Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Профспілкова звітно-виборна конференція

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Профспілкова звітно-виборна конференція

Друк

5 листопада відбулася профспілкова звітно-виборна конференція первинної профспілкової організації працівників ДДПУ.

Порядок денний:

 1. Звіт про роботу профкому ППО працівників ДДПУ за період з 25 листопада 2009 року по 05 листопада 2014 року;

доп.: голова профкому працівників Сілін Є.С.

2. Звіт про роботу ревізійної комісії первинної профспілкової організації за період з 25 листопада 2009 року по 05 листопада 2014 року;

доп.: ревізійна комісія.

3. Вибори голови первинної профспілкової організації працівників ДДПУ;

4. Внесення змін до структури ППО працівників ДДПУ;

5. Затвердження складу профкому первинної профспілкової організації працівників ДДПУ;

6. Вибори ревізійної комісії первинної профспілкової організації;

7. У різному.

В обговоренні звіту профкому про свою діяльність виступили Чепига В.Т., Данько М.В., Сипченко В.І., Соколенко Т.М. Виступаючи визнавали роботу профкому задовільною.

Постанова

звітно-виборчої конференції ППО працівників ДДПУ

05 листопада 2014 року

Заслухавши доповідь профкому, звітно-виборча профспілкова конференція ППО працівників ДДПУ відзначає:

Робота профкому ППО працівників ДДПУ за звітний період (з 25 листопада 2009 року по 05 листопада 2014 року) відповідала статутним завданням. Кількість членів профспілки нашого університету залишається на сталому рівні. Проведено за звітній період 55 засідань профкому, 9 профспілкових конференцій. Було взято активну участь у формуванні та виконанні колдоговору.

Ураховуючи відзначені досягнення в роботі, висловленні делегатами критичні зауваження та їх оцінку роботи профкому, звітно-виборча конференція ухвалює:

 1. Визнати роботу профкому за звітний період задовільною.

 2. Розробити план заходів, направлених на реалізацію критичних зауважень та побажань, висловлених на профспілкових зборах в структурних підрозділах та на конференції. Відповідальний: голова профкому. Термін: до 1 березня 2015 року.

 3. До 25 грудня 2014 року провести навчання й інструктаж вперше обраних профгрупоргів та голів профбюро. Відповідальний — голова профкому.

 4. Збільшити кількість інформаційних матеріалів на профспілковій сторінці сайту університету. Відповідальні — члени профкому, голови профбюро. Термін: постійно.

 5. Посилити спортивно-масову роботу. Відповідальний: голова спортивно-масової комісії профкому. Термін: 2014-2015 навчальний рік.

 6. Продовжити практику благодійної роботи. Відповідальні: члени профкому. Термін: постійно.

 7. Провести аналіз захворюваності та тимчасової непрацездатності працівників університету. Відповідальний: голова комісії соціального страхування. Термін: до 1 квітня 2015 року.

 

Конференція внесла наступні зміни до структури ППО працівників ДДПУ:

 1. З метою покращення профспілкової роботи серед профгруп адмінистративно-допоміжних підрозділів університету: навчального та наукового відділів, бухгалтерії, відділу кадрів й інших структур створено профбюро адмінистративно-допоміжного персоналу, яке поєднує вже згадані профгрупи.

 2. У зв’язку з реорганізацією факультетів економіки та управління і факультету психології поєднати профбюро відділення економіки та управління і профбюро відділення психології у нове профбюро: психології, економіки і управління.

Профспілковий комітет нашого університету затверджено у складі 12 осіб: голова ППО працівників ДДПУ — голова профкому та 11 членів профкому від усіх профбюро. Профспілковий комітет після консультацій з профспілковими бюро структурних підрозділів університету ухвалив постанову про формування профкому шляхом прямого делегування від структурних підрозділів. (п.1.5. Інструкції про проведення звітів і виборів профспілкових органів у профспілці працівників освіти і науки України. ). Склад профспілкового комітету ППО працівників ДДПУ:

 1. Сілін Євгеній Сергійович — голова профкому;

 2. Бобирєв Володимир Євгенович — від профбюро факультету фізичного виховання.

 3. Гіренко Ніна Андріївна — від профбюро дефектологічного факультету.

 4. Гріднєва Ольга Станіславівна — від профбюро технологічного факультету.

 5. Колган Олена Володимирівна — від профбюро філологічного факультету.

 6. Коляда Любов Іванівні — від профбюро АГЧ.

 7. Кравцова Олена Миколаївна — від профбюро бібліотеки.

 8. Седашова Світлана Леонидівна — від профбюро адмінистративно-допоміжного персоналу.

 9. Скорописова Любов Іванівна — від профбюро факультету психології, економіки і управління.

 10. Ткаченко Володимир Миколайович — від профбюро фізико-математичного факультету.

 11. Трубнік І. В. — від профбюро факультету дошкільної освіти та практичної психології.

 12. Хижнякова В.М. — від факультету підготовки вчителів початкових класів.

 

До складу ревізійної комісії профкому було обрано:

 

1. Сологуб Тетяна Аліївна — головний бухгалтер ДДПУ.

2. Савченко Марина Василівна — доцент кафедри дошкільної освіти.

3. Кадубовський Олекандр Анатолійович — доцент кафедри геометрії та методики викладання математики.

 

Навігація

Контакти

Оголошення


Оголошення