Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Вивчали досвід роботи зарубіжних колег

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Вивчали досвід роботи зарубіжних колег

Друк

Викладачі Донбаського державного педагогічного університету активно залучаються до нової форми підвищення кваліфікації у межах державної політики євроінтеграції. Цієї весни група професорсько-викладацького складу опанувала програму науково-педагогічного стажування у Польщі в межах угоди про співробітництво між Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Метою стажування стало підвищення кваліфікації її учасників, розширення теоретичних і практичних знань у зв’язку з оновленням вимог до рівня професіоналізму, професійних компетенцій та необхідності оволодіння сучасними інноваційними технологіями, методами і прийомами вирішення професійних завдань педагогічними та науково-педагогічними працівниками.

Навчальне навантаження стажування становило 180 годин (очно-дистанційна форма навчання: аудиторна та позааудиторна, у тому числі дистанційна, робота). Робота з підвищення кваліфікації і виконання наміченої програми почалася ще 29 січня 2018 року. Протягом 3 місяців викладачі-стажери вивчали досвід організації і проведення навчально-педагогічної роботи у Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach, а саме: напрями та спеціальності, умови вступу до вишу, факультети та програми підготовки студентів, можливості отримання післядипломної освіти, інноваційні підходи до організації навчального процесу у Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach, академічну мобільність студентів як органічну частину навчального процесу в цьому європейському університеті та інших вузах-партнерах.

Окремим модулем програми стажування було вивчення організації навчального процесу та застосування інноваційних технологій в освіті Польщі. Вивчалися особливості використання інноваційних технологій в освітньому процесі вузу за напрямками підготовки, аналізувався досвід навчально-методичної діяльності вишу, особливості впровадження інформаційних технологій в організації та супроводі навчального процесу у Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach.

Особлива увага стажерів приділялася науковій роботі та визначенню її педагогічної цінності в навчальному процесі. Викладачі-стажери отримали методичні матеріали щодо наукових публікацій в журналах міжнародних наукометричних баз, інформацію про системи та індекси цитування наукових журналів, публікаційної активності та продуктивності вчених, принципи вибору журналу з наукометричних баз (Scopus, Web of Science) для публікації статті, якими слід керуватися організовуючи власну наукову діяльність.

Дуже цінними матеріалами для стажерів стали методичні рекомендації щодо правил і традиції написання наукової статті в журнали, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science та ін. У методичних розробках детально описано як саме слід організувати роботу та підготувати статтю для публікації в іноземному виданні. Стажери мали змогу не лише познайомитися з шаблоном статті за вимогами наукометричних баз (Scopus, Web of Science), а й самим написати власну статтю до колективної монографії за цим шаблоном, закріпивши на практиці отримані знання та вміння. Крім того науково-педагогічні працівники, які проходили стажування ознайомилися з науковим журналом «Zeszyty naukowe» (Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach), який включений до наукометричної бази Index Copernicus (IC), і з вимогами до підготовки і публікації статті.

За результатами роботи учасники отримали сертифікати про проходження науково-педагогічного стажування.

Наші викладачі мали можливість познайомитися з організацією навчання студентів не лише у Вищій технічній школі в Катовах, а й у Вищій школі Карла Енглеше та Масаріковському університеті в м. Брно (Чехія), спілкуватися з колегами-викладачами з України та Європи, студентами, відвідати навчальні аудиторії та спостерігати студентське життя.

Цікавою була інформація про особливості організації і проведення мовних курсів у Чехії для викладачів і студентів для складання іспитів на рівень B2.

Дуже цікаво і корисно було на деякий час зануритися у життя країн Європи, відчути колорит, зрозуміти стиль, цінності та культуру кожного міста, помилуватися архітектурою, природними краєвидами, торкнутися історії, злитися з ритмом сьогодення з тим, щоб мотивувати наших студентів любити свою країну і прагнути робити свій внесок у її розвиток та процвітання як європейської країни.

Було визначено перспективи подальшого культурно-освітнього співробітництва між нашим вишем та польськими і чеськими вищими навчальними закладами – нашими партнерами.

  •  

 

Навігація

Контакти

Оголошення


Оголошення