Журналу «Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ»

присвоєно Міжнародний номер наукових періодичних видань

ISSN 2413-2667 (Print), ISSN 2415-3079 (Online)

 

Назва

Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ

Zbirnik naukovih prac’ fiziko-matematicnogo fakul’tetu DDPU

 

Рік заснування

2010, 2011

 

ISSN

ISSN 2413-2667 (Print), ISSN 2415-3079 (Online)

 

ISBN

978-966-1554-82-4

 

Мови видання

українська, російська, англійська

Ukrainian, Russian, English

Видавець

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», фізико-математичний факультет

Donbas State Pedagogical University,

Department of Physics and Mathematics

Розділи журналу

Математика,

Фізика,

Інформатика та методика її навчання;

Методика навчання математики в закладах загальної середньої та вищої освіти;

 

Методика навчання фізики та астрономії в закладах загальної середньої та вищої освіти

Mathematics,

Physics,

Informatics and methodology of her teaching;

Methodology of teaching of mathematics in school and university;

Methodology of teaching of physics and astronomy in school and university

Періодичність

1 раз на рік

yearly

Цільова аудиторія

Для студентів, аспірантів та науковців в галузі фізико-математичних наук;

вчителів та викладачів фізико-математичних дисциплін в ЗОШ та ВНЗ

For students, graduate students and scientists in the field of physical and mathematical sciences;

for teachers of physical and mathematical disciplines at school and university

Голова редакційної колегії (головний редактор)

Надточій Віктор Олексійович

Nadtochy V.O.

Голова редакційної ради

Кадубовський Олександр Анатолійович

O.A. Kadubovskyi

Випусків журналу

8

Статей

220

Авторів

264

Закладів освіти та установ

15