Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Третій день акредитації на філологічному факультеті

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Третій день акредитації на філологічному факультеті

Друк

6 грудня 2018 року на філологічному факультеті продовжили свою роботу дві експертні комісії. Одна у складі доктора філологічних наук, професора, декана Інституту української філології та журналістики Херсонського державного університету Олексенка В.П. (голова комісії) та доктора філологічних наук, професора кафедри української та світової літератури Криворізького державного педагогічного університету Дмитренко В.І. (член комісії) проводить експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)».

Друга комісія у складі завідувача кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету, доктора філологічних наук, професора Харлан О.Д. (голова комісії) та завідувача кафедри англійської філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидата філологічних наук, доцента Анісімової А.І. (член комісії) проводить експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська))» спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)».

Під час третього й завершального дня роботи акредитаційної експертизи експерти акредитаційних комісій перевіряли матеріально-технічне й інформаційне забезпечення освітньо-професійних програм, а також забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями, обладнання лабораторій і спеціалізованих кабінетів, обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану за освітніми програмами. У результаті роботи комісії було складено висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДДПУ на кафедрі української мови та літератури. Було укладено і підписано висновки, із якими ознайомили декана філологічного факультету (доц. Овчаренко Н.І.), завідувача випускової кафедри (проф. Біличенко О.Л.), ректора ДДПУ (проф. Омельченко С.О.).

 

Навігація

Контакти

Оголошення


Оголошення