Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Акредитація спеціальності 016 Спеціальна освіта

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Акредитація спеціальності 016 Спеціальна освіта

Друк

Із 25 по 27 квітня відбулася експертна акредитаційна перевірка спеціальності 016 Спеціальна освіта у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». До складу експертної комісії Міністерства Освіти та науки України увійшли: голова комісії – Пахомова Наталія Георгіївна, завідувач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор і експерт – Шульженко Діна Іванівна, доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Експерти ретельно перевірили навчально-методичну документацію, відповідність нормам кадрового забезпечення підготовки фахівців, ознайомились із матеріально-технічною базою та інформаційним забезпеченням факультету спеціальної освіти, провели комплексні контрольні роботи з ряду дисциплін та ін. Експертами було зазначено, що в Україні відкрито 28 кафедр, які деяким чином відносяться до логопедії або корекційної педагогіки, але в Україні лише два факультети, які випускають фахівців зі спеціальної освіти, зокрема це факультет спеціальної освіти Донбаського державного педагогічного університету. До того ж була дана висока оцінка діяльності деканату та випускових кафедр з організації та проведення наукової, навчально-методичної та виховної роботі на факультеті.

Члени експертної комісії, як справжні науковці, ініціювали дискусію з актуальних питань корекційної педагогіки та психології, обговорення стану спеціальної освіти на сучасному етапі та впровадження інклюзивних форм навчання у заклади освіти. Доктор педагогічних наук, професор Пахомова Н. Г. виступила із доповіддю «Принципи та умови інтеграції медико-психологічного й педагогічного складників професійної підготовки корекційних педагогів». У ході бесіди відбулося взаємообмін науковою та навчально-методичною літературою, виданою викладачами факультету спеціальної освіти.

Не залишились без уваги і студенти факультету, для яких доктор психологічних наук, професор Шульженко Д. І. прочитала цікаву лекцію з проблем аутизму.

У ході перевірки експертною комісією МОН України встановлено, що факультет спеціальної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» випускає висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 016 Спеціальна освіта та відповідає всім вимогам до ВНЗ ІV рівня акредитації.

Ми дякуємо всім за плідну робот, творчу атмосферу та підтримку!

  •  

 

Навігація

Контакти

Оголошення


Оголошення