Шлях по сайту: Новини ДДПУ

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Новини

Завершила роботу експертна комісія МОН України з первинної акредитації в ДДПУ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Друк

Згідно із наказом МОН України від «28» листопада 2018 р. за № 2272-л, експертна комісія у складі:

  • Ткаченка Ігоря Анатолійовича – доктор педагогічних наук, доцента, професора кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (голова комісії),
  • Філоненка Михайла Миколайовича – кандидата фізико-математичних наук, доцента, доцента кафедри експериментальної і теоретичної фізики та астрономії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (член комісії)

з 12 по 14 грудня 2018 р. розглянула подані до МОН України акредитаційні матеріали та провела безпосередньо на фізико-математичному факультеті експертне оцінювання відповідності Державним акредитаційним та Ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Фізика)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Детальніше...
 

Акредитаційна експертиза освітньої програми «Філософія»

Друк

Із 12 по 14 грудня відбувалося експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Філософія».

Детальніше...
 

Завершила роботу експертна комісія МОН України з первинної акредитації в ДДПУ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Друк

Згідно із наказом МОН України від «28» листопада 2018 р. за № 2270-л, експертна комісія у складі:

Авраменко Ольги Валентинівни – доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (голова комісії),

Черевка Ігоря Михайловича – доктора фізико-математичних наук, професора, декана факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (член комісії),

з 12 по 14 грудня 2018 р. розглянула подані до МОН України акредитаційні матеріали та провела безпосередньо на фізико-математичному факультеті експертне оцінювання відповідності Державним акредитаційним та Ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Математика)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Детальніше...
 

Науково-методичний семінар на факультеті фізичного виховання

Друк

12 грудня на факультеті фізичного виховання було започатковано новий проект – I Відкритий науково-методичний семінар-практикум «Особливості використання інноваційних здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі». Співорганізаторами семінару виступили: Національній університет цивільного захисту України, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, Одеський національний економічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Українська інженерно-педагогічна академія.

Детальніше...
 

Робота експертної комісії на факультеті фізичного виховання

Друк

З 12 грудня по 14 грудня 2018 р. на факультеті фізичного виховання ДДПУ відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 2275-л від 28 листопада 2018 р. працює експертна комісія з метою експертного оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Фізична культура)». Експертна комісія у складі: голови комісії - Козіної Жаннети Леонідівни – доктора наук з фіз. виховання та спорту, професора, зав. кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; члена комісії - Шевченко Ольги Володимирівни – кандидата педагогічних наук, доцента, зав. кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка.

Детальніше...
 

Експертна комісія спеціальності «Трудове навчання та технології»

Друк

На факультеті початкової, технологічної та професійної освіти працює експертна комісія з акредитаційної перевірки освітньо-кваліфікаційного програми "Трудове навчання та технології".

У термін з 12 грудня по 14 грудня 2018 р. експертна комісія у складі: голова комісії – Корець Микола Савич – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці, проректор із адміністративно-господарчої роботи, професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; член комісії: Оршанський Леонід Володимирович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності в «Донбаському державному педагогічному університеті», пов’язану з підготовкою здобувачів освітньо-професійної програми «Трудове навчання та технології» зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) за другим (магістерським) рівнем.

Детальніше...
 

Експертна комісія спеціальності «Психологія»

Друк

У термін з 10 грудня по 12 грудня 2018 р. експертна комісія у складі: голова комісії – Кочарян Олександр Суренович – завідувач кафедри психологічного консультування та психотерапії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор психологічних наук, професор; член комісії – Євдокимова Наталя Олексіївна – проректор з наукової та міжнародної діяльності Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», доктор психологічних наук, професор; провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності в «Донбаському державному педагогічному університеті», пов’язану з підготовкою здобувачів освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем.

Детальніше...
 

На факультеті спеціальної освіти розпочато роботу акредитаційної комісії

Друк

12 грудня на факультеті спеціальної освіти розпочалася перевірка освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за другим (магістерським ) рівнем вищої освіти. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №2267-л від 28.11.2018 року «Про проведення акредитаційної експертизи», перевірку здійснює експертна комісія у складі: голова – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Пахомова Наталія Георгіївна; член комісії – доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Шульженко Діна Іванівна.

Детальніше...
 

У нас непоправна втрата...

Друк

12 грудня після тяжкої хвороби пішов із життя декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук Олег Олександрович Новіков – людина безмежної душі, відкритого і доброго серця, приклад безмежної відданості своїй професії, милосердя і мудрості.

Світла пам’ять про енергійну й життєрадісну людину, неперевершеного математика, високопрофесійного фахівця, чудового колегу, улюбленця студентів збережеться в наших серцях, а його ім’я – в історії нашого вишу.

Колектив університету та факультету глибоко сумує й висловлює співчуття рідним та близьким із приводу передчасної смерті Олега Олександровича Новікова.

 

Усеукраїнський конкурс-фестиваль вокального мистецтва «European way / Європейський вектор – 2018» у ДДПУ

Друк

8 грудня в актовій залі факультету ПТПО відбулася довгоочікувана подія – Всеукраїнський конкурс-фестиваль «European way / Європейський вектор – 2018», організатором якого виступили кафедра теорії і практики початкової освіти та кафедра музики і хореографії Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Конкурс-фестиваль «European way / Європейський вектор – 2018» – це захід, який проводиться під гаслом «Integration through communication / Інтеграція через комунікацію» у двох паралельних векторах:

Детальніше...
 
Сторінка 7 з 212

Навігація

Контакти

Оголошення


Оголошення