Шлях по сайту: Експертні висновки

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Експертні висновки

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ «ДДПУ» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення» напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення» напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» (спеціальність 231 «Соціальна робота») освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ "ДДПУ" у галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" за напрямом підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості" рівень "Бакалавр"

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у державному вищому навчальному закладі "Донбаський державний педагогічний університет" у галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" за напрямом підготовки 6.010104 "Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості" (спеціальність 015 "Професійна освіта") освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ "ДДПУ" галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" спеціальність 8.02030302 Мова та література (англійська) освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у державному вищому навчальному закладі "Донбаський державний педагогічний університет" галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" спеціальність 8.02030302 Мова та література (англійська) освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

{Детальніше}

 

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки експертизи щодо акредитації напряму підготовки 6.030103 Практична психологія

Друк

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки експертизи щодо акредитації напряму підготовки 6.030103 Практична психологія

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у державному ВНЗ «ДДПУ» за спеціальністю 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» (галузі знань 011 Науки про освіту) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальністю 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» (галузі знань 011 Науки про освіту) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ «ДДПУ» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» освітній рівень «Магістр»

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» освітній рівень «Магістр»

{Детальніше}

 

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки експертизи щодо акредитації напряму підготовки 6.020302 Історія, спеціальності 7.02030201 Історія та перепідготовки фахівців за спеціальністю 7.02030201 Історія

Друк

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки експертизи щодо акредитації напряму підготовки 6.020302 Історія, спеціальності 7.02030201 Історія та перепідготовки фахівців за спеціальністю 7.02030201 Історія

{Детальніше}

 

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література російська) галузі знань 0203 Гуманітарні науки за ступенем вищої освіти "бакалавр"у Горлівському інституті іноземних мов

Друк

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література російська) галузі знань 0203 Гуманітарні науки за ступенем вищої освіти "бакалавр"у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ ≪Донбаський державний педагогічний університет≫

{Детальніше}

 

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література іспанська) галузі знань 0203 Гуманітарні науки... у Горлівському інституті іноземних мов

Друк

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література іспанська) галузі знань 0203 Гуманітарні науки за освітнім ступенем бакалавра у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ ≪Донбаський державний педагогічний університет≫

{Детальніше}

 

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.02.03 Філологія (мова і література англійська), спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська)... галузі знань 0203 Гуманітарні науки ... у Горлівському інституті іноземних мов

Друк

Висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.020303 Філологія (мова і література англійська), спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська) (перепідготовка спеціалістів) галузі знань 0203 Гуманітарні науки за ступенем вищої освіти бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ ≪Донбаський державний педагогічний університет≫

{Детальніше}

 

АКТ узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ДВНЗ «ДДПУ

Друк

АКТ узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» Ліцензія: Серія АЕ №636101 дата видачі 10.03.2015

{Детальніше}

 
  • «
  •  << 
  •  < 
  •  1 
  •  2 
  •  > 
  •  >> 
  • »
Сторінка 1 з 2

Навігація

Контакти

Оголошення