Відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015-2016 н.р.

Друк

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 27.11.2015 р. №1247 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015/2016 навчальному році» та з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання в ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» був проведений І етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015/2016 н.р. протягом 15.01.2016 – 18.02.2016 р.

Для якісного відбору студентів-учасників Олімпіади на факультетах були утворені організаційні комітети та журі відповідно до переліку навчальних дисциплін, напрямів і спеціальностей, визначених у наказі МОН. Загальна кількість студентів, які взяли участь в олімпіадах складає 197 осіб.

Головою оргкомітетів для проведення Олімпіад на факультетах призначено проректора з науково-педагогічної роботи Чайченка С.О. Відповідальною за проведення Олімпіади в університеті призначено керівника підрозділу наукової роботи студентів Ступак О.Ю.

Результати проведення І етап Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015/2016 н.р.:

  1. 1. Факультет психології, економіки та управління.

В олімпіаді з дисципліни «Психологія» взяли участь 32 студенти 3-5 курсів.

Організаційний комітет і члени журі олімпіади: заступник декана факультету ПЕУ, кандидат психологічних наук, доцент Степаненко Л.В. (голова оргкомітету), кандидат психологічних наук, доцент Сергєєва І.В., асистент Шевельдіна О.В.

За результатами олімпіади І місце посіла Ніколаєнко Т.А., студентка 5 курсу магістратури (науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Сергєєва І.В.), ІІ місце – Старцева П.М., студентка 4 курсу групи «А» (науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Асланян Т.С.), ІІІ місце – Новик О.Л., студентка 3 курсу групи «А» (науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Степаненко Л.В.). До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади рекомендовано Ніколаєнко Т.А.

В олімпіаді з напряму «Облік та аудит» взяло участь 9 осіб.

Організаційний комітет: заступник декана, кандидат економічних наук, доцент Гончар Л.В., кандидат економічних наук, доцент Малахова А.В.

Журі олімпіади: доктор економічних наук, професор Лазаренко Д.А., старший викладач Сіренко С.В., старший викладач Мартиненко О.В.

За результатами олімпіади І місце посіла Перепелиця А.Ю., студентка 5 курсу, ІІ місце – Федченко Г.В., ІІІ місце – Марченко І.О. Науковий керівник студентів – кандидат економічних наук, доцент Малахова А.В. До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади рекомендовано Перепелицю А.Ю. та Федченко Г.В.

  1. 2. Факультет підготовки вчителів початкових класів

В олімпіаді з напряму «Початкова освіта» взяли участь 13 студентів 3-4 курсів факультету ПВПК.

Організаційний комітет олімпіади: декан факультету ПВПК, кандидат педагогічних наук, доцент Хижняк І.А. (голова оргкомітету), кандидат педагогічних наук, доцент Вікторенко І.Л., кандидат педагогічних наук, доцент Євтухова Т.А., доктор педагогічних наук, доцент Гаврілова Л.Г., кандидат педагогічних наук, доцент Ляшова Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент Крикун І.Є.

Журі олімпіади: кандидат педагогічних наук, доцент Хижняк І.А., кандидат педагогічних наук, доцент Вікторенко І.Л., кандидат педагогічних наук, доцент Євтухова Т.А., доктор педагогічних наук, доцент Гаврілова Л.Г., кандидат педагогічних наук, доцент Ляшова Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент Федь І.Є.

За результатами олімпіади І місце посіла Кучерява Н.О., студентка 4 курсу (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Федь І.Є.), ІІ місце – Криволуцька О.А., студентка 3 курсу (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Ляшова Н.М.), ІІІ місце – Саранчук В.Ю., студентка 3 курсу (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Ляшова Н.М.). До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади рекомендовано Кучеряву Н.О., Криволуцьку О.А., Саранчук В.Ю.

  1. 3. Кафедра педагогіки

В олімпіаді з напряму «Педагогіка» взяли участь 22 студенти фізико-математичного, технологічного, філологічного, педагогічного факультету, факультету фізичного виховання.

Організаційний комітет олімпіади: кандидат педагогічних наук, доцент Чумак Л.В. (голова оркомітету), кандидат педагогічних наук, доцент Білецький О.А., старший викладач Плюхіна Н.П.

Журі олімпіади: доктор педагогічних наук, професор Кузьміна О.В., кандидат педагогічних наук, доцент Крутогорська Н.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент Білецький О.А., старший викладач Плюхіна Н.П., в.о. завідувача кафедри педагогіки Горлівського інституту іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент Кокоріна Л.В., вчитель вищої категорії ЗОШ № 12 м. Слов’янська Рукосуєва А.В.

За результатами олімпіади І місце посіла Пархоменко К., студентка філологічного факультету (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Білецький О.А.), ІІ місце – Синельченко Ю., студентка філологічного факультету (науковий керівник – старший викладач Плюхіна Н.П.), ІІІ місце – Вагнер Г., студентка фізико-математичного (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Білецький О.А.). До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади рекомендовано Пархоменко К., Синельченко Ю., Вагнер Г.

  1. 4. Факультет фізичного виховання.

В олімпіаді з напряму «Теорія і методика фізичного виховання» та «Олімпійський і професійний спорт» взяли участь 6 студентів 3-5 курсів факультету фізичного виховання.

Організаційний комітет олімпіади: кандидат педагогічних наук, доцент Віцько С.М., доктор філософських наук, професор Федь І.А., кандидат педагогічних наук, доцент Щелкунов А.О., кандидат педагогічних наук, доцент Борщов С.М.

Журі олімпіади: кандидат педагогічних наук, доцент Іванченко Л.П., кандидат педагогічних наук, доцент Борщов С.М., кандидат педагогічних наук, доцент Мусхаріна Ю.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент Холодний О.І., кандидат педагогічних наук, доцент Щелкунов Д.А.

За результатами олімпіади І місце посів Сільошкін Д.С., студент 4 курсу, ІІ місце – Юлдашев А.А., студент 4 курсу, ІІІ місце – Лебідь А.А., студент 3 курсу. Науковий керівник студентів – кандидат педагогічних наук, доцент Борщов С.М. До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади рекомендовано Сільошкіна Д.С., Юлдашева А.А., Лебідь А.А.

  1. 5. Педагогічний факультет.

В олімпіаді зі спеціальності «Дошкільна освіта» взяли участь 14 студентів 3-4 курсів педагогічного факультету.

Організаційний комітет і журі олімпіади: доктор педагогічних наук, професор Курінна С.М. (голова оргкомітету), кандидат педагогічних наук, доцент Георгян Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент Головко М.Б., кандидат педагогічних наук, доцент Дронова О.О., кандидат педагогічних наук, доцент Кривошея Н.Б., старший викладач Міхєєва О.І.

За результатами олімпіади І місце посіла Рудакова А.О., студентка 4 курсу, ІІ місце – Шутько О.О., студент 3 курсу, ІІІ місце – Доломан А.О., студентка 4 курсу. Наукові керівники студентів – кандидат педагогічних наук, доцент Георгян Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент Головко М.Б. До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади рекомендовано Рудакову А.О. та Шутька О.О.

6. Фізико-математичний факультет

В олімпіаді зі спеціальності «Загальна фізика» взяли участь 12 студентів 2-3 курсів фізико-математичного факультету.

Організаційний комітет олімпіади: старший викладач кафедри фізики Бєлошапка О.Я., асистент Скворцова Н.В.

Журі олімпіади: завідувач кафедри фізики, доктор фізико-математичних наук, професор Надточій В.О. (голова оргкомітету), кандидат фізико-математичних наук, доцент Ткаченко В.М., кандидат педагогічних наук, доцент Лимарєва Ю.М.

За результатами олімпіади І місце посіла Нєвєрова О., студентка 3 курсу (науковий керівник – старший викладач Бєлошапка О.Я.), ІІ місце – Прівалова Д., студентка 2 курсу (науковий керівник – асистент Скворцова Н.В.), ІІІ місце – Жовнер О., студент 3 курсу (науковий керівник – старший викладач Бєлошапка О.Я.).

7. Технологічний факультет.

В олімпіаді зі спеціальності «Охорона праці» взяли участь 13 студентів 4-5 курсів технологічного, філологічного, педагогічного, дефектологічного факультету, факультету ПВПК, фізичного виховання, ПЕУ.

Організаційний комітет олімпіади: проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент Чайченко С.О. (голова оргкомітету), проректор з соціально-економічного розвитку, кандидат педагогічних наук, доцент Проскунін В.М., декан технологічного факультету, кандидат технічних наук, доцент Бондаренко В.І., в.о. завідувача кафедри ЗТД, ПТ та БЖД, кандидат педагогічних наук, доцент Бутиріна М.В.

Журі олімпіади: інженер з охорони праці ДДПУ Тюльченко Л.В., завідувач кафедри ТВЛП та Д, кандидат педагогічних наук, доцент Лихолат О.В., голова ППО співробітників ДДПУ, кандидат фізико-математичних наук, доцент Сілін Є.С., старший викладач кафедри МБО, ОЗ та ЦЗ Бабак В.В., фахівець з забезпечення техногенної безпеки та цивільного захисту ДДПУ, старший викладач кафедри ЗТД, ПТ та БЖД Ніколайчук Ю.В.

За результатами олімпіади І місце посів Лушин С.Г., студент 4 курсу факультету ПЕУ (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Бутиріна М.В.), ІІ місце – Божко Д.І., студентка 5 курсу дефектологічного факультету (науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Рацлав В.В.), ІІІ місце – Анакіна А.В., студентка 5 курсу факультету ПВПК (науковий керівник – старший викладач Пліско Ю.В.). До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади рекомендовано Лушина С.Г., Божко Д.І., Анакіну А.В.

В олімпіаді зі спеціальності «Безпека життєдіяльності» взяли участь 14 студентів 2-4 курсів технологічного, філологічного, педагогічного, дефектологічного факультету, фізико-математичного, факультету ПВПК, фізичного виховання, ПЕУ.

Організаційний комітет олімпіади: проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент Чайченко С.О. (голова оргкомітету), проректор з соціально-економічного розвитку, кандидат педагогічних наук, доцент Проскунін В.М., декан технологічного факультету, кандидат технічних наук, доцент Бондаренко В.І., в.о. завідувача кафедри ЗТД, ПТ та БЖД, кандидат педагогічних наук, доцент Бутиріна М.В.

Журі олімпіади: інженер з охорони праці ДДПУ Тюльченко Л.В., завідувач кафедри ТВЛП та Д, кандидат педагогічних наук, доцент Лихолат О.В., голова ППО співробітників ДДПУ, кандидат фізико-математичних наук, доцент Сілін Є.С., старший викладач кафедри МБО, ОЗ та ЦЗ Бабак В.В., фахівець з забезпечення техногенної безпеки та цивільного захисту ДДПУ, старший викладач кафедри ЗТД, ПТ та БЖД Ніколайчук Ю.В.

За результатами олімпіади І місце посіла Новиченко І.С., студентка 3 курсу факультету ПЕУ, ІІ місце – Луняка О.А., студентка 2 курсу факультету ПЕУ, ІІІ місце – Літош К.Д. студентка 3 курсу факультету ПВПК. Науковий керівник студентів – кандидат педагогічних наук, доцент Бутиріна М.В. До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади рекомендовано Новиченку І.С., Луняку О.А., Літош К.Д.

8. Філологічний факультет.

В олімпіаді зі дисципліни «Українська мова» взяли участь 6 студентів 4-5 курсів філологічного факультету.

Організаційний комітет олімпіади: кандидат філологічних наук, доцент Сіробаба М.В., кандидат філологічних наук, доцент Куцак Г.М.

Журі олімпіади: завідувач кафедри української мови та літератури доктор наук із соціальних комунікацій, професор Біличенко О.Л., кандидат філологічних наук, доцент Куцак Г.М., кандидат філологічних наук, доцент Швидка Н.В., кандидат філологічних наук, доцент Решетняк О.О.

За результатами олімпіади І місце посіла Молькова В.М., студентка 5 курсу магістратури (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Падалка Р.М.), ІІ місце – Ткаченко І.О., студентка 4 курсу (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Сегін Л.В.), Гома Н.О., студентка 5 курсу магістратури (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Падалка Р.М.), ІІІ місце – Сьоміна А.А., студентка 4 курсу (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Падалка Р.М.). До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади рекомендовано Молькову В.М.

В олімпіаді зі спеціальності «Англійська мова» взяли участь 13 студентів філологічного факультету та факультету ПВПК.

Організаційний комітет олімпіади: кандидат філологічних наук, доцент Голуб О.М.

Журі олімпіади: кандидат філологічних наук, доцент Голуб О.М., кандидат педагогічних наук, доцент Коротяєва І.Б., старший викладач Роман В.В., старший викладач Піскунов О.В.

За результатами олімпіади І місце посіла Ткаченко І. (науковий керівник – старший викладач Піскунов О.В.), ІІ місце – Ковальова І. (науковий керівник – старший викладач Піскунов О.В), ІІІ місце – Зінченко С. (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Голуб О.М.), Козій Б. (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Голуб О.М.), Жукова М. (науковий керівник – старший викладач Піскунов О.В.). До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади рекомендовано Ткаченко І.

В олімпіаді зі дисципліни «Німецька мова» взяли участь 7 студентів 3 курсу філологічного факультету.

Організаційний комітет, журі олімпіади: кандидат філософських наук, доцент Шевченко М.Ю., старший викладач Ледняк Г.В.

За результатами олімпіади І місце посіла Годунова Н. (науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент Шевченко М.Ю.), ІІ місце – Тернова А. (науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент Шевченко М.Ю.), Соляк Л. (науковий керівник – старший викладач Ледняк Г.В.), ІІІ місце – Бєльська А. (науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент Шевченко М.Ю.).

В олімпіаді зі дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) серед студентів 1 курсу» взяли участь 11 студентів 1 курсів філологічного, педагогічного факультету, факультету ПВПК.

Організаційний комітет олімпіади: старший викладач Коваленко В.П., старший викладач Інденко Н.О., кандидат філологічних наук, доцент Слабоуз В.В.

Журі олімпіади: старший викладач Коваленко В.П., старший викладач Інденко Н.О.

За результатами олімпіади І місце посів Рогозін О., студент 1 курсу філологічного факультету (науковий керівник – старший викладач Піскунов О.В.), ІІ місце – Джонс О., студент 1 курсу філологічного факультету (науковий керівник – старший викладач Піскунов О.В.),  ІІІ місце – Мельник В., студентка 1 курсу філологічного факультету (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Рижкова С.В.)

В олімпіаді зі дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) серед студентів 2 курсу» взяли участь 9 студентів 2 курсів філологічного факультету.

Організаційний комітет, журі олімпіади: кандидат філологічних наук, доцент Пампура С.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент Дмітрієва О.В.

За результатами олімпіади І місце посіла Пересічанська Ю. (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Правдівцева Ю.С.), ІІ місце – Азаренко О. (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Дмітрієва О.В.), ІІІ місце – Руденко С., Васильковський Л. (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач Пучко Г.О.)

В олімпіаді зі дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) серед студентів 3 курсу» взяли участь 10 студентів 3 курсів філологічного факультету.

Організаційний комітет олімпіади: кандидат педагогічних наук, доцент Правдівцева Ю.С.

Журі олімпіади: кандидат педагогічних наук, доцент Правдівцева Ю.С., кандидат педагогічних наук, доцент Радзієвська О.В.

За результатами олімпіади І місце посів Агеєв А. (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Пампура С.Ю.), ІІ місце – Гудзенко Р. (науковий керівник – старший викладач Коваленко В.П.), ІІІ місце – Годунова Н. (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Пампура С.Ю.)

В олімпіаді зі дисципліни «Іноземна мова (англійська)» взяли участь 12 студентів 1-2 курсів філологічного, дефектологічного, педагогічного, фізико-математичного, технологічного факультету, факультету ПВПК, ПЕУ, фізичного виховання.

Організаційний комітет олімпіади: кандидат педагогічних наук, доцент Рижкова С.В., кандидат педагогічних наук, доцент Топольський В.О., кандидат педагогічних наук, доцент Нікітіна Н.П.

Журі олімпіади: кандидат педагогічних наук, доцент Рижкова С.В., кандидат педагогічних наук, доцент Топольський В.О.

За результатами олімпіади ІІ місце посіла Баранова В., студентка 1 курсу дефектологічного факультету (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Правдівцева Ю.С.), ІІІ місце – Власенко Є., студентка 2 курсу факультету ПВПК (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Рижкова С.В.)

В олімпіаді зі дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)» взяли участь 6 студентів 4-5 курсів філологічного факультету.

Організаційний комітет, журі олімпіади: кандидат педагогічних наук, доцент Спічка А.Г., кандидат педагогічних наук, старший викладач Пучко А.О.

За результатами олімпіади І місце посів Зінченко С., студент 4 курсу (науковий керівник – педагогічних наук, старший викладач Пучко А.О.), ІІ місце – Олениця К., студентка 4 курсу (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Спічка А.Г.), ІІІ місце – Середа В., студентка 4 курсу, Хоменко С., студентка 5 курсу (науковий керівник – педагогічних наук, старший викладач Пучко А.О.). До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади рекомендовано Зінченко С.