Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра обліку і аудиту Навчально-методична робота

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою обліку і аудиту

Друк

Ступінь «бакалавр»


8.03050901 Облік і аудит, ступінь «магістр»

 1. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 2. Державний фінансовий контроль
 3. Мікроекономіка
 4. Макроекономіка
 5. Сфера фізичної культури та спорту в умовах ринкових відносин (8.01020101 Фізичне виховання ступінь магістр)
 6. Стратегічний управлінський облік
 7. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
 8. Організація бухгалтерського обліку
 9. Управління фінансово-економічною діяльністю
 10. Методологія наукових досліджень
 11. Організація і методика аудиту
 12. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 13. Управлінський контроль
 14. Фінансовий аналіз

071 Облік і оподаткування, ступінь «магістр»

 1. Глобальна економіка
 2. Інноваційний розвиток підприємства
 3. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 4. Фінансовий аналіз
 5. Організація обліку і оподаткування суб'єктів господарювання
 6. Організація і методика аудиту
 7. Виробнича практика
 8. Облік і оподаткування за міжнародними стандартами
 9. Податкова політика
 10. Управлінський контроль
 11. Консолідація фінансової звітності
 12. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 13. Податковий контроль
 14. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

Навчально-методичні ресурси

 1. Контроль та ревізія (підручник)
 2. Фінансовий аналіз (учбовий посібник)
 3. Інформаційне забезпечення в управлінні підприємством: теорія, методологія, практика (монографія)
 4. Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційної основі (монографія)
 5. Проблеми та тенденції формування соціально-інноваційної політики сталого розвитку держави, регіонів, підприємств (монографія)

 

Навігація

Контакти

Оголошення