Шлях по сайту: Новини ДДПУ

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Новини

Завершення роботи акредитаційної комісії на кафедрі теорії і практики початкової освіти

Друк

21 квітня завершилася робота експертної акредитаційної комісії на кафедрі теорії і практики початкової освіти. На підставі аналізу поданих на чергову акредитацію матеріалів і проведеної на місці акредитаційної експертизи підготовки фахівців за напрямом 6.010102 «Початкова освіта» (013 Початкова освіта) галузі знань 0101 Педагогічна освіта (01 Освіта/ Педагогіка) докт. пед. наук, проф. В. П. Шпак і канд. пед. наук, доц. Н. В. Казакова зробили висновок про спроможність ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» здійснювати підготовку здобувачів ОКР бакалавр напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» (013 Початкова освіта) ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Дякуємо нашим колегам за позитивні відгуки і співпрацю!

 

Завершила роботу експертна комісія з акредитації бакалаврської програми підготовки за напрямом 6.040201 Математика*

Друк

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від «22» березня 2018 р. № 275-л, експертна комісія у складі:

Семеніхіна Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, голова комісії;

Требенко Оксана Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 18 по 20 квітня 2018 р. розглянула подані акредитаційні матеріали та провела безпосередньо на фізико-математичному факультеті ДДПУ експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» щодо підготовки фахівців ОКР бакалавр за напрямом підготовки 6.040201 Математика* (нині це спеціальність 014 Середня освіта (Математика)).

Детальніше...
 

20 квітня завершилася робота експертної акредитаційної комісії на кафедрі менеджменту факультету психології, економіки та управління

Друк

На підставі аналізу поданих на чергову акредитацію матеріалів і проведеної на місці акредитаційної експертизи підготовки фахівців за напрямом 6.030601 Менеджмент (спеціальності 073 «Менеджмент») докт. екон. наук, проф. В. В. Храпкіна і докт. екон. наук, проф. О.Ю. Кудріна зробили висновок про спроможність ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» здійснювати підготовку здобувачів ОКР бакалавр напряму підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальності 073 «Менеджмент»). Зміст висновків своєчасно оприлюднено на сайті університету.

Дякуємо авторитетній комісії за продуктивну співпрацю та позитивні відгуки!

 

Завершила роботу експертна комісія з акредитації бакалаврської програми підготовки за напрямом 6.040203 Фізика*

Друк

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від «22» березня 2018 р. № 304-л, експертна комісія у складі:

Ляшенко Юрій Олексійович – доктор фізико-математичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, голова комісії;
Філоненко Михайло Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри експериментальної і теоретичної фізики та астрономії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 18 по 20 квітня 2018 р. розглянула подані акредитаційні матеріали та провела безпосередньо на фізико-математичному факультеті ДДПУ експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» щодо підготовки фахівців ОКР бакалавр за напрямом підготовки 6.040203 Фізика* (нині це спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)).

Детальніше...
 

Акредитаційна комісія на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи

Друк

19 квітня 2018 року розпочалося експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам підготовки фахівців ОКР Бакалавр напряму 6.010106 «Соціальна педагогіка». Згідно наказу МОН України № 299-л від 22.03.2018 року 19-21 квітня у Донбаському державному педагогічному університеті на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи перевірку здійснює експертна акредитаційна комісія в складі: голова – Москальова Людмила Юріївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; член комісії – Петрюк Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Детальніше...
 

Угода про науково-методичну співпpацю – в дії

Друк

Відповідно до угоди наукову (науково-методичну) співпpацю кафедра української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (кер.–докт.н. із соціальних комунікацій, проф. Біличенко О.Л.), студенти різних курсів провели круглий стіл з питань мовно-літературної та медіаосвіти учнівської та студентської молоді спільно із завід. кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, докт.пед.н., проф. Семеног О.М.

Учасники заходу окреслили коло діяльності кафедр у контексті функціонування нової спеціальності «Медіакомунікації в закладах освіти»: дослідження наукових тенденцій у розвитку соціальних комунікацій, досвід викладання навчальних дисциплін із медіаосвіти, дискурсу та теорії комунікацій, теорії твору і тексту, мови засобів масової комунікації, редагування в засобах масової комунікації, теорії та історії соціальних комунікацій, прикладні соціально-комунікаційні технології, удосконалення практичних навичок літературного редагування медіапродукту з метою розробки та впровадження нових курсів із медіаосвіти; вивчення наукового, навчально-методичного забезпечення медіапідготовки майбутніх учителів-словесників, майбутніх викладачів. Обговорили результати спільного вебінару до Міжнародного дня рідної мови «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства» (20-21 лютого 2018 р.), а також окреслили коло подальшої науково-методичної співпраці, зокрема, проблематику Всеукраїнської науково-практична студентської конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», що відбудеться 17 травня 2018 року.

Співпраця Сторін ґрунтується на принципах партнерства, узгодженості інтересів, розширення і поглиблення змісту науково-дослідної та освітньої діяльності, підвищення її якості й ефективності.

 

 

Робота акредитаційної комісії на кафедрі теорії і практики початкової освіти триває

Друк

20 квітня продовжилася робота експертної акредитаційної комісії в складі завідувачки кафедри початкової освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, д. п. н., проф. Шпак Валентини Павлівни та професора кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Казакової Наталії Вікторівни на кафедрі теорії і практики початкової освіти.

Експертна комісія ознайомилася з матеріалами акредитаційної справи, із навчально-методичним та матеріально-технічним забезпеченням підготовки студентів за напрямом підготовки 6.010102 «Початкова освіта». Разом із членами випускової кафедри В. П. Шпак і Н. В. Казакова обговорили реалії і перспективи використання дистанційних курсів та інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи.

Детальніше...
 

Набували корисного досвіду й ділилися своїм

Друк

Із 11 по 13 квітня відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар "Технології розвитку здібностей і обдарованості дошкільників та учнів початкової школи", який проходив у Конча-Заспі та конгрес-холі "Оазис" м. Київ. У семінарі взяли участь понад 250 учасників з усієї України. Представниками Донецької області були к.п.н., старший викладач кафедри дошкільної освіти Іванчук Сабіна Айдинівна та старший лаборант кафедри дошкільної освіти Вознюк Анна Анатоліївна.

Організаторами заходу стали Інститут обдарованої дитини НАПН України, Національна академія педагогічних наук України, Національний центр "Мала академія наук України".

Основою заходу була презентація альтернативної програми розвитку культури інженерного мислення дошкільників "STREAM-освіта дошкільників, або Стежинки у Всесвіт". Науковим керівником програми є професор Катерина Крутій.

Детальніше...
 

Лекція професора Олени Семеног на філологічному факультеті

Друк

19 квітня на базі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» відбувся науково-методичний семінар для викладачів та студентів філологічного факультету на чолі з доктором педагогічних наук, професором Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка – Семеног Оленою Миколаївною.

Основну увагу було зосереджено на презентації проекту Концепції розвитку педагогічної освіти. Зокрема, обговорювалися такі питання:виклики необхідності розроблення проект, напрямки дій, умови реалізації та очікувані результати концепції.

Детальніше...
 

Третій день роботи акредитаційної комісії на кафедрі української мови та літератури

Друк

19 квітня в Донбаському державному педагогічному університеті на кафедрі української мови та літератури продовжила роботу комісія з акредитації у складі двох осіб: Семеног Олени Миколаївни, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, та Харлан Ольги Дмитрівни, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української літератури та компаративістики Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, доктора філологічних наук, професора.

Детальніше...
 
Сторінка 8 з 190

Навігація

Контакти

ОголошенняОголошення