Загальні відомості

Друк

Факультет об’єднує вісім кафедр:

Факультет проводить навчально-виховну і методичну діяльність із таких спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 033 Філософія, 034 Культурологія, а також здійснює науково-дослідну роботу з підготовка доктора філософії в галузі знань 01 “Освіта” за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” зі спеціальності 053 Психологія.