Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини 80-річному ювілею Донбаського державного педагогічного університету присвячується

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

80-річному ювілею Донбаського державного педагогічного університету присвячується

Друк

23–24 жовтня 2019 р. на базі філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ Донецької області) буде проведено VІ науково-практичну Інтернет-конференцію «Методологія та історіографія мовознавства».

Організатори конференції

Міністерство освіти і науки України,

Інститут модернізації змісту освіти,

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України,

Український мовно-інформаційний фонд НАН України,

Київський університет імені Бориса Грінченка,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,

Донецький національний університет імені Василя Стуса,

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Склад оргкомітету

Голова оргкомітету: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Заступник голови: Глущенко Володимир Андрійович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Члени оргкомітету:

Бацевич Флорій Сергійович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка;

Біличенко Ольга Леонідівна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;

Бріцин Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу російської мови Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, голова Наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності»;

Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської філології Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Загнітко Анатолій Панасович, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса;

Маторіна Наталя Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської та слов’янської філології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (відповідальний секретар);

Науменко Анатолій Максимович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

Овчаренко Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, декан філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;

Широков Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.

 


Робочі мови конференції – слов’янські, англійська, німецька.

Доповіді учасників конференції будуть опубліковані в мережі Інтернет.

Пропонуємо всім охочим узяти участь у конференції.

Телефони для довідок:(050)676-85-30 (Маторіна Наталя Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, Донбаський державний педагогічний університет – відповідальний секретар оргкомітету). Е-mail: n.m.matorina@gmail.com; metody.slv@gmail.com

(095)858-46-92 (Медяник Ганна Андріївна, лаборант, Донбаський державний педагогічний університет – секретар оргкомітету).

Е-mail: medyanik9595@gmail.com

Оргкомітет

 

Оголошення