Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Участь у онлайн-конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід» (м. Суми)

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Участь у онлайн-конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід» (м. Суми)

Друк

Кафедра української мови та літератури долучилася до проведення III Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід» на базі кафедр української мови і літератури, педагогіки та інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (м. Суми, 14-15 травня 2020 р.). Завідувач кафедри ДДПУ проф. Біличенко О.Л. увійшла до складу організаційного комітету. На пленарному засіданні конференції к. філол. н., доц. Колган О. В. та проф. Біличенко О. Л. було представлено доповіді щодо моделі формування соціально-комунікативної культури особистості майбутнього філолога. Упродовж першого дня роботи наукового заходу обговорювалися питання наукової та академічної доброчесності у Європейському просторі вищої освіти та Європейському просторі досліджень, актуальні проблеми комунікації викладача й студента в умовах дистанційної освіти. Другий день – робота в секціях, де було заслухано доповіді провідних фахівців країни щодо актуальних питань-складових теми конференції.

Наголосимо, що надзвичайно високий рівень проведення заходу в онлайн-режимі засвідчив доречність такої форми наукової роботи, уможлививши одночасне спілкування великої кількості науковців завдяки інтернет-ресурсам задля розв’язання низки проблемних та нагальних питань.

Зичимо організаторам та учасникам конференції плідної праці на ниві української освіти та науки, дякуємо за досвід, отриманий завдяки спілкуванню із колегами!

З повагою – проф. Ольга Биличенко, доц. Олена Колган

 

 

Оголошення