Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра обліку і аудиту Склад кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк

Бражнікова Лариса Миколаївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації – 26 років. Має 134 публікації: з них 118 – наукового та 16 – навчально-методичного характеру, у тому числі 51 у фахових виданнях; 12 монографій; навчальний посібник.

Лазаренко Дмитро Олександрович

доктор економічних наук, професор, декан факультету психолгії, економіки та управління.

Коло наукових інтересів: Організаційні механізми впровадження енергоефективних технологій в діяльність підприємства.

 

 

Коніщева Наталія Йосипівна

доктор економічних наук, професор.

Коло наукових інтересів: 1. Механізми державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання. 2. Проблеми соціально-економічного розвитку держави та регіонів. 3. Підвищення ефективності функціонування підприємства: управління логістичною та маркетинговою діяльністю, мотивація персоналу.

Коверга Сергій Вячеславович

доктор економічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: 1. Проблеми управління збалансованим розвитком промислових підприємств. 2. Стратегічні аспекти управління інноваційним розвитком промислових підприємств.

 

Гончар Любов Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: 1. Удосконалення методологічних та організаційних аспектів аудиторського контролю. 2. Управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання.

Дзюба Микола Олексійович

кандидат економічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: 1. Аутсортинг. 2. Управлінський обік.

Яровий Костянтин Олександрович

кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: Цільове використання грошових коштів у бюджетних установах.

Малахова Анжела Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: Вплив оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Гарна Світлана Олегівна

ст.викладач.

Коло наукових інтересів: Проблеми обліку необоротних активів підприємств.

Мартиненко Олена Валентинівна

ст.викладач.

Коло наукових інтересів: Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.

Сіренко Станіслав Володимирович

ст.викладач.

Коло наукових інтересів: Наукові дослідження в області оптимізації формування та вартості капіталу підприємства.

Скорописов Марк Георгійович

ст.викладач.

Коло наукових інтересів: 1. Інституціональна та регіональна економіка. 2. Організація дистанційного навчання у сучасному інформаційному середовище.

Шнурко Антоніна Миколаївна

ст.викладач.

Коло наукових інтересів: Оптимізація нарахування доходів фізичним особам в умовах екологічної кризи.

Гладиш Людмила Миколаївна

ст. лаборант

 

Навігація

Контакти

Оголошення