Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Завершилась акредитація освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта»

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Завершилась акредитація освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта»

Друк

У період із 12 по 14 грудня у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» спеціальності 016 Спеціальна освіта.

У складі експертної комісії на факультеті спеціальної освіти працювали доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка – Пахомова Наталія Георгіївна та доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова – Шульженко Діна Іванівна.

У ході експертизи комісія перевірила та проаналізувала подані матеріали стосовно фактичного складу кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення якісної діяльності закладу вищої освіти та його відповідність установленим законодавством вимогам.

Експертна комісія проаналізувала сучасний стан випускової кафедри логопедії та спеціальної психології, зокрема аналіз наявності кадрового складу, наявності сучасних спеціалізованих кабінетів, наявність навчально-методичного забезпечення. Комісією проведено комплексні контрольні роботи та перевірено стан залишкових знань студентів із дисциплін загального та фахового циклів. Проаналізовано рівень науково-дослідної роботи студентів на факультеті спеціальної освіти, її організацію.

Комісія високо оцінила діяльність факультету спеціальної освіти і дала позитивний висновок про акредитацію освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта».

 

Навігація

Контакти

Оголошення
Оголошення