Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Звіт із науки прийнято без зауважень

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Звіт із науки прийнято без зауважень

Друк

Відповідно до наказу №1609 від 13.12.2017 р. «Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2017 рік» у Міністерстві освіти і науки України з 01.02.2018 р. до 26.02.2018 р. триватиме звітна кампанія про результати наукової та науково-технічної діяльності за 2017 рік вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління МОН України.

5 лютого 2018 р. під головуванням заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. та за участю директора департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Шовкалюка В.С. проректор із науково-педагогічної роботи доц. Чайченко С.О. звітував про підсумки наукової та науково-технічної діяльності Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» за 2017 р.

За результатами перевірки звітної документації та презентації наукових здобутків університету за 2017 р. звіт проректора Чайченка С.О. було прийнято в Міністерстві освіти і науки України без зауважень.

Під час звітування активно обговорювалися питання щодо:

  • участі університетів у розбудові Нової української школи;
  • підвищенні вимог до наукових видань університетів (присвоєння ідентифікатора DOI тощо);
  • необхідності активізації роботи в напрямі публікацій у виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science та створенні профілів ЗВО у відповідних БД;
  • участі у конкурсах проектів Державного фонду фундаментальних досліджень, а також у програмах ЕРАЗМУС+, ТЕМПУС у сфері вищої освіти;
  • необхідності підвищення якості проектів фундаментальних і прикладних досліджень і розробок, які виші щороку подають на конкурсний відбір у МОН України.

Проректори різних вишів мали можливість обмінятися досвідом організації наукової роботи та запозичити позитивний досвід у своїх колег з інших ЗВО.

  •  

 

Навігація

Контакти

Оголошення


Оголошення