Від науки − до практики

Друк

На кафедрі спеціальної педагогіки та інклюзії факультету спеціальної освіти ДДПУ було започатковано (жовтень 2017 р.) видання науково-методичного Альманаху: «Від науки – до практики» за загальною редакцією докт. пед. наук, проф. І.В. Татьянчикової. Уже чотири випуски було запропоновано до уваги читачів.

У праці представлено науковий аспект: сформульовано сучасні теоретичні положення шляхом аналізу і узагальнення актуальних досліджень спеціальної педагогіки та психології; методичний (практичний) аспект: обґрунтування практичної реалізації побудови нової системи навчання і виховання дітей із вадами розвитку на підставі достатнього експериментального матеріалу і узагальнення практичного досвіду роботи спеціальних навчальних закладів.

З огляду на це, Альманах розраховано на широку аудиторію: науковців, викладачів та студентів педагогічних університетів факультетів спеціальної освіти, освітян-практиків (педагогів загальноосвітніх шкіл з інклюзивною формою навчання, спеціальних реабілітаційних центрів, спеціальних дошкільних закладів; вчителів і вихователів спеціальних загальноосвітніх шкіл).

Цікаві та різноманітні рубрики Альманаху: «Наші ювіляри» (вип. 1), «Наші корифеї» (вип. 2), «Молоді вчені» (вип. 3), у яких розповідається про життєвий шлях викладачів факультету спеціальної освіти, їх наукове та професійне становлення, наукові напрацювання, плани на майбутнє тощо.

У рубриці «До читача», якою розпочинається кожне видання Альманаху, йдеться про особливості сучасної реформи української школи; розкривається зміст нової філософії освіти; основні складові нової Концепції спеціальної освіти, в основу якої покладено особистісно-зорієнтований та компетентнісний підходи. Значну увагу приділено впровадженню інклюзивної форми навчання дітей з особливими освітніми потребами.

У рубриці «Актуальне інтерв’ю» висококваліфіковані спеціалісти: науковці та практики, доносять до відома читачів свій погляд на актуальні проблеми сучасної освіти, запропоновують своє бачення розв’язання багатьох гострих питань сьогодення.

У Альманасі (рубрика «Наші новинки») читачі мають можливість ознайомитися з науково-методичними напрацюваннями викладачів кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії (їх обкладинки та назви представлено на фото). У кожному випуску можна знайти нові напрацювання науковців та практиків.

І ось наразі прийдешній – четвертий випуск Альманаху, який вийшов у квітні 2019 року. До уваги читачів – матеріали науково-методичної конференції «Сучасні проблеми спеціальної педагогіки: теорія, досвід, інновації», яка відбулась 11–12 квітня 2019 року на базі комунального закладу «Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» (м. Слов’янськ).

У рубриці «Перші кроки до педагогічної майстерності» студенти розповідають про свою педагогічну практику: волонтерську (1 курс) і в спеціальному дошкільному закладі у якості вихователя (3 курс). Розгорнуті інтерв’ю щодо сучасних проблем спеціальної освіти дають кваліфіковані спеціалісти різних вищих навчальних закладів, освітяни-практики. З’явилась й нова рубрика: «Знайомтесь: члени редакційної колегії».

Попереду у редакційної колегії Альманаху багато планів, нові напрацювання будуть викладено у прийдешніх виданнях. Запрошуємо небайдужих колег до плідної співпраці.