Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини 80-річному ювілею Донбаського державного педагогічного університету присвячується (збірник «Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології»)

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

80-річному ювілею Донбаського державного педагогічного університету присвячується (збірник «Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології»)

Друк

У вересні 2019 року на філологічному факультеті вийшов друком дев’ятий випуск збірника «Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології» (у двох частинах) [за загальною редакцією проф. В. А. Глущенка; науковий редактор Н. М. Маторіна]. Збірник наукових праць є фаховим виданням. Галузі науки: філологічні – мовознавство, літературознавство.

Пропоновані науково-методичні студії з мовознавства, літературознавства, методики викладання мови та літератури у закладах вищої освіти педагогічного спрямування та загальноосвітніх закладах присвячено актуальним проблемам сучасної лінгвістики, стилістики, дидактики та літературного процесу.

Результати репрезентованих наукових розвідок можуть стати в нагоді лінгвістам, літературознавцям, викладачам, учителям, аспірантам і студентам.

 

Оголошення