземних мов. З 2011 р. – доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства.

2005–2008 рр. – аспірантка кафедри педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету. У 2010 р. успішно захистила дисертацію зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти», за темою «Дидактичні умови застосування мультимедійних технологій у процесі навчання педагогічних дисциплін студентів педагогічних університетів» (Черкаси, 2010).

Працює над лексичними та граматичними проблемами сучасного перекладознавства.

Має понад 20 публікацій з різних проблем перекладознавства та методики викладання іноземної мови. Серед них – наукові статті, методичні рекомендації для викладачів та студентів, статті у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій.

 

ГОЛУБ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

кандидат філологічних наук, доцент;

доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства

Освіта: Слов’янський державний педагогічний інститут, 1997–2002 рр., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація вчителя англійської, німецької мови та зарубіжної літератури.

Аспірантура: Слов’янський державний педагогічний університет (2002–2005). Дисертація на тему «Лінгвістична спадщина П. О. Бузука в сучасному контексті». Захист відбувся у Донецькому національному університеті 24.10.2006.

У ДДПУ (СДПУ) працює з 2002 р.

Основні дисципліни: практика усного та писемного мовлення, порівняльна типологія англійської та української мов, історія англійської мови, література країни, мова якої вивчається.

Наукові інтереси: порівняльна лексикологія англійської та української мов, лінгвістична історіографія тощо.

Має близько 30 публікацій.

 

КАПНІНА ГАЛИНА ІВАНІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (2001), аспірантуру Слов’янського державного педагогічного університету зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2010). У 2009 році пройшла стажування в Інституті ранньої педагогіки (м. Мюнхен, Німеччина).

Кандидат педагогічних наук з 2011 р (захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.03). Тема дисертації – «Проблеми сімейного виховання молодших школярів у Німеччині».

Викладач ДДПУ з 2003 року, викладає наступні навчальні дисципліни: ПУПМ (н), країнознавство Німеччини, література Німеччини, ділова німецька мова. Керує науковою роботою та виробничою практикою студентів англо-німецького відділення філологічного факультету ДДПУ.

Член Всеукраїнської спілки германістів вищої школи України.

Коло наукових інтересів – лінгвокраїнознавство Німеччини, література Німеччини.

Автор більше 40 наукових публікацій.

 


ОРЕЛ АННА СЕРГІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент;

доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства

Освіта: Слов’янський державний педагогічний університет (1999–2004) (диплом з відзнакою); спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (російська)», кваліфікація «Учитель мови (російської), зарубіжної літератури та української мови і літератури».

Аспірантура: Слов’янський державний педагогічний університет (2004–2007). Дисертація на тему «Історія фонологічних систем східнослов’янських мов: лінгвоісторіографічний аспект». Захист відбувся у Донецькому національному університеті (диплом кандидата філологічних наук від 16 грудня 2009 року).

У ДДПУ (СДПУ) працює з 2007 р. Основні дисципліни: сучасна російська літературна мова, старослов’янська мова, практикум з російської мови, вступ до мовознавства.

Наукові інтереси: сучасна російська літературна мова, лінгвістична історіографія тощо.

Має близько 33 публікацій, у тому числі в центральних виданнях («Мовознавство», «Русский язык, литература, культура в школе и вузе» тощо).

 

ТИЩЕНКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент;

доцент кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства

Має дві вищі освіти. У 2002 р. і 2007 р. закінчила Слов`янський державний педагогічний інститут (університет), кваліфікації «Учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури» та «Учитель мови (російської), зарубіжної літератури та української мови і літератури».

У 2005 році закінчила аспірантуру (Слов’янський державний педагогічний університет). Захистила дисертацію на тему: «Історія української мови в науковій концепції А. Ю. Кримського» у січні 2007 р. (Донецький національний університет).

У ДДПУ (СДПУ) працює з 2006 р. Основні дисципліни: сучасна російська літературна мова, вступ до мовознавства.

Наукові інтереси: сучасна російська літературна мова, лінгвістична історіографія, методологія і методика лінгвістичних досліджень тощо.

Має близько 25 наукових публікацій.

 

ПІСКУНОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

старший викладач кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства

У 1994 році закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов ім. Н. К. Крупської, факультет англійської мови і російської філології.

У ДДПУ (СДПУ) викладає такі курси: «Практика усного та писемного мовлення», «Лексикологія сучасної англійської мови», «Лінгвокраїнознавство», «Латинська мова».

Є автором понад 10 наукових публікацій.

 

РОМАН ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

старший викладач кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства

У 2001 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут (СДПІ), відділення іноземних мов філологічного факультету зі спеціальності учитель англійської і німецької мови та зарубіжної літератури.

Працює над кандидатською дисертацією «Адаптація лексичних запозичень у мові-реципієнті (лінгвоісторіографічний аспект)».

Викладає курси: «Практика усного та письмового мовлення», «Країнознавство Англії та США», «Стилістика англійської мови», «Історія англійської мови», «Ділова англійська мова».

Коло наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, лексикологія, неологія, загальне мовознавство.

Має понад 20 наукових публікацій, є автором методичних рекомендацій і вказівок для студентів.

 

ПУЧКО АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

асистент кафедри загального, германського та слов'янського мовознавства

Освіта: Слов'янський державний педагогічний інститут, 1997–2002 рр., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація вчителя англійської, німецької мови та зарубіжної літератури.

Аспірантура: Слов'янський державний педагогічний університет, кафедра педагогіки 2007–2011 рр.

У 2013 році планується захист дисертації на тему: «Особливості диференційованого навчання старших учнів у сучасних вальдорфських школах Німеччини».

У ДДПУ (СДПУ) працює з 2005 р. Основні дисципліни: практика усного та писемного мовлення (німецька мова).

Наукові інтереси: вальдорфська педагогіка, методика викладання іноземних мов

Має понад 20 публікацій.

  

Навігація

Контакти

Оголошення