Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Акредитація на філологічному факультеті

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Акредитація на філологічному факультеті

Друк

4 грудня 2018 року на філологічному факультеті почали працювати дві експертні комісії. Одна у складі доктора філологічних наук, професора, директора декана Інституту української філології та журналістики Херсонського державного університету Олексенка В.П. (голова комісії) та доктора філологічних наук, професора кафедри української та світової літератури Криворізького державного педагогічного університету Дмитренко В.І. (член комісії) проводить експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)».

Друга комісія у складі завідувача кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету, доктора філологічних наук, професора Харлан О.Д. (голова комісії) та завідувача кафедри англійської філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидата філологічних наук, доцента Анісімової А.І. (член комісії) проводить експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська))» спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)».

Під час акредитаційної експертизи комісії почали перевірку документації щодо рівнів освітньо-професійної програми, визначилися з предметами для комплексних контрольних робіт і серед студентів другого (магістерського) рівня денної форми навчання були повторно проведені комплексні контрольні роботи за визначеним переліком навчальних дисциплін: Педагогіка вищої школи; Методика навчання української та зарубіжної літератури у старших класах та вищій школі; Методика навчання української мови у старших класах та вищій школі.

 

Навігація

Контакти

Оголошення


Оголошення