Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Діяльність учителя фізичної культури: проблеми та перспективи

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність учителя фізичної культури: проблеми та перспективи

Друк

Цікаво і змістовно було проведено підсумкове практичне заняття з дисципліни «Психологія фізичного виховання» (Викладач: Остополець І.Ю., к.психол.н., доц.) 24 січня на факультеті фізичного виховання. Цю навчальну дисципліну опановують студенти 4 курсу. Багато з них уже працюють за фахом у школі, позашкільних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, набуваючи досвід і майстерність на практиці. Цей потенціал і був задіяний викладачем в організації і проведенні відкритого практичного заняття за темою «Діяльність вчителя фізичної культури: проблеми та перспективи».

На практичне заняття були запрошені студенти 1–3 курсів факультету фізичного виховання. Студенти 4 курсу організували обговорення основних аспектів діяльності вчителя фізичної культури (теоретичні доповіді) та розповіли про власний педагогічний досвід і практику роботи з дітьми. Із доповідями виступили: Олександр Рожков – тема доповіді «Психологічна характеристика діяльності вчителя фізичної культури»; Артем Тищенко – тема доповіді «Психологічні основи професійної майстерності вчителя фізичної культури». Доповідачі розкрили умови та специфіку діяльності вчителя фізичної культури, основні функції і форми роботи з учнями, поділилися інформацією щодо складових авторитету вчителя та формування індивідуального стилю діяльності тощо.

Із повідомленням про основні положення Законопроекту про повну загальну середню освіту (№ 0901) виступила Єлизавета Сафонова. Обговорення цього документу викликало жваву дискусію у всіх присутніх.

Усім сподобалася доповідь студента 4 курсу Владислава Григора, який уже працює вчителем фізичної культури (ЗОШ № 33 м. Краматорськ) у початкових класах за програмою Нової української школи. Він поділився своїм досвідом: розповів про особливості роботи з дітьми, розповів про деякі труднощі в діяльності вчителя, надав деякі приклади власних педагогічних ситуацій та пояснив шляхи їхнього вирішення.

Ліана Аракелян – студентка 4 курсу, майстер спорту зі спортивної гімнастики, уже працює тренером–педагогом із гімнастики та акробатики в хореографічному колективі «Айсберг» м. Краматорська. Ліана дуже цікаво розповіла про особливості тренерської роботи з дітьми, розкрила деякі нюанси спілкування з батьками вихованців.

Захід був дуже корисним насамперед для старшокурсників, бо вони змогли узагальнити і підсумувати отримані знання з психологічного курсу, підкріпивши їх практичними фактами із досвіду роботи. Студенти вчилися організовувати обговорення, виступати публічно, застосовувати комп’ютерні методи, вести дискусію та інш. Цікавим та повчальним цей захід був і для студентів 1–3 курсів. Сподіваємось, що вони використають отриману інформацію і поради, які надали наші студенти в своїй подальшій навчальній та професійній діяльності.

 

Оголошення