Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра іноземних мов Склад кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк

Кафедра іноземних мов існує в структурі університету з часу заснування Слов’янського учительського інституту в 1939 р., який було реорганізовано в педагогічний інститут у 1954р. Протягом років колектив кафедри накопичував значний науково-методичний потенціал, що створило передумови для відкриття на філологічному факультеті відділення іноземних мов у 1994 р.

З 1994 р. кафедра іноземних мов і має статус обслуговуючої та входить до складу філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». З 2014 р. кафедру іноземних мов очолює кандидат педагогічних наук, доцент Нікітіна Наталія Павлівна. На даний час на кафедрі працює 14 викладачів.

Нікітіна Наталія Павлівна– кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов філологічного факультету ДДПУ.

У 1999 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська і німецька)» та отримала другу вищу освіту за спеціальністю:  "Облік і аудит". З 1999-2003 рр. працювала вчителем англійської мови в Слов'янському педагогічному ліцеї. З 2003 р. працює на кафедрі іноземних мов філологічного факультету. У 2007 р. захистила дисертаційне дослідження на тему «Формування громадянської позиції учнів у навчально-виховному процесі педагогічного ліцею». Є автором науково-методичних посібників, навчальних матеріалів, науково-методичних рекомендацій. Має публікації у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: технологія формування міжкультурної комунікації,  формування мовного портфоліо як гнучкого засобу рефлексивного навчання іноземним мовам.

Радзієвська Ольга Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила у 2003 році Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська і німецька)». З 2005р. працює на кафедрі іноземних мов. У 2009 р. захистила дисертаційне дослідження на тему «Формування творчої активності вчителів (у педагогічній теорії та практиці)». Є автором методичних розробок для самостійної роботи студентів. Має публікації у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: перекладознавство, лінгвістика тексту.

Рижкова Світлана Вікторівна — кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2001 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська і німецька)». У 2013 р. захистила дисертаційне дослідження на тему: «Виховання почуття любові до людини у підлітків у навчально-виховному процесі основної школи». Є автором методичних розробок для самостійної роботи студентів 1-2 курсів немовних спеціальностей та методичних рекомендацій   з дисципліни «Практична граматика (англійська мова)»,

Коло наукових інтересів: формування мовної та мовленнєвої компетенції з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів педагогічного вузу немовних спеціальностей.

Шевченко Марина Юріївна - кандидат філософських наук, доцент.

У 2006 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська і німецька)». З 2006 року працює на кафедрі іноземних мов У 2012 р. захистила дисертаційне дослідження на тему: «Генезис суб’єктивності в постмодерністській концепції М.Фуко». Є автором методичних рекомендацій до практичнх занять з дисцилін: «Практика усного та писемного мовлення (англійська)», «Практична граматика (англійська)», «Сучасна література Англії та США». Має публікації у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, лінгвістика тексту, філософія постмодернізму, лінгво-дидактика, перекладознавство.

Дмитрієва Олеся Вікторівна - кандидат педагогічних наук.

У 2003 р. закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)»

У 2000-2001 рр. навчалася у Теологічній школі Капернврей, м.Карнфорс, Англія (Capernwray BibleSchool, Carnforth, England).

З 2003 р. працює на кафедрі іноземних мов філологічного факультету ДДПУ.

У 2010 р.  була у відрядженні з метою підготовки й опрацювання матеріалів дисертаційної роботи, відвідування університету ім. Джорджа Вашингтона у місті Вашингтон (The George Washington University, Washington, D.C.), середніх шкіл та роботі у наукових бібліотеках Сполучених Штатах Америки.

У 2014 р. закінчила аспірантуру і захистила дисертаційну роботу. Тема дисертації: ,,Формування здорового способу життя учнів середньої школи в Сполучених Штатах Америки”.

У 2015 р.  була у відрядженні з метою відвідування Гамбурського університету, Німеччина (Universität Hamburg, Deutschland).

Має 23 наукові публікації. Є автором методичних рекомендацій. Має 8 сертифікатів закінчення он-лайн курсів навчання у Гарвардського університету (Harvard University) та Каліфорнійського університету (TheUniversity of  California). Приймала участь у 3 літніх інститутах з американознавства та тренінгів при підтримці Посольства США у Києві щодо інноваційних методів викладання англійської мови.Регулярно проводить розмовний клуб англійської мови (English speaking club) для викладачів та студентів університету.

Коло наукових інтересів: країнознавство Англії та США, інноваційні методи формування здорового способу життя молоді в навчальних закладах США та України.

Пампура Світлана Юріївна - кандидат філологічних наук.

Закінчила у 1995 році Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, за спеціальністю “Англійська та іспанська  мови”. З 2001 року працює на кафедрі іноземних мов. У 2015 році захистила дисертаційне дослідження на тему «Етимологізація запозичень у різноструктурних мовах: лінгвоісторіографічний аспект». Має публікації у вітчизняних фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: лінгвоісторіографія, етимологія, методика етимологічних досліджень

Слабоуз Вікторія Василівна - кандидат філологічних наук.

Закінчила у 1994 році Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет англійської мови за спеціальністю “ Англійська та французька мови”. У 2008 році закінчила Слов'янський державний педагогічний університет за  спеціальністю:"Психологія". З 1996р. працює на кафедрі іноземних мов. У 2015 році захистила дисертаційне дослідження на тему «Власні назви як об'єкт онімографії у теоретичному та прикладному аспектах». Є автором науково-методичних посібників та методичних рекомендацій з практичних та теоретичних дисциплін англійської мови та методики її викладаня. Має статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Коло наукових інтересів: порівняльна теоретична граматика англійської та української мов, лексикологія, ономастика, перекладознавство, сучасна література Англії та США.

Сєчка Світлана Володимирівна - кандидат педагогічних наук.

У 2005 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)». У 2006 році закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» З 2006 року працює на кафедрі іноземних мов. У 2016 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Соціалізація молоді в студентських громадських організаціях та об’єднаннях (60-80-ті роки XX століття)». Має публікації у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: соціалізація студентської молоді, формування мовної компетенції, інноваційні методи навчання, перекладознавство.

Наріжна Лідія Миколаївна - кандидат педагогічних наук.

Закінчила у 2010 році Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література, мова та література (англійська)». 2010-2015 н.р. працювала у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 м. Слов'янська, в 2015-2016 н.р. - у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 17 м. Слов’янська учителем англійської мови. У 2016 році захистила дисертаційне дослідження на тему: «Соціально-виховна діяльність шкіл-інтернатів першої половини ХХ століття». З 2016р. працює на кафедрі іноземних мов.

Коло наукових інтересів: формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вчителів середньої школи, новітні технології у викладанні англійської мови.

Жовніренко Яна Григорівна - старший викладач.

Закінчила у 1998 році Краматорський економіко-гуманітарний інститут. З 1999 р. працює на кафедрі іноземних мов.

У 1998 році була у відрядженні у Stampton School of English, London. У 2011 закінчила аспірантуру за фахом «Загальне мовознавство». Має публікації у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: мовні стани та ситуації: історія вивчення.

Інденко Наталія Олександрівна - старший викладач.

У 2008 р. закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська і німецька)».З 2007 по 2014 р. працювала у Слов'янському педагогічному ліцеї (за суміцництвом) вчителем англійської мови. У 2008 році працювала у Сamp Сounselors USA. Брала участь у курсах ETL-training Work-shops (Embassy, May, 2010) та ESOL Examination (Cambridge University). Є керівником англомовного театрального гуртка “Miracle”. Має публікації у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: педагогічна вертикаль, деякі аспекти інтегрованого підходу при вивченні математики та англійської мови у загальноосвітніх школах.

Коваленко Валентина Петрівна - старший викладач.

Закінчила у 1991 році Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет англійської філології за спеціальністю “Англійська та німецька мови та літератури”. У 2013 році закінчила Донбаський державний педагогічний університет за спеціальністю: "Українська мова та література". З 1998 працює на кафедрі іноземних мов. У 2000 році проходила стажування в Педагогічній Академії м. Кальв (Німеччина). Має публікації у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях.

Коло наукових інтересів: сучасні тенденції розвитку учнівської молоді США в аспекті пізнавально-освітнього інтересу (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)

Ледняк Ганна Владленівна - старший викладач.

Закінчила з відзнакою у 1994 році Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, факультет німецької філології за спеціальністю “німецька та англійська мови”. В серпні 1993 року закінчила літні мовні курси в університеті м. Оснабрюк (Німеччина). З 1994 працює на кафедрі іноземних мов. У 2000 році проходила стажування в Педагогічній Академії м. Кальв (Німеччина), в 2006 році в Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова, м. Київ. Є автором методичних рекомендацій з дисципліни «Практика усного і писемного мовлення (німецька мова)». Є членом Всеукраїнської Спілки германістів вищої школи України. Має публікації у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях.

Коло наукових інтересів: сучасна німецька література.

Список публікацій викладачів кафедри.

Дмитрієва Олеся Вікторівна – кандидат педагогічних наук.

У 2003 р. закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)»

У 2000-2001 рр. навчалася у Теологічній школі Капернврей, м.Карнфорс, Англія (Capernwray BibleSchool, Carnforth, England).

З 2003 р. працює на кафедрі іноземних мов філологічного факультету ДДПУ.

У 2010 р.  була у відрядженні з метою підготовки й опрацювання матеріалів дисертаційної роботи, відвідування університету ім. Джорджа Вашингтона у місті Вашингтон (The George Washington University, Washington, D.C.), середніх шкіл та роботі у наукових бібліотеках Сполучених Штатах Америки.

У 2014 р. закінчила аспірантуру і захистила дисертаційну роботу. Тема дисертації: ,,Формування здорового способу життя учнів середньої школи в Сполучених Штатах Америки”.

У 2015 р.  була у відрядженні з метою відвідування Гамбурського університету, Німеччина (Universität Hamburg, Deutschland).

Має 23 наукові публікації. Є автором методичних рекомендацій. Має 8 сертифікатів закінчення он-лайн курсів навчання у Гарвардського університету (Harvard University) та Каліфорнійського університету (TheUniversity of California). Приймала участь у 3 літніх інститутах з американознавства та тренінгів при підтримці Посольства США у Києві щодо інноваційних методів викладання англійської мови.Регулярно проводить розмовний клуб англійської мови (English speaking clubдля викладачів та студентів університету.

Коло наукових інтересів: країнознавство Англії та США, інноваційні методи формування здорового способу життя молоді в навчальних закладах США та України.

 

Навігація

Контакти

Оголошення