Факультет початкової, технологічної та професійної освіти

Друк

Радо вітаємо Вас на сторінці факультету початкової, технологічної та професійної освіти!

Наш потужний освітній осередок функціонує в структурі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» і запрошує на денну та заочну форму навчання за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» із чотирьох спеціальностей:

Факультет початкової, технологічної та професійної освіти вповні забезпечений як аудиторним фондом, так і навчальними й науковими лабораторіями, має приміщення для контактної, самостійної та індивідуальної роботи студентів, їхнього проживання й культурно-соціального дозвілля. Навчання проводиться в 䬬вох корпусах з обладнаними аудиторіями, мультимедійними класами, методичними кабінетами, науковими лабораторіями, читальними залами, актовою залою, а також у спорткорпусі, навчальних майстернях та ін. Студенти факультету мають змогу займатися в музичних, хореографічних, комп’ютерних, театральних класах, аудиторіях сценічно-екранного мистецтва, міжкультурної комунікації та ін.; лабораторіях, технічної електроніки, інженерної та комп’ютерної графіки, оптичних вимірювань та метрології тощо; навчальних майстернях з ручної та механічної обробки деревини та металу, зі швейного і харчового виробництва, етнодизайну та декоративно-ужиткового мистецтва і т.д. Для проживання майбутніх педагогів поряд із навчальним корпусом № 1 розташовано гуртожитки.

Запорукою ефективності діяльності факультету початкової, технологічної та професійної освіти є якісний науково-педагогічний склад, який у своїй діяльності керується як збереженням традицій, так і оновленням й упровадженням інноваційних педагогічних технологій. Організаційну основу факультету становлять деканат та шість кафедр, що на високому науковому й методичному рівнях забезпечують викладання навчальних дисциплін та містять у своєму складі: 5 докторів наук, професорів; понад 50 кандидатів наук, доцентів; близько 30 старших викладачів й асистентів, концертмейстерів і майстрів виробничого навчання, завідувачів лабораторій і т.д.

При двох випускових кафедрах теорії і практики початкової освіти та педагогіки і методики технологічної та професійної освіти працюють аспірантури зі спеціальностей 013 «Початкова освіта» та 015 «Професійна освіта», діють наукові лабораторії: «Інформаційне забезпечення фахової підготовки вчителя початкової школи», «Методологія трудового навчання» та ін. Наслідком активних наукових пошуків викладачів факультету є захисти кандидатських та докторських дисертацій та нові набори до аспірантури факультету.

На факультет початкової, технологічної та професійної освіти щороку вступають нові абітурієнти, які виявляють бажання отримати педагогічну професію, і ми створюємо всі необхідні умови для розвитку їхніх здібностей. Наших випускників можна зустріти як серед учителів загальноосвітніх шкіл, так і в позашкільних навчальних закладах, у ліцеях, коледжах, гімназіях, в університетах та науково-дослідних інститутах, на адміністративних посадах в органах влади та виконавчих органах. Багато з них стали кандидатами і докторами наук, доцентами і професорами і т. д. Вони трудяться і в найвіддаленіших куточках світу, проте здебільшого – працюють в Україні, створюючи міцне підґрунтя для подальшого розвою й процвітання рідної країни, формуючи найголовніше – духовність молодого покоління, на плечах якого в майбутньому буде доля країни та її славне ім’я!

Щорік ми чекаємо на вас – небайдужих, активних і спрямованих у майбутнє абітурієнтів!

Поштова адреса

Навчальний корпус № 1: вул. Університетська, 12, м. Слов’янськ, Донецька область, 84121

Навчальний корпус № 2: вул. Добровольського, 1, м. Слов’янськ, Донецька область, 84121

Телефони деканату

Стаціонарний – (06262) 2 44 03

Мобільні: 095 747 81 15, 063 486 15 90

Електронна пошта