Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Акредитаційна експертиза онлайн

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Акредитаційна експертиза онлайн

Друк

Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності експертів у закладі. Відповідно до пункту 9 Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, метою виїзної експертизи є уточнення фактів, указаних у відомостях про самооцінювання, опитування представників зацікавлених сторін про освітню програму та діяльність закладу вищої освіти за цією програмою, формування рекомендацій щодо вдосконалення якості освітньої діяльності за цією програмою.

У разі проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку експертна група має досягти цих цілей із застосуванням засобів дистанційного зв’язку. Так, із 6 по 8 травня доцент Юлія Юріївна Мусхаріна брала участь в акредитації освітньої програми «Фізична реабілітація» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Національному університеті фізичного виховання і спорту України (Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23.04.2020 р. № 710-Е) в якості експерта.

Звичайно, онлайн-експертиза – дуже напружена, кропітка робота. Але це новий, цікавий досвід, бо на меті – вивчення особливостей акредитаційної експертизи задля вдосконалення освітніх програм у нашому університеті, готовності до змін у вищій освіті, бажання бути в епіцентрі освітніх подій та рухатись в ногу з європейськими тенденціями освітніх послуг.

 

Оголошення